เทศกาลโอคุมะคะบุโตะ

(お熊甲祭)

อิชิกะวะ, อำเภอนะนะโอะ

Over 100 Years All Day See Hokuriku

ข้อมูลเทศกาล

นี่คือเทศกาลประจำปีของศาลเจ้า "คุมะคะบุโตะ อะระคะชิฮิโกะ" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ศาลเจ้าคุมะคะบุโตะ" จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 20 กันยายนเพื่อขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารในรอบปี

ผุ้นำขบวนซุ้มแห่จากศาลเจ้า 19 แห่งคือเทพเจ้าจมูกยาว ร่างกายสีแดงที่มีชื่อว่า "ซะรุตะฮิโกะ" ภายในงานจะประดับประดาธงสีแดงเข้มสูง 20 เมตรเป็นแถวเรียงราย ขบวนแห่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ศาลเจ้าคุมะคะบุโตะพร้อมเสียงตะโกน เสียงกลองไทโกะ และเสียงฆ้องดังกังวาน เมื่อเข้าสู่เขตวิหาร เหล่าชายฉกรรจ์จะลั่นกลองและฆ้องประกอบการร่ายรำของเทพซะรุตะฮิโกะที่เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงคล้ายพิธีเข้าทรง

หลังจากนั้น ซุ้มเทพเจ้าจะนำขบวนเคลื่อนที่จากศาลเจ้าหลักไปยังบริเวณคะโมฮะระเป็นระยะทางประมาณ 700 เมตรเพื่อประกอบพิธี "ชิมะดะคุสุชิ" หรือการโน้มเอียงเสาธงจนเกือบติดพื้น ต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญสูงและถือเป็นช่วงไฮไลท์ของเทศกาล

087 Reh2 Okuma Kabuto Matsuri

Things to do

1. บรรยากาศน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อซุ้มเทพเจ้าและลูกหาบจากศาลเจ้า 19 แห่งมารวมตัวกัน

087 Re1 1 Okuma Kabuto Matsuri

ขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้าและลูกหาบภายในชุมชนจากศาลเจ้า 19 แห่งจะมารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมงานที่ศาลเจ้าคุมะคะบุโตะอย่างยิ่งใหญ่ แต่ละชุมชนมีจังหวะการตีฆ้องและกลองแตกต่างกัน เทพซะรุตะฮิโกะจะเต้นรำประกอบเสียงเพลงที่หลากหลายดังกล่าว เกิดเป็นบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร

2. อย่าพลาดชมพิธี "ชิมะดะคุสุชิ" อันทรงพลัง

087 Re2 1 Okuma Kabuto Matsuri

ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่พิธีการที่เรียกว่า "ชิมะดะคุสุชิ" ซึ่งจัดขึ้นบริเวณคะโมฮะระ ธงสีแดงเข้มขนาดมหึมาสูงประมาณ 20 เมตรจะถูกนำมาตั้งเรียงรายหลายสิบแท่นโดยมีเทือกเขาเขียวขจีเป็นฉากหลัง จากนั้นกลุ่มชายฉกรรจ์จะโน้มเอียงให้ล้มลงจนเกือบติดพื