เทศกาลอีดะ โทโรยะมะ

(飯田町燈籠山祭り)

อิชิกะวะ, อำเภอซุสุ

Over 100 Years All Day Join Hokuriku

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลอีดะ โทโรยะมะเป็นเทศกาลของศาลเจ้าคะสึกะ จัดขึ้นบริเวณตำบลอีดะ อำเภอซุสุ โอคุโนโต เชื่อกันว่าเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นยุคคันเอ (ปี 1624 - 1643) และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 370 ปี แต่เดิม ชาวเมืองได้สร้างซุ้มขึ้นและเดินแห่ไปรอบเมืองอย่างครึกครื้น เพื่อบวงสรวงแด่ศาลเจ้าคะสึกะให้นำพาความร่มเย็นมาสู่ชุมชนในช่วงฤดูร้อน
จุดที่น่าสนใจอันดับหนึ่งของงานคือซุ้มขนาดมหึมาที่เรียกว่า "โทโรยะมะ" ประดับประดาด้วยตุ๊กตาที่มีขนาดสูงสุดถึง 16 เมตรและเป็นงานฝีมือของชาวเมือง ซุ้มแต่ละหลังหนักประมาณ 5 ตัน ในเทศกาลนี้ นักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมซุ้มเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าร่วมลากดึงซุ้มได้อีกด้วย ภายในงานจะมีขบวนพาเหรดของซุ้มโทโรยะมะรวมทั้งหมด 9 หลังแห่ไปรอบเมือง

044 Reh Ishikawa Iida Toroyama Top (補正済み)

Things to do

1. อย่าพลาดชมซุ้ม "โทโรยะมะ" ตระการตาขนาดมหึมาสูง 16 เมตร!

044 Re1 1 Ishikawa Iida Toroyama To Do(補正済み)
044 Re1 2 Ishikawa Iida Toroyama To Do(補正済み)

เอกลักษณ์อันดับหนึ่งของเทศกาลอีดะ โทโรยะมะคือซุ้ม "โทโรยะมะ" ขนาดมหึมา ความสูงรวมประมาณ 16 เมตร หนักสูงสุด 5.5 ตัน ถือเป็นซุ้มลากในเทศกาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงคติชนวิทยาที่จับต้องไม่ได้ของอำเภอซุสุ ชาวบ้านจะสร้างสรรค์ซุ้มใหม่ทุก 2 ปี และเมื่อ "โทโรยะมะ" ขนาดใหญ่ถูกแห่ไปรอบเมือง ซุ้มจะแกว่งไกวเปี่ยมด้วยพลัง!

*ขบวนแห่ "โทโรยะมะ" มีขึ้นในวันที่ 20 เท่านั้น และจะนำไปจัดแสดงบริเวณลานอีดะ วะกุวะกุในวันที่ 21

2. ร่วมลากซุ้ม "โทโรยะมะ" ไปพร้อมกับชาวเมือง

044 Re2 1 Ishikawa Iida Toroyama To Do(補正済み)
044 Re2 2 Ishikawa Iida Toroyama To Do(補正済み)

ช่วงเวลา 16.30 - 20.00 น.ของวันที่ 20 จะมีการจัด "ทัวร์สัมผัสเทศกาล" คุณจะได้สวมเสื้อคลุมฮัปปิและลากซุ้ม "โทโรยะมะ" ไปพร้อมกับชาวเมือง เชื่อว่าคุณจะได้สัมผัสถึงพลังอันกระตือรือร้นในเทศกาลที่ไม่อาจสัมผัสได้ด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว มีสตาฟช่วยทำหน้าที่ล่าม 1 คนสำหรับผู้เข้าร่วมชาวต่างชาติด้วย

สถานที่รวมตัว : ลานอีดะวะกุวะกุ (รวมตัวก่อน 16.30 น.)
ค่าเข้าร่วมกิจกรรม : 3,000 เยน/คน (รวมประกันภัย เครื่องดื่ม และเสื้อยืด)
ติดต่อสอบถาม : ลานอีดะ วะกุวะกุ 
0768-82-7890

