เทศกาลนิอิฮะมะ ไทโกะ

(新居浜太鼓祭り)

เอฮิเมะ, อำเภอนิอิฮะมะ

Over 1000 Years All Day See Chugoku Shikoku

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลดั้งเดิมในพื้นที่นิอิฮะมะ จัดขึ้นโดยประชาชนในเขตศาลเจ้าแต่ละแห่งเพื่อแสดงความขอบคุณฤดูใบไม้ร่วงอันอุดมสมบูรณ์ เป็น 1 ใน 3 เทศกาลยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคชิโกกุ เชื่อกันว่าเทศกาลนี้มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ย้อนกลับไปกว่า 1,000 ปี   
เทศกาลมีอีกชื่อว่า “โอโตโกะ มัตซึริ” หรือเทศกาลลูกผู้ชาย เนื่องจากเป็นเทศกาลที่โอ่อ่า หรูหรา และต้องใช้แรงผู้ชายประมาณ 150 คนในการยกแท่นกลองไทโกะหนักราว 3 ตันสูง 5.5 เมตรซึ่งประดับประดาด้วยม่านปักดิ้นเงินที่โดดเด่นและมีมิติ จุดที่น่าสนใจของเทศกาลอยู่ที่จังหวะ “คะคิคุระเบะ” หรือการยกแท่นกลองไทโกะขนาดมหึมาโดยกลุ่มชายฉกรรจ์ที่เรียกว่า “คะคิฟุ” แต่ละพื้นที่จะนำเสนอแท่นกลองไทโกะเพื่อ “ประชัน” ในแต่ละจุดทั่วอำเภออย่างน่าเกรงขาม 

Z005 Reh Niihamataiko

Things to do

1. “คะคิคุระเบะ” การประชันกำลังของลูกผู้ชาย

Z005 Re1 1 Niihamataiko
Z005 Re1 2 Niihamataiko
Z005 Re1 3 Niihamataiko
Z005 Re1 4 Niihamataiko

ไม่ว่าอย่างไร คุณก็ไม่ควรพลาดชมประเพณี “คะคิคุระเบะ” หรือการประชันซุ้มกลองไทโกะหนัก 3 ตันที่ยกขึ้นด้วยกำลังของผู้ชาย 150 คน ซุ้มไทโกะหลายหลังจะมารวมกันในจุดที่กำหนด ปลดล้อทุ่นแรงที่ใช้ระหว่างแห่รอบเมืองออก แล้วยกขึ้นด้วยกำลังคนเท่านั้นเพื่อประชันกำลังและทักษะของลูกผู้ชาย ในช่วงเทศกาล แต่ละพื้นที่จะเต็มไปด้วยซุ้มกลองไทโกะปักดิ้นสิเงินและแต่งม่านประดับอย่างหรูหรา น่าตื่นตาตื่นใจทั้งความแข็งแรงในช่วงกลางวัน และการไลท์อัพเป็นประกายช่วงกลางคืน

 

2. เลือกซื้องานปักรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในงานเทศกาล

Z005 Re2 1 Niihamataiko
Z005 Re2 2 Niihamataiko

งานปักใส่กรอบจากตระกูลช่างมะเอกะวะชื่อดังซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานปักในเทศกาล
ลวดลายมังกรทะยานฟ้าและมังกรทะยานสมุทรซึ่งเป็นลวดลายบนเบาะในแท่นกลองไทโกะจะกลายเป็นงานศิลปะให้คุณเก็บไว้เป็นของที่ระลึก 

3. ลองชิมเมนู “ฟุกุสะกุ” จากนิอิฮะมะ

Z005 Re3 1 Niihamataiko

อาหารประจำแถบนิอิฮะมะ ประกอบด้วยเนื้อปลาปักเป้าดิบ หนังปลา ต้นหอม ตับปลาหน้าวัว (ปลาคะวะฮะกิ) และเครื่องปรุงรส จิ้มกับซอสเปรี้ยวปอนสึ

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019
  (วันจัดงานแตกต่างกันไปในแต่ละปี)
 • พนื้ทจี่ดังาน ทั่วบริเวณอำเภอ
  พื้นที่จัดงานหลัก:
  สวนยะมะเนะ 3 โจเมะ สุมิโนะชินเดงโจ อำเภอนิอิฮะมะ
  สวนริมน้ำ (คะเซ็นจิกิ) ตำบลมินะมิ โคมัตซึบะระ อำเภอนิอิฮะมะ
  ศาลเจ้าอิคกุ 1 โจเมะ ตำบลอิคกุ อำเภอนิอิฮะมะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่ได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีบริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มี
 • ข้อมูลห้องนา้ ในพื้นที่จัดงานบางจุดจะมีห้องน้ำชั่วคราวเพิ่มเติมจากห้องน้ำปกติ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ระหว่างเทศกาล ร้านอาหารภายในเมืองจำนวนมากจะหยุดให้บริการ
  ระหว่างเทศกาล ตัวเมืองจะอำนวยความสะดวกแก่ขบวนกลองไทโกะเป็นหลัก แนะนำให้เผื่อเวลาในการเดินทางมากขึ้น

  ■ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง
  ข้อมูลสัญลักษณ์
  จุดเด่นของเทศกาล
  กลางวัน/ กลางคืน
  ฤดูกาล
  ฤดูใบไม้ร่วง
  ภูมิภาค
  ชิโกกุ
  อันตรายหรือไม่

  เหมาะสำหรับเยี่ยมชมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
  เยี่ยมชม
  ส่วนประกอบ

  ประวัติความเป็นมา
  มากกว่า 1,000 ปีขึ้นไป
 • เวบ็ไซต์

  http://www.city.niihama.lg.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนกเศรษฐกิจ อำเภอนิอิฮะมะ
  0897-65-1261

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

เมื่อแท่นไทโกะจอดสนิท สามารถเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดได้
แต่ระหว่างที่แท่นไทโกะเคลื่อนที่ อาจมีการเปลี่ยนทิศทางกระทันหัน ไม่ควรเข้าใกล้

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่นิอิฮะมะ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีนิอิฮะมะ รถไฟ JR สายโยซัง

การเดินทางสู่พื้นที่จัดงานแต่ละแห่ง
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สวนยะมะเนะ (จากสถานีรถไฟ JR นิอิฮะมะประมาณ 4.4 กม.)
สถานีรถไฟ JR นิอิฮะมะ / มีรถชัทเทิลบัสให้บริการจากทางออกทิศใต้ของสถานีไปยังพื้นที่จัดงาน 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ให้บริการ 10.30 -17.00 น.)
สวนริมน้ำ (คะเซ็นจิกิ) (จากสถานีรถไฟ JR นิอิฮะมะประมาณ 3.4 กม.)
สถานีรถไฟ JR นิอิฮะมะ / ไม่มีป้ายรถบัสในบริเวณใกล้เคียง (ต้องใช้บริการแท็กซี่)
ศาลเจ้าอิคกุ (จากสถานีรถไฟ JR นิอิฮะมะประมาณ 2.4 กม.)
สถานีรถไฟ JR นิอิฮะมะ / ป้ายรถโนโบริมิจิ (ป้ายรถชั่วคราวเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น)


Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?