โนดะ มิโคชิ พาเหรด

(野田みこしパレード)

จิบะ, อำเภอโนดะ

Night See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

"โนดะ มิโคชิ พาเหรด" คือเอกลักษณ์ของฤดูร้อนในอำเภอโนดะ จังหวัดจิบะ ซุ้มแห่ของโนดะประกอบด้วยรูปทรงแปลกตามากมาย เช่น "คางคก" "สิงโต" และ "เรือ" แต่ละท้องถิ่นจะรวมตัวกันสร้างสรรค์ซุ้ม และมารวมเป็นหนึ่งเดียวในพาเหรด 10 หลัง
จุดเด่นอยู่ที่เทคนิคการแบกซุ้มของลูกหาบที่ใช้ไม้หาบ (ยาวประมาณ 10 - 12 เมตร) ยกซุ้มขึ้น และตีปี๊บโชยุซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นประกอบจังหวัดอย่างครึกครื้น หัวขบวนจะส่งเสียงให้จังหวะว่า "ยันวะริมะเอดะ!"
และในช่วงสุดท้าย จะมีการปะทะซุ้ม (การเดินสวนทางกัน) บนถนน นักท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นกับความทรงพลังและสง่างามในช่วงเวลาดังกล่าว

036 Reh Chiba Nodamiko Top (補正済み)

Things to do

1. การปะทะซุ้มอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงท้าย!

036 Re1 1 Chiba Nodamiko To Do(補正済み)

ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.50 น.เป็นต้นไป จะเริ่มต้นการปะทะซุ้มแห่ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของเทศกาลบริเวณด้านหน้าพื้นที่จัดงานหลัก เทคนิคการควบคุมและดึงรั้งซุ้มไม่ให้ปะทะกับนักท่องเที่ยวจำนวนมากและลูกหาบซุ้มอื่นถือเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง 

2. ซุ้มรูปทรงแปลกตาจำนวนมาก

036 Re2 1 Chiba Nodamiko To Do(補正済み)

ลองมองหาซุ้มแห่แปลกตา เช่น รูปคางคกและสิงโตกันเถอะ "ซุ้มคางคก" มีดวงตาเปล่งประกาย แถมยังมี "ซุ้มกระป๋อง" ที่สร้างจากกระป๋องรีไซเคิลในพาเหรดของเด็กๆอีกด้วย หรือ "ซุ้มถังหมักโชยุ" ซึ่งเป็นผลผลิตประจำชุมชนและถือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอโนดะ เพลิดเพลินให้เต็มที่กับซุ้มนานารูปแบบ! 

Information (基本情報)

  • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 เวลา 15.00 - 22.00 น.
  • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณย่านการค้ากลางอำเภอโนดะ
  • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้
  • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มี
  • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มี
  • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
  • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานโนดะ มิโคชิ พาเหรด (สังกัดหอการค้าโนดะ)
    04-7122-3585

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามปีนขึ้นไปบนซุ้มเทศกาล
ห้ามสัมผัสเครื่องประดับต่างๆ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอโนดะ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีโนดะชิ รถไฟโทบุ สายโนดะ

พื้นที่จัดงาน
โทบุ เออเบิร์น พาร์คไลน์ เดินจากอะตะโกะสถานี 5 นาที
บริเวณย่านการค้ากลางอำเภอโนดะ

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?