3. ซุ้ม 9 หลังรวมตัวกันเพื่อปิดงานอย่างยิ่งใหญ่พร้อมดอกไม้ไฟกลางท้องฟ้า

044 Re3 1 Ishikawa Iida Toroyama To Do(補正済み)
044 Re3 2 Ishikawa Iida Toroyama To Do(補正済み)

ในช่วงปิดงานของเทศกาลวันแรก ซุ้มแห่ทั้ง 9 หลังจะมารวมตัวกันที่สะพานอะซึมะซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดขบวนพาเหรด ตามด้วยการจุดดอกไม้ไฟขึ้นท้องฟ้ายามค่ำคืน สร้างบรรยากาศที่คึกคักที่สุดในงานเทศกาล ร้านค้าก็ตั้งเรียงราย เพลิดเพลินกับอาหารได้อย่างเต็มที่ พื้นที่โอคุโนโตที่ยังคงทัศนียภาพแบบญี่ปุ่นโบราณเอาไว้จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับฤดูร้อนของคุณ

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2019
  *จัดเป็นประจำทุกวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม
 • พนื้ทจี่ดังาน หลายพื้นที่ในตำบลอีดะ อำเภอซุสุ จังหวัดอิชิกะวะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วม "ทัวร์สัมผัสเทศกาล" ได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น.ของวันที่ 20 นอกจากนั้น สามารถเยี่ยมชมงานได้อย่างอิสระ
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีล่ามประกอบกิจกรรม "ทัวร์สัมผัสเทศกาล"
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำสาธารณะ
 • เวบ็ไซต์

  http://toroyama.nt08.com/

 • SNS

  https://www.facebook.com/toroyama/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมอนุรักษ์เทศกาลอีดะ โทโรยะมะ
  แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ว่าการอำเภอซุสุ
  0768-82-7890
  0768-82-7776

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่ควรเข้าใกล้ซุ้มแห่ เนื่องจากซุ้มมีน้ำหนัก 5.5 ตัน อาจเป็นอันตรายได้
ทุกคนสามารถเข้าร่วมลากดึงซุ้มเทศกาลได้ แต่ห้ามสร้างความเสียหายและทำให้ซุ้มเปรอะเปื้อนเด็ดขาด
แนะนำให้ร่วม "ทัวร์สัมผัสเทศกาล" เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานบางคนอยู่ในอาการเมาสุรา อาจเกิดอันตรายได้
เส้นทางที่ขบวนแห่ไม่ผ่านจะค่อนข้างเปลี่ยว แนะนำให้เลือกเดินเส้นทางที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ตำบลอีดะ อำเภอซุสุ
เดินทางด้วยรถบัสทางด่วน
จากสถานี JR คะนะสะวะ ให้ขึ้น "รถด่วนซุสุ" ไปลงที่ป้าย "หน้าที่ว่าการอำเภอซุสุ" (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที)
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
จากคะนะสะวะ วิ่งผ่าน "เส้นทางซุสุ โนโตซะโตยะมะไคโด" เพื่อเข้าสู่อำเภอซุสุ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที)
เดินทางด้วยเครื่องบิน
จากสนามบินโนโตซะโตยะมะ ขึ้นรถ "ฟุรุซะโตะ แท็กซี่" ต่อเข้าอำเภอซุสุ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

พื้นที่จัดงาน
หลายพื้นที่ในตำบลอีดะ อำเภอซุสุ จังหวัดอิชิกะวะ

ลานอีดะ วะกุวะกุ (ศูนย์กลาง "ทัวร์สัมผัสเทศกาล")
16-21-1 ตำบลอีดะ อำเภอซุสุ จังหวัดอิชิกะวะ

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?