ฮิตะชิ ฟุริวโมโน(เทศกาลคะมิเนะจินจะ ไดไซเร)

(日立風流物(神峰神社大祭礼))

อิบะระกิ, อำเภอฮิตะชิ

Over 100 Years Afternoon See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

"ฮิตะชิ ฟุริวโมโน" ไม่ใช่ชื่อเทศกาล หากแต่เป็นชื่อของรถบุปผชาติขนาดมหึมาที่ประดับประดาด้วยตุ๊กตาไขลาน "คะระคุริ" ตุ๊กตาดังกล่าวถูกใช้งานมานานในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เทคนิคกลไกจากภูมิปัญญาชาวบ้านบังคับให้ตุ๊กตาเคลื่อนไหว ตัวรถซึ่งสูง 15 เมตรและมีน้ำหนักถึง 5 ตันจะปรับเปลี่ยนรูปทรงด้วยการบังคับตุ๊กตา จังหวะที่ตัวรถเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นเวที 5 ชั้นสร้างความดื่นตาตื่นใจ บนนั้นจะจัดแสดงละครหุ่นตามเรื่องราวในประวัติศาสตร์หรือนิทานพื้นบ้าน หุ่นเหล่านี้มีกลไกแฝงอยู่ด้านใน แต่ละตัวจะเปลี่ยนรูปร่างระหว่างการแสดง การแสดงจะจัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเวที เมื่อการแสดงด้านหน้าสิ้นสุดลง รถจะหมุน 180 องศาเพื่อโชว์ละครจากด้านหลัง ไม่อยากให้พลาดชมเทคนิคการบังคับตุ๊กตาและการหมุนเวทีบนรถบุปผชาติ การแสดงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ "เทศกาลฮิตะชิซากุระ" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมถึงเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าคะมิเนะซึ่งจัดขึ้นทุก 7 ปีด้วย ในงานดังกล่าวจะได้เห็นขบวนรถฟุริวโมโนะครบทั้ง 4 คันที่ได้รับการอนุรักษ์มาตั้งแต่โบราณ

157 Reh Hitachi Furyumono

Things to do

1.รถบุปผชาติเปลี่ยนรูปทรงระหว่างเทศกาล!?

157 Re1 1 Hitachi Furyumono

รถแห่ที่เรียกว่า "ฮิตะชิ ฟุริวโมโน" มีทั้งหมด 4 คัน แต่ละคันจะประดับประดาและจัดแสดงละครหุ่นในรายละเอียดต่างกัน ใน "เทศกาลฮิตะชิซากุระ" จะนำรถออกมาแสดง 1 คัน เมื่อละครหุ่นเริ่มต้น ตัวรถจะเริ่มแปลงโฉมประกอบเสียงจากวงดนตรีฮะยะชิจนกลายเป็นเวทีที่มี 5 ชั้น การควบคุมเวทีและเชิดหุ่นต้องอาศัยแรงคนจำนวนมาก ช่างทำตุ๊กตาและนักดนตรีกว่า 30 ชีวิตจึงมารวมตัวกันที่นี่ เมื่อรวมผู้ที่ทำหน้าที่เคลื่อนขบวนแห่ด้วยแล้ว ก็ต้องใช้แรงคนกว่า 100 คนทีเดียว

2.ลองสังเกตกลไกที่แฝงอยู่ในตุ๊กตาให้ดี

157 Re2 1 Hitachi Furyumono

ละครหุ่นที่จัดแสดงบนรถบุปผชาติมีจุดเด่นอยู่ที่เครื่องแต่งกายงดงามและการเคลื่อนไหวละเอียดอ่อน ตุ๊กตาแต่ละตัวมีความสูงประมาณ 1.5 เมตร ต้องอาศัยคนบังคับประมาณ 2-3 คน ระหว่างการแสดง ตุ๊กตาจะใช้ดาบ ยิงธนู ร่ายรำ รวมถึงการเคลื่อนไหวอย่างอ่อนช้อยในจังหวะต่าง ๆ ลูกธนูที่ปล่อยออกมาจากมือของตุ๊กตาจะถูกยิงต่อไปให้ผู้ชมนำกลับบ้านได้ด้วย ระหว่างเล่นละคร ตุ๊กตาจะเปลี่ยนโฉมกระทันหัน จากนักรบกลายเป็นเจ้าหญิงอย่างรวดเร็วด้วยกลไกซับซ้อนที่น่าทึ่ง

