เทศกาลคะวะระยุออนเซ็น โนะยุคะเคะ

(川原湯温泉湯かけ祭り)

กุนมะ, ตำบลนะกะโนะฮะระ

Over 400 Years Morning See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

เชื่อกันว่าแหล่งน้ำพุร้อนคะวะระยุถูกค้นพบในขณะที่ท่านแม่ทัพ "มินะโมโตะ โนะ โยริโมโตะ" ออกล่าสัตว์เมื่อปี 1193 แต่เมื่อประมาณ 450 ปีก่อน น้ำเกิดแห้งเหือดไปช่วงหนึ่ง ชาวบ้านจึงเริ่มทำพิธีบวงสรวงเทพเจ้าด้วยไก่เพื่อให้น้ำพุร้อนผุดขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากน้ำพุร้อนของที่นี่เคยมีกลิ่นเหมือนไข่ต้ม เมื่อการบวงสรวงได้ผล จึงมีการจัดพิธีสาดน้ำอุ่นขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลอง เทศกาล "ยุคะเคะ" หรือการสาดน้ำอุ่นนี้จึงถือกำเนิดขึ้นโดยใช้พื้นที่บ่อสาธารณะกลางเมืองชื่อ "โอยุ" เป็นที่จัดงานหลัก ผู้ร่วมงานจะร่วมพิธีด้วยชุดผ้าเตี่ยวในวันที่ 20 มกราคมเพื่อแสดงความขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ ถือเป็นเทศกาลแปลก ๆ ที่มีบรรยากาศคึกคัก

125 Reh Kawarayu Onsen Yukake Matsuri

Things to do

1. เหล่าชายฉกรรจ์นุ่งผ้าเตี่ยวจะเปล่งเสียงฮึกเหิมท่ามกลางหมอกหนาว 9 องศา

125 Re1 1 Kawarayu Onsen Yukake Matsuri

กลุ่มผู้ชายในชุดผ้าเตี่ยวสีขาวแดงจะตะโกนเสียงดังว่า "โออิวะอิดะ! โออิวะอิดะ! (ขอเฉลิมฉลอง! ขอเฉลิมฉลอง!) พร้อมสาดน้ำอุ่นใส่กันเพื่อเพิ่มความฮึกเหิม ท่ามกลางเสียงเพลงพื้นบ้านคะวะระยุซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของเทศกาลสาดน้ำนี้ เสียงตะโกนจะดังแทรกอย่างต่อเนื่อง ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่การสาดน้ำใส่ลูกแก้วที่แขวนไว้บนยอดเสาสูง 4 เมตร จากนั้นจะมีไก่ 4 ตัวบินออกมาจากลูกแก้วดังกล่าวให้ผู้ร่วมงานแย่งกันจับไปบวงสรวง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้อย่างใกล้ชิด แต่อาจถูกสาดน้ำอุ่นได้เช่นเดียวกันโดยไม่มีข้อยกเว้น กรุณาเตรียมตัวรับความสนุกให้พร้อม!

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 เวลา 5.00 น.เป็นต้นไป
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ด้านหน้าบ่อสาธารณะ "โอยุ"
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เฉพาะเข้าชมเท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.kawarayu.jp

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมความร่วมมือคะวะระยุออนเซ็น
  0279-83-2591

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาเตรียมเสื้อผ้าสำหรับกันหนาวให้พร้อมเนื่องจากงานเริ่มต้นตอนเช้าตรู่ในฤดูหนาว
ช่วงสาดน้ำอุ่น อาจมีบางส่วนที่สาดมาถึงนักท่องเที่ยวด้วย กรุณาเข้าชมด้วยความระมัดระวัง

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภออะกะสึมะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟ JR อะกะสึมะ สถานีคะวะระยุออนเซ็น

พื้นที่จัดงาน
ด้านหน้าบ่อสาธารณะ "โอยุ"
ที่อยู่ : โออะสะคะวะระยุ ตำบลนะกะโนะฮะระ อำเภออะกะสึมะ จังหวัดกุนมะ
รถไฟ JR สายอะกะสึมะ เดินทางด้วยรถยนต์จากสถานีคะวะระยุ 2 นาที
*ไม่มีรถไฟถึงพื้นที่จัดงานในเวลาเช้ามืด หากต้องการเข้าชมเทศกาล จำเป็นต้องค้างตั้งแต่คืนก่อนเริ่มเทศกาล

Kazumi Terai
Public Relations/Writer
Born in Gunma. Web creator. Loves clime-suspense dramas of overseas.

WHAT'S GOING ON?