เทศกาลคะสุสะจูนิฉะ

(上総十二社祭り)

จิบะ, ตำบลอิจิโนะมิยะ

Over 1000 Years All Day Join Kanto

ข้อมูลเทศกาล

เชื่อกันว่า "เทศกาลคะสุสะจูนิฉะ" เริ่มต้นตั้งแต่ปี 807 และสืบทอดมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "ฮะดะกะมัตซึริ (เทศกาลเปลือย)" เนื่องจากลูกหาบแต่งกายในลักษณะเกือบเปลือยกาย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทจับต้องไม่ได้ของจังหวัดจิบะในฐานะ "เทศกาลแห่งท้องทะเล" ขึ้นชื่อของคาบสมุทรโบโซ 
เทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อบวงสรวงเทพ "ทะมะโยริฮิเมะโนะมิโกโตะ" แห่งศาลเจ้าทะมะสะกิและเทพองค์อื่น ๆ ที่ตามตำนานเล่าขานว่าได้เดินทางมายังคาบสมุทรโบโซ ภายในงานจะจัดแสดงละครตามตำนานเทพดังกล่าวโดยมีฉากเป็นชายฝั่งสึริกะสะกิ ชาวบ้านจะขอพรให้ได้พบกับเหล่าเทพอีกครั้งเพียง 1 ครั้งในรอบปี
เมื่อถึงวันเทศกาล ซุ้มเทพเจ้าจาก 5 หมู่บ้านรอบตำบลอิจิโนะมิยะและลูกหาบประมาณ 1,000 คนจะมารวมตัวกันเพื่อแห่ขบวนไปรอบพื้นที่จัดงาน ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่จังหวะแบกซุ้มเทพเจ้าอย่างรวดเร็วผ่านที่ราบวะดะโนะฮะระโดยกลุ่มชายหนุ่มเปลือยกายเพื่อมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งสึริกะสะกิ เทศกาลนี้คราคร่ำไปด้วยเหล่าชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าใครก็ร่วมสนุกได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว

081 Reh Kazusa Junisha Matsuri

Things to do

1. อย่าพลาดชมกลุ่มชายฉกรรจ์เปลือยกลายแบกซุ้มผ่านชายฝั่งอย่างคุ้มคลั่ง!

081 Re1 1 Kazusa Junisha Matsuri
081 Re1 2 Kazusa Junisha Matsuri

"เทศกาลคะสุสะจูนิฉะ" ได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลแห่งท้องทะเล  

การเร่งสปีดอย่างรวดเร็วเพื่อเคลื่อนที่ซุ้มเทพเจ้าไปด้านหน้าจะทำให้คุณทึ่ง! ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่จังหวะแบกซุ้มเทพเจ้าอย่างรวดเร็วเพื่อมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งสึริกะสะกิ ชายฝั่งคุจูคุริมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ขบวนแห่นำโดยม้า ตามด้วยกลุ่มลูกหาบที่แต่งกายในสภาพเกือบเปลือยกาย ทุกคนจะรวมพลังมายังซุ้มเทพเจ้าที่หนักหลายร้อยกิโล และเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและทรงพลัง!

2. ยกซุ้มแห่ขึ้นสูงสุดเพื่อขอพรให้ได้พบกับเทพเจ้าอีกครั้ง!

081 Re2 1 Kazusa Junisha Matsuri
081 Re2 2 Kazusa Junisha Matsuri

ซุ้มเทพเจ้าจำนวน 9 หลังจาก 5 หมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงจะมารวมตัวกันเพื่อเคลื่อนที่ผ่านชายฝั่งสึริกะสะกิ ที่นี่คือจุดที่เหล่าเทพลงมายังโลกมนุษย์ตามตำนานเทพโบราณ ซุ้มแห่แต่ละกลุ่มจะเปล่งเสียงประกอบจังหวะอย่างฮึกเหิมและยกซุ้มขึ้นลงเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในโอกาสที่ได้พบกับเทพเจ้าเพียง 1 ครั้งในรอบปี มาลองสัมผัสจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดกันมายาวนานที่ยังคงเชื่อว่าเทพเจ้าสถิตย์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับปุถุชน

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019
  *จัดเป็นประจำในวันที่ 13 กันยายนของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าทะมะสะกิและศาลเจ้าบริเวณรอบข้าง, ชายฝั่งสึริกะสะกิ - ลานจัดงาน
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้ในฐานะลูกหาบซุ้มเทพเจ้า
 • เวบ็ไซต์

  http://www.tamasaki.org/

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการอนุรักษ์เทศกาลคะสุสะจูนิฉะ
  0475-42-2711

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ในกรณีที่ต้องการเข้าร่วมในฐานะลูกหาบซุ้มเทพเจ้า ผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายจะต้องสวมเสื้อคลุมทับ
ในกรณีที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมงาน ไม่มีระเบียบข้อบังคับพิเศษ แต่ให้ระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลหรืออุบัติเหตุเนื่องจากมีคนจำนวนมากท่ามกลางขบวนแห่

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ตำบลอิจิโนะมิยะ จังหวัดจิบะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีคะสุสะ - อิจิโนะมิยะ รถไฟ JR สายโซโตโบ

พื้นที่จัดงาน
วิหารคะสุสะโนะคุนิ - อิจิโนะมิยะ ศาลเจ้าทะมะสะกิ 
ที่อยู่ : 3048 อิจิโนะมิยะ อำเภอโจเซ จังหวัดจิบะ
*เดินทางต่อจากจุดขึ้นรถแท็กซี่หน้าสถานีประมาณ 5 นาที

ชายฝั่งสึริกะสะกิ
ที่อยู่ : โทระมิเอกิ อิจิโนะมิยะ อำเภอโจเซ จังหวัดจิบะ 
*มีรถบัสรับส่งจากศาลเจ้าทะมะสะกิตามช่วงเวลาที่กำหนด

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.