เทศกาลฮะจิโนเฮะ ซันฉะ ไทไซ

(八戸三社大祭)

อะโอโมริ, อำเภอฮะจิโนเฮะ

Over 100 Years All Day See Tohoku

ข้อมูลเทศกาล

【มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม】เทศกาลฮะจิโนเฮะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า 290 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงคติชนวิทยาประเภทจับต้องไม่ได้แห่งชาติ เทศกาลยาวนาน 5 วัน จัดขึ้นเป็นประจำระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคมถึงวันที่ 4 สิงหาคม ซุ้มเทพเจ้า 27  หลังจะถูกแห่ไปทั่วเมือง เทศกาลนี้เริ่มต้นในปี 1721 เพื่ออธิษฐานให้การเพาะปลูกประสบความสำเร็จและแสดงความขอบคุณเทพเจ้า โดยเริ่มแห่ซุ้มตั้งแต่ศาลเจ้าโอกะมิไปจนถึงบริเวณศาลเจ้าโจจะซันชินระ ปัจจุบัน เทศกาลนี้ถือเป็นเทศกาลของศาลเจ้า 3 แห่งซึ่งรวมศาลเจ้าชินเมกูเข้าไปด้วย นอกเหนือจากซุ้มแห่ 27 หลัง ยังมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาชินโตแบบโบราณบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ การแสดงระบำเสือ และการแสดงเพื่อบวงสรวงเทพเจ้ารูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว ซุ้มจำนวนมากที่งดงามตระการตาเหล่านี้ส่งผลให้เทศกาลนี้เป็นที่รู้จักในฐานะ "เทศกาลซุ้มแห่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น" 

043 Reh Aomori Hachinohe Sansha Top (補正済み)

Things to do

1. ซุ้มแห่หรูหราอลังการเป็นงานฝีมือทั้งหมด!

043 Re1 1 Aomori Hachinohe Sansha To Do(補正済み)

ขบวนแห่ซุ้มศาลเจ้า 27 หลังที่มีความสูงสุดถึง 10 เมตร กว้าง 8 เมตรจะเดินวนไปรอบเมือง! แต่ละทีมต่างสร้างสรรค์งานฝีมือนี้ขึ้นตามตำนานเทพเจ้า นิทานปรัมปรา หรือฉากในละครคะบุกิ แต่ละซุ้มแฝงกลไกต่างๆ เช่น ตุ๊กตาสามารถขยับขึ้นลงได้ หรือมีการพ่นควันออกมา ได้รับเสียงเชียร์จากผู้คนรอบข้างอย่างครึกครื้น 

2. ขบวนแห่ซุ้มศาลเจ้า "ขาไป" และ "ขากลับ"

043 Re2 1 Aomori Hachinohe Sansha To Do(補正済み)

ในวันที่ 1 สิงหาคม จะมีขบวนแห่เดินเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เรียกว่า "โอโทโอริ" (ขาไป) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง โดยเริ่มต้นจากศาลเจ้าโอกะมิมุ่งหน้าไปยังศาลเจ้าโจจะซันชินระ จากนั้นในวันที่ 3 ขบวนแห่ "โอคะเอริ" (ขากลับ) จะเปลี่ยนเส้นทางและนำเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของเทศกาล ขบวนแห่ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ขบวนแห่ของศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์เคร่งขรึม กับขบวนเต้นรำจากชุมชนต่างๆที่แสนครึกครื้น

3. มาเป็นลูกหาบกัน!

043 Re3 1 Aomori Hachinohe Sansha To Do(補正済み)

คุณสามารถร่วมเป็นลูกหาบโดยเลือกซุ้มที่ชื่นชอบจากบรรดาซุ้มที่กำหนดไว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฮะจิโนเฮะ (มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 0178-41-1661)

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพุธที่ 31 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม
 • พนื้ทจี่ดังาน ใจกลางอำเภอฮะจิโนเฮะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมเป็นลูกหาบได้ กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาอังกฤษ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีเป็นพิเศษ
 • ข้อมูลห้องนา้ สามารถใช้ห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอฮะจิโนเฮะได้
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีห้องล็อคเกอร์
 • เวบ็ไซต์

  http://www.hachinohe-cb.jp/festival02.html

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฮะจิโนเฮะ, แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอฮะจิโนเฮะ
  0178-41-1661,0178-46-4040

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่จัดงาน กรุณาต่อแถวในการร่วมกิจกรรม เคารพกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่น

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอฮะจิโนเฮะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR ฮะจิโนเฮะ สายฮะจิโนเฮะ

พื้นที่จัดงาน
ใจกลางอำเภอฮะจิโนเฮะ

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?