เทศกาลจูโกะยะ

(十五夜大祭)

อะโอโมริ, อำเภอฮิระกะวะ

All Day See Tohoku

ข้อมูลเทศกาล

ศาลเจ้าซะรุกะมีชื่อเสียงในฐานะเทพเจ้าแห่งการเกษตรประจำพื้นที่ซึกะรุ (ตอนใต้ของจังหวัดอะโอโมริ) และเชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นราว 1,000 ปีก่อน เทศกาลจูโกะยะไทไซจัดขึ้นตรงกับวันที่ 14 - 16 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติและถือเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัด

"จูโกะยะ (คืนที่สิบห้า)" หมายถึงวันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ ทั่วประเทศญี่ปุ่นจะเฉลิมฉลองด้วยการชมพระจันทร์ และในพื้นที่แถบนี้ วันที่ 2 ของเทศกาลนี้ก็มีกิจกรรมชมพระจันทร์ท่ามกลางบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีการแห่ซุ้มเทพเจ้า, การร่ายรำบวงสรวงที่เรียกว่า "ซึกะรุคะกุระ", การแข่งขันเชิดสิงโต, การแสดงดนตรีโทซังฮะยะชิ (การขับร้องบทเพลงโบราณที่นิยมใช้ระหว่างปีนเขา) และพิธีกรรมดั้งเดิมมากมายตลอด 3 วัน 

102 Reh Juugoyataisai

Things to do

1. การแข่งขันเชิดสิงโตจากคณะนักแสดงทั่วซึกะรุ!

102 Re1 1 Juugoyataisai

ในช่วงเช้าของเทศกาลวันแรกจะมีการแข่งขันเชิดสิงโต เหล่านักแสดงจะสวมหน้ากากสิงโตและเครื่องแต่งกายสีสันสดใสออกมาเต้นรำอย่างครื้นเครง! คณะเชิดสิงโตมาจากทั่วพื้นที่รอบซึกะรุและจะร่วมแข่งขันตามลำดับ เปี่ยมด้วยพลังและความครึกครื้นที่ไม่อาจพบได้ที่อื่น

หน้ากากสิงโตของบางคณะประดับประดาด้วยขนนกสีดำด้านหลังอย่างโดดเด่นเหมือนแผงคอ นอกจากนี้ยังมีการประชันระหว่างเจ้าหมีอืดอาดและกวางที่เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วให้เพลิดเพลินไม่รู้เบื่อ

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019
  จัดเป็นประจำในวันที่ 14 -16 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าซะรุกะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ชมได้อย่างเดียวเท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ ห้องน้ำภายใน "สวน ซะรุกะ" และ "ฟุรุซะโตะเซ็นเตอร์" หรือ "ร้านซะรุกะโซ" ในบริเวณใกล้เคียง
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://saruka.webcrow.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าซะรุกะ
  0172-57-2016

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

พิธีกรรมที่จัดขึ้นภายในเขตศาลเจ้าถือเป็นพิธีกรรมทางศาสนา กรุณาเข้าชมด้วยความสำรวม

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอฮิระกะวะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีซึกะรุโอโนเอะ รถไฟสายโคนัน

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าซะรุกะ
ที่อยู่ : 175 ซะรุกะอิชิบะยะชิ อำเภอฮิระกะวะ จังหวัดอะโอโมริ
เดินทางจากสถานี JR ฮิโรสะกิต่อรถไฟสายโคนันประมาณ 20 นาทีไปลงที่สถานีซึกะรุโอโนเอะ และเดินต่อจากสถานีประมาณ 15 นาที

(ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด)
ป้ายรถด้านหน้าศาลเจ้าซะรุกะ รถบัสโคนัน สายโอโนเอะ

OH!MATSURi Editing Team
Copyrighter

WHAT'S GOING ON?