เทศกาลสะวะระโนะไทไซ ประจำฤดูใบไม้ร่วง

(佐原の大祭 秋祭り)

จิบะ, อำเภอคะโตริ

Over 100 Years All Day See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

【มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม】"เทศกาลสะวะระโนะไทไซ (Grand festival of Sawara)" เป็นเทศกาลยิ่งใหญ่บนพื้นที่สะวะระ เมืองเก่าที่ยังคงบรรยากาศแบบยุคเอโดะ แบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่ เทศกาลฤดูร้อนและเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี เทศกาลฤดูร้อนมีชื่อว่า "ยะสะกะจินจะ กิออนมัตซึริ" ส่วนเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงมีชื่อว่า "สุวะจินจะ อะกิมัตซึริ" รวมเรียกว่า "สะวะระโนะไทไซ" เมื่อรวมเทศกาลในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงเข้าด้วยกัน ภายในงานจะมีซุ้มแห่ถึง 24 หลัง จึงได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เทศกาลซุ้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันโต สำหรับงาน "สุวะจินจะ อะกิมัตซึริ" จะมีการแห่ซุ้ม 14 หลัง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากวงดนตรีโบราณ "สะวะระบะยะชิ" ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วงฮะยะชิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 
ตั้งแต่ยุคเอโดะ บริเวณสะวะระรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการสัญจรทางน้ำริมฝั่งแม่น้ำโทเนะ เป็นพื้นที่ผสมผสานหลากวัฒนธรรมของเอโดะจนเกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่มีเอกลักษณ์เรียกว่า "เอโดะมะสะริ" และความสำเร็จในการรวบรวมวัฒนธรรมต่างๆดังกล่าวก็คืองานเทศกาลนี้ มาลองสัมผัส "ความสง่างาม" ที่ยังมีชีวิตอยู่ในเทศกาลอายุกว่า 300 ปีแห่งนี้ด้วยกัน

027 Reh Chiba Sawara Aki Top(補正済み)

Things to do

1. ชมซุ้ม 14 หลังที่ละเอียดอ่อนและสง่างาม

027 Re1 1 Chiba Sawara Aki Todo(補正済み)

ในช่วงเทศกาล "สุวะจินจะ อะกิมัตซึริ" จะมีการแห่ซุ้ม 14 หลังไปรอบเมือง โดยมีตุ๊กตาสูง 4 เมตรจำลองเป็นรูปเทพเจ้าหรือบุคคลในประวัติศาสตร์พร้อมลวดลายแกะสลักที่งดงามและละเอียดอ่อนบนซุ้มบอกเล่าตำนานเก่าแก่ นอกจากนี้ ยังมีการจำลองรูปสัตว์ เช่น สิงโต มังกร และเหยี่ยวซึ่งถือเป็นเทคนิคงานช่างแกะสลักโบราณ ไม่ควรพลาดชมความละเอียดและทรงพลังเหล่านั้น

2. วงดนตรี "สะวะระบะยะชิ" กับท่วงทำนองที่งดงามขับกล่อมเทศกาล

027 Re2 1 Chiba Sawara Aki Todo(補正済み)

"สะวะระบะยะชิ" คือวงดนตรีโบราณที่บรรเลงเพลงในเทศกาล นักดนตรีจะนั่งบรรเลงบนซุ้มแห่ และสร้างสรรค์ท่วงทำนองที่มีกลิ่นอายเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการสืบทอดมายาวนานกว่า 300 ปี และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 วงฮะยะชิ (วงดนตรีโบราณ) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีบทเพลงมากกว่า 40 เพลงซึ่งจะเลือกบรรเลงตามลักษณะการเคลื่อนไหวของซุ้มแห่และบรรยากาศของงาน ช่วยทำให้เทศกาลครึกครื้นยิ่งขึ้น 

3. แม่น้ำโอโนกะวะยามค่ำคืนที่งดงาม

027 Re3 1 Chiba Sawara Aki Todo(補正済み)

เมื่อถึงช่วงกลางคืน ดวงไฟบนซุ้มแห่แต่ละหลังจะเปล่งประกายขึ้นมา เกิดบรรยากาศงดงามชวนหลงใหล แสงไฟจากซุ้มที่เคลื่อนที่อย่างช้าๆเลียบริมแม่น้ำโอโนกะวะจะสะท้อนลงพื้นน้ำ ผสานเข้ากับเสียงวงดนตรีฮะยะชิ ให้คุณได้สัมผัสถึงบรรยากาศแห่งฤดูใบไม้ร่วง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม รวมถึงวันศุกร์และวันอาทิตย์ก่อนและหลัง
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่ชินจุคุ ภายในสะวะระ อำเภอคะโตริ จังหวัดจิบะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้ในบางพื้นที่
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาต่างประเทศ
  ในช่วงเทศกาลมีอาสาสมัครบริการข้อมูลภาษาต่างประเทศในศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวด้านหน้าสถานี JR สะวะระ
 • ข้อมูล Wi-Fi สามารถใช้งานได้ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมแคมเปญ Katori Free Wi-Fi มากกว่า 20 แห่ง
 • ข้อมูลห้องนา้ มีการจัดตั้งห้องน้ำชั่วคราวในพื้นที่สำคัญ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ มีตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญในศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวด้านหน้าสถานี JR สะวะระ และภายในสถานี JR สะวะระ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/matsuri/index.html
  ภาษาญี่ปุ่น

  http://www.suigo-sawara.ne.jp/abroad.html
  ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาเกาหลี

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานสะวะระโนะไทไซ
  0478-54-1111

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามกีดขวางการเคลื่อนที่ของขบวนแห่

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่พื้นที่สะวะระ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีสะวะระ รถไฟ JR สายนะริตะ หรือสายคะชิมะ

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่ :บริเวณชินจุกุ พื้นที่สะวะระ อำเภอคะโตริ จังหวัดจิบะ
มีการจำกัดพื้นที่การจราจร ไม่สามารถนำรถเข้าไปในพื้นที่ของขบวนแห่ได้
มีที่จอดรถฟรีชั่วคราวบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโทเนะ และมีเรือให้บริการถึงพื้นที่จัดงาน (เสียค่าใช้จ่าย)

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?