เทศกาลอุระยะสุซันจะ

(浦安三社祭)

จิบะ, อำเภออุระยะสุ

Over 100 Years All Day Join Kanto

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลอุระยะสุ ซันจะ เรไทไซ" เป็นเทศกาลเก่าแก่ของบริเวณอุระยะสุ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของศาลเจ้า 3 แห่งได้แก่ "ศาลเจ้าเซริว" "ศาลเจ้าโทโยอุเคะ" และ "ศาลเจ้าอินะริ" ซุ้มเทพเจ้าและขบวนรถบุปผชาติขนาดเล็กใหญ่กว่า 100 คันจะวนไปรอบพื้นที่โมโตมะจิซึ่งอยู่ใจกลางเมือง เทศกาลเกิดขึ้นจากพิธีบวงสรวงเทพเจ้าในปีค.ศ. 1923 และจัดขึ้นเป็นประจำทุก 4 ปี (ตรงกับกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน) ในเทศกาลจะแบกซุ้มด้วยลักษณะเฉพาะตัวเหมือนท่าทางการ "ไถพื้น" และตะโกนว่า "มะเอดา มะเอดา" ซึ่งต่างจากงานเทศกาลส่วนใหญ่ที่มักส่งเสียงประกอบจังหวะว่า "วัชโชอิ" สร้างบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครให้กับเทศกาลนี้ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าร่วมแห่ซุ้มได้เพียงแค่จัดเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม พื้นที่อุระยะสุเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงในสมัยโบราณ เทศกาลยิ่งใหญ่ในรอบ 4 ปีนี้จะบอกเล่าประวัติศาสตร์อันครึกครื้นให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

057 Reh Urayasu Sanja Reitaisai

Things to do

1. อย่าพลาดชมเทคนิคการแบกซุ้มแบบ "ไถพื้น"!!

057 Re1 1 Urayasu Sanja Reitaisai
057 Re1 2 Urayasu Sanja Reitaisai

จังหวะการ "ไถพื้น" คือ 1 ใน 4 จังหวะแบกซุ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้ ประกอบด้วย "การไถ" "การหมุนควง" "การแห่" และ "การปล่อย" โดยเปรียบเทียบกับท่าทางการร่อนลงมาของนกฟินิกซ์ จังหวะ "ไถ" และ "หมุนควง" คือการแบกในระดับต่ำ จากนั้นจึงยกซุ้มขึ้นสูงในจังหวะ "แห่" และ "ปล่อย" ซุ้มขึ้นไปด้านบน! เมื่อซุ้มเดินทางมาถึงถนนหลักหรือสี่แยก จะมีสัญญาณบอกจังหวะ กรุณารับชมด้วยความระมัดระวัง 

2. เปลี่ยนชุดให้พร้อมเพรียงแล้วมาร่วมแบกซุ้ม!!

ในเทศกาลอุระยะสุซันจะ เพียงคุณเปลี่ยนชุดและสวมถุงเท้าตามที่กำหนดก็สามารถเข้าร่วมเทศกาลได้อย่างง่ายดาย จะหาซื้อล่วงหน้าตามย่านอะสะกุสะ สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต หรือเลือกหาตามร้านรอบสถานีอุระยะสุก็ยังได้ ร้านขายอุปกรณ์ในเทศกาลเหล่านี้พร้อมให้คำแนะนำ ลูกหาบแต่ละคนดูสนุกสนาน แต่แท้จริงซุ้มเทพเจ้ามีน้ำหนักมาก ต้องแบกด้วยจังหวะที่เป็นหนึ่งเดียวกัน อย่าลืมเข้าร่วมตั้งแต่การออกกำลังกายเตรียมความพร้อมนะ!

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 คืนก่อนเริ่มเทศกาลจะมีพิธีกรรมตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไปในศาลเจ้าแต่ละแห่ง
  วันเสาร์ที่ 18 เริ่มขบวนแห่ซุ้มจากแต่ละศาลเจ้าตั้งแต่ 9.00 - 19.00 น. *เฉพาะศาลเจ้าโทโยอุเคะในเวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
  วันอาทิตย์ที่ 19 เริ่มขบวนแห่ซุ้มจากแต่ละศาลเจ้าตั้งแต่ 9.00 - 19.00 น.

  จัดขึ้นทุก 4 ปีในเดือนมิถุนายน
 • พนื้ทจี่ดังาน ภายในเขตอำเภออุระยะสุ พื้นที่โมโตมะจิไปจนถึงนะกะมะจิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเยี่ยมชมได้อย่างอิสระ แต่หากต้องการร่วมแบกซุ้ม ต้องจัดเตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อม
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://members3.jcom.home.ne.jp/urayasusannjya/

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามใช้แฟลชถ่ายภาพระหว่างพิธีเบิกเนตรในคืนก่อนเริ่มเทศกาล
กรุณากล่าวขอบคุณเมื่อได้รับเครื่องดื่มหรือของอื่น ๆ ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ห้ามถ่ายภาพด้วยกล้องโดรน
ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบเข้าร่วมในขบวนแห่เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อุระยะสุ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทร สายโทไซ สถานีอุระยะสุ

พื้นที่จัดงาน
ภายในเขตอำเภออุระยะสุ พื้นที่โมโตมะจิไปจนถึงนะกะมะจิ
ศาลเจ้าเซริว 4-1-5 โฮริเอะ อำเภออุระยะสุ
ศาลเจ้าโทโยอุเคะ 3-13-1 เนโกะสะเนะ อำเภออุระยะสุ
ศาลเจ้าอินะริ 3-11-5 โทดะจิมะ อำเภออุระยะสุ

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?