3.การผสมผสานระหว่างซากุระบานสะพรั่งกับขบวนรถบุปผชาติขนาดมหึมา

157 Re3 1 Hitachi Furyumono

"เทศกาลฮิตะชิซากุระ" จัดขึ้นบนถนนเฮวะด้านหน้าสถานีฮิตะจิซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 สถานที่ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ผู้ร่วมงานจะได้เห็นทิวซากุระบานสะพรั่งกว่า 100 ต้นพร้อมกับรถบุปผชาติ และเมื่อฟ้าเริ่มมืด จะมีการไลท์อัพบริเวณซากุระและขบวนรถอย่างงดงามด้วย 

4.ขบวนรถบุปผชาติทั้ง 4 คันมารวมตัวกันทุก 7 ปี

ขบวนรถบุปผชาติทั้ง 4 คันมารวมตัวกันทุก 7 ปีภายในงานประจำปีของศาลเจ้าคะมิเนะเท่านั้น รถแห่แต่ละคันจะจัดแสดงละครหุ่นคล้ายการประชันฝีมือให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาล้ำค่าที่หาชมได้ยาก เทศกาลจัดขึ้นในวันที่ 3-5 พฤษภาคม มีการแสดงร่ายรำที่เรียกว่า "ซะซะระ" โดยเด็ก ๆ รวมถึงการแสดง "เอคิบะ" ซึ่งเป็นการแสดงขี่ม้าโดยเด็ก 5 คนผู้ถืออาวุธที่มีวิญญาณของเทพเจ้าสิงสถิตย์อยู่ อย่าพลาดโอกาสยิ่งใหญ่ที่พบได้เพียง 7 ปีครั้งเท่านั้น (ครั้งต่อไปจัดขึ้นในปี 2019)

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน เทศกาลคะมิเนะจินจะ ไดไซเร (จัดในเดือนพฤษภาคมทุก 7 ปี)
  วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2019
  เทศกาลประจำปีจะจัดประจำในวันที่ 3-5 พฤษภาคม
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณรอบศาลเจ้าคะมิเนะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าชมเทศกาลได้เท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์พร้อม QR โค้ด (สำหรับเชื่อมต่อเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ)
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ (มีห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำติดตั้งชั่วคราว)
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  ไม่มีให้บริการ (มีในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์)

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านฮิตะชิ (สำนักงาน : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฮิตะชิ)
  0294-23-3231

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ระหว่างแสดง รถบุปผชาติจะหมุนเปลี่ยนทิศทาง 180 องศา กรุณารักษาระยะห่างระหว่างชม
ระหว่างศีรษะขณะที่มีลูกศรยิงมาจากบนเวที
กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และตำรวจในขณะเข้าใกล้ขบวนรถ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอฮิตะชิ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟ JR สายโจบัง สถานีฮิตะชิ

การเดินทางสู่พื้นที่จัดงาน
เทศกาลคะมิเนะจินจะ ไดไซเร
5-1-1 ตำบลมิยะตะ อำเภอฮิตะชิ (ศาลเจ้าคะมิเนะ)
ขึ้นรถบัสจากทางออกกลาง สถานีฮิตะชิประมาณ 15 นาทีไปลงที่ป้าย "สวนสาธารณะคะมิเนะ" (รถบัสของบริษัทฮิตะชิเดนเท็ตซึโคซือ)

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?