เทศกาลโอยะมะสุมิจินจะ เรไทไซ

(大山祇神社例大祭)

เอฮิเมะ, อำเภออิมะบะริ

All Day See Chugoku Shikoku

ข้อมูลเทศกาล

ศาลเจ้าโอยะมะสุมิตั้งอยู่บนเกาะโอยะมะ กลางทะเลเซโตไนไค ที่นี่เป็นศูนย์กลางของศาลเจ้าทั่วประเทศ และได้ชื่อว่าเป็น "เทพปกปักษ์รักษาประเทศญี่ปุ่น" เหล่าราชสำนักและนักรบให้ความเคารพศาลเจ้าแห่งนี้มาตั้งแต่ยุคโบราณเนื่องจากเป็นศาลเจ้าที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางทะเลซึ่งเป็นสมรภูมิรบแห่งสำคัญ

"เทศกาลโอยะมะสุมิจินจะ เรไทไซ" จึงกลายเป็นเทศกาลสำคัญอันดับต้น ๆ ที่จัดเป็นประจำทุกปี ในปัจจุบัน เทศกาลถูกกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 22 -23 เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติ โดยยึดตามวันที่ย้ายศาลเจ้ามายังพื้นที่ปัจจุบัน พิธีกรรมทางชินโตจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.ของวันที่ 28 เหล่านักบวชและลูกวัดจะแต่งกายในชุดพิธีการเพื่อเคลื่อนที่สู่วิหารในศาลเจ้า นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าไล่ไปจนถึงท่าเรือมิยะโนะอุระ คราคร่ำไปด้วยชาวบ้านในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

073 Reh Ooyamazumi Jinja Reitaisai

Things to do

1. เลือกซื้อของและพูดคุยอย่างออกรสออกชาติ

073 Re1 1 Ooyamazumi Jinja Reitaisai
073 Re1 2 Ooyamazumi Jinja Reitaisai

เทศกาลนี้มีอีกชื่อว่า "ตลาดมิชิมะ" มีการออกร้านมากมายตั้งแต่ภายในศาลเจ้าไปจนถึงบริเวณท่าเรือมิยะโนะอุระ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก คุณจะได้เพลิดเพลินกับอาหารรสชาติเยี่ยมท่ามกลางบรรยากาศของเกาะที่งดงาม และได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชาวบ้านอย่างสนุกสนาน

2. สัมผัสบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ของต้นการบูร (คุสุโนะกิ) ซึ่งจัดเป็นสิ่งสงวนทางธรรมชาติ

ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์รอบศาลเจ้าโอยะมะสุมิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งสงวนตามธรรมชาติ อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ ด้านหน้าวิหารเป็นที่ตั้งของต้นการบูร (คุสุโนะกิ) ที่ปลูกโดยจักรพรรดิโอจิโนะมิโกโตะซึ่งเชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ถึง 2,600 ปี มีความสูง 16 เมตร เส้นรอบลำต้นยาว 11 เมตร หากกลั้นหายใจและเดินวนรอบต้นไม้ 3 รอบ ว่ากันว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริง

Information (基本情報)

  • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 26 - วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019
    *จัดเป็นประจำในวันที่ 22 เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติ
  • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าโอยะมะสุมิ
  • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เยี่ยมชมได้เท่านั้น
  • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
  • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าโอยะมะสุมิ
    0897-82-0032

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

อย่ากีดขวางหรือเดินตัดขบวนพาเหรด

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ตำบลโอมิชิมะ อำเภออิมะบะริ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR อิมะบะริ (สายโยซัง)
สถานี JR ฟุกุยะมะ (สายหลักซันโย)

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าโอยะมะสุมิ
ที่อยู่ : 3327 มิยะโนะอุระ โอมิชิมะ อำเภออิมะบะริ จังหวัดเอฮิเมะ

(รถบัสทางด่วน)
・จากสถานี JR อิมะบะริ ขึ้นรถบัสทางด่วน "ชิมะนะมิ ไลเนอร์ (สายอิมะบะริ -  โอมิชิมะ)" ลงรถที่ป้าย "หน้าศาลเจ้าโอยะมะสุมิ" เดินต่ออีก 1 นาที
・จากสถานี JR ฟุกุยะมะ ขึ้นรถบัสทางด่วน "ชิมะนะมิ ไลเนอร์ (สายฟุกุยะมะ -  อิมะบะริ)" จากนั้นเปลี่ยนรถที่ "โอมิชิมะ BS" เพื่อไปลงรถที่ป้าย "หน้าศาลเจ้าโอยะมะสุมิ" เดินต่ออีก 1 นาที

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?