เทศกาลนะริตะ กิออน

(成田祇園祭)

จิบะ, อำเภอนะริตะ

Over 100 Years Afternoon See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

วัดนะริตะซังชินโชจิมีการจัดพิธีกรรมโบราณที่เรียกว่า "พิธีนะริตะกิออนเอะ" ขึ้น ชาวเมืองจึงร่วมมือกันจัดเทศกาลนะริตะกิออนแตกยอดมาจากพิธีกรรมดังกล่าว เทศกาลนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี จุดเด่นอยู่ที่ขบวนแห่ซุ้ม 10 หลังซึ่งมีกลไกเคลื่อนที่ได้

เทศกาลเริ่มต้นในช่วงต้นฤดูร้อนและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเข้าร่วมงานทุกปี ชาวนะริตะคลั่งไคล้เทศกาลถึงขนาดมีคำกล่าวว่า "เมื่อเทศกาลจบลง วันรุ่งขึ้นก็เริ่มรอคอยเทศกาลปีหน้ากันแล้ว" กิจกรรมหลักคือการเต้นรำและการลากดึงซุ้ม ผสานกับเสียงวงดนตรีฮะยะชิอันครึกครื้น และเสียงตะโกนประกอบจังหวะของชาวเมืองซึ่งย้อมเมืองนะริตะให้มีบรรยากาศของเทศกาลโดยทั่วถ้วน มาลองสัมผัสเทศกาลเก่าแก่ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองเก่าด้วยกันนะ

035 Reh Chiba Narita Gion Top (補正済み)

Things to do

1. เพลิดเพลินกับการเต้นรำที่สง่างาม!

035 Re1 1 Chiba Narita Gion Todo(補正済み)

ไฮไลท์หนึ่งของเทศกาลนี้คือ "การร่ายรำ" ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นการแสดงที่ละเอียดอ่อนและสง่างาม ซุ้มแห่จากแต่ละชุมชนจะมารวมตัวกัน เหล่าวัยรุ่นจะเต้นรำอย่างคึกคัก ผสานกับเสียงเพลงจากวงดนตรีโบราณฮะยะชิที่ไพเราะ ช่างเป็นบรรยากาศที่ลงตัวและสง่างาม
การเต้นรำจัดขึ้นทุกวันตลอดเทศกาล 3 วัน มาลองสัมผัสความครึกครื้นเหล่านี้ด้วยร่างกายของคุณเอง!

2. ชื่นชมระบำโบราณที่งดงามและซุ้มแห่ทรงพลัง!

035 Re2 1 Chiba Narita Gion Todo(補正済み)

ในวันสุดท้าย ซุ้มแห่ทั้งหมดจะเคลื่อนขบวนเข้ามาบริเวณถนนด้านหน้านะริตะซัง และเริ่มพิธีดึงซุ้ม ลูกหาบจะออกแรงดึงซุ้มเต็มกำลังให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีปัญหาเรื่องความแคบของถนน

อย่าพลาดชมการร่ายรำแบบโบราณที่ทำหน้าที่ให้จังหวะการดึงซุ้ม เหล่าเด็กประถมในชุมชนจะสวมเครื่องแต่งกายที่โดดเด่น และกระแทกไม้พลองซึ่งแขวนกระดิ่งเอาไว้ให้เสียงดังกังวานไปทั่ว จับตามองทั้งซุ้มที่อลังการและการเต้นรำโบราณไปพร้อมกัน!

3. สัมผัสบรรยากาศลึกล้ำช่วงกลางคืนที่แตกต่างจากเวลากลางวัน

035 Re3 1 Chiba Narita Gion Todo(補正済み)

ช่วงกลางคืนจะมีการไลท์อัพซุ้มแห่ สร้างความงดงามที่แตกต่างไปจากช่วงกลางวัน ซุ้มแห่ที่เคลื่อนที่ไปทั่วเมืองในช่วงกลางวัน จะมารวมตัวกันที่ถนนโอโมเตะซันโดหน้าวัดในช่วงกลางคืน ท่ามกลางบรรยากาศครึกครื้นของผู้ร่วมงาน

สัมผัสลมเย็นๆยามค่ำคืนของหน้าร้อนและสนุกสนานกับบรรยากาศของเทศกาลได้พร้อมกัน

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019
  จัดเป็นประจำช่วงประมาณวันที่ 7 - 9 กรกฎาคมเป็นระยะเวลา 3 วันโดยกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณถนนโอโมเตะซันโด นะริตะซัง และวัดนะริตะซังชินโชจิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเยี่ยมชมได้จากสองฟากถนน
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีคำอธิบายภาษาอังกฤษควบคู่ในโบรชัวร์ภาษาญี่ปุ่น
  แนะนำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษที่ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยว
 • ข้อมูล Wi-Fi มี Free Wi-Fi บริเวณถนนโอโมเตะซันโด นะริตะซัง
 • ข้อมูลห้องนา้ มีบริเวณพื้นที่จัดงาน
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.nrtk.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานเทศกาลนะริตะกิออน
  0476-22-2102

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามทิ้งขยะลงพื้น
ซุ้มแห่จะเคลื่อนที่ไปบนถนนที่ค่อนข้างแคบ กรุณาเฝ้ามองจากบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอนะริตะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR นะริตะ และสถานีนะริตะ รถไฟเคเซ

พื้นที่จัดงาน (กรุณาระบุ)
ที่อยู่ : วัดชินโชจิ 1 นะริตะ อำเภอนะริตะ
(อยู่ติดกับสถานีนะริตะ รถไฟ JR หรือเคเซ แต่ต้องใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาทีจึงจะถึงตัววัดนะริตะซังชินโชจิ อย่างไรก็ตาม เมื่อเดินออกจากสถานี ก็จะได้เห็นขบวนแห่ทันที)

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?