เทศกาลฮอกไกเฮโสะ (เทศกาลสะดือ)

(北海へそ祭り)

ฮอกไกโด, อำเภอฟุระโนะ

Night Join Hokkaido

ข้อมูลเทศกาล

อำเภอฟุระโนะใจกลางจังหวัดฮอกไกโดอันกว้างใหญ่เปรียบเหมือน "สะดือ" (หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "เฮโสะ") ของจังหวัดฮอกไกโด เทศกาลนี้เริ่มต้นในปี 1969 เพื่อกระชับสายสัมพันธ์ผ่านสะดือ นอกจากนี้ ยังจัดขึ้นในฐานะเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าเฮโสะ (ชื่ออย่างเป็นทางการคือศาลเจ้าโฮคุชิน) ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแรงศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรัก, การให้กำเนิด, การเติบโต, สุขภาพ, ความสุข, ความรุ่งเรือง และความสงบในการดำรงชีวิต
ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่ขบวนเต้นรำ 4,000 คนตลอดทั้ง 2 วันที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าร่วมได้ ผู้ร่วมขบวนจะวาดใบหน้าไว้ตรงท้องแล้วเปิดโชว์สะดือพร้อมเต้นรำอย่างสนุกสนาน! มีการออกร้านจำหน่ายอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นโดยสร้างสรรค์เมนูพิเศษขึ้นมาในวันนี้โดยเฉพาะ รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกมากมายที่สร้างหัวข้อให้สอดคล้องกับ "สะดือ"

059 Reh Hokkai Heso Matsuri

Things to do

1. เข้าร่วมระบำสะดือ!

059 Re1 1 Hokkai Heso Matsuri
059 Re1 2 Hokkai Heso Matsuri

"การแข่งขันเต้นรำฮอกไกเฮโสะ" จะจัดขึ้นเวลา 19.00 - 20.00 น.ตลอดทั้ง 2 วันของเทศกาล ผู้เข้าชมงานสามารถร่วมเต้นรำได้โดยอยู่ในทีม "ทีมร่วมกิจกรรม" มาคนเดียว ก็ร่วมเต้นได้! (จำกัดวันละ 100 คน ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 2,000 เยนรวมอุปกรณ์)

2. เพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศ

059 Re2 1 Hokkai Heso Matsuri
059 Re2 2 Hokkai Heso Matsuri2
059 Re2 3 Hokkai Heso Matsuri

ร้านอาหารมากมายจากวัตถุดิบในท้องถิ่นพร้อมเพรียงกันมาออกบูท หลากหลายเมนูคุ้นเคยประจำเทศกาล เช่น ข้าวแกงกะหรี่และยากิโซบะจะจับมือรวมกับ "สะดือ"! มาลองดูกันว่ารสชาติแบบฮอกไกโดเป็นเช่นไร

3. สักการะศาลเจ้าเฮโสะ

059 Re3 1 Hokkai Heso Matsuri

ศาลเจ้าแห่งนี้คือศูนย์รวมความศรัทธาในช่วงเทศกาล ชื่ออย่างเป็นทางการคือศาลเจ้าโฮคุชิน แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าศาลเจ้าเฮโสะหรือศาลเจ้าสะดือเนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดฮอกไกโด ด้านข้างศาลเจ้าเป็นที่ตั้งของวิหาร "ฮะฮะโกะโด" (วิหารแม่ลูก) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศาลเจ้าผู้ปกปักษ์รักษาสายสะดือจากทั่วประเทศญี่ปุ่น ลองเข้าสักการะศาลเจ้าระหว่างเยี่ยมชมเทศกาลเพื่อสัมผัสถึงสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2019
  จัดเป็นประจำในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่จัดงานพิเศษ ย่านการค้าถนนชินอะอิโออิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ร่วมงานได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาต่างประเทศแจกในพื้นที่จัดงาน
  มีสตาฟส่วนหนึ่งพร้อมให้บริการภาษาต่างประเทศ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีภายในพื้นที่จัดงาน
 • ข้อมูลห้องนา้ ภายในพื้นที่จัดงานมีห้องน้ำชั่วคราวให้บริการหลายจุด นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าบางส่วนภายในพื้นที่จัดงานร่วมเอื้อเฟื้อห้องน้ำสำหรับผู้เข้าร่วมงานด้วย
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมขบวนเต้นรำ จะมีห้องล็อคเกอร์ให้บริการพิเศษ (ภายในเต๊นท์)
 • เวบ็ไซต์

  http://www.furano.ne.jp/hesomatsuri/

 • SNS

  https://www.facebook.com/hokkaihesomatsuri/?fref=ts

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานเทศกาลฮอกไกเฮโสะ (ภายในแผนกส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวอำเภอฟุระโนะ)
  0167-39-2312

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่มีเป็นพิเศษ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอฟุระโนะ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR ฟุระโนะ

พื้นที่จัดงาน
พื้นที่จัดงานพิเศษ ย่านการค้าถนนชินอะอิโออิ

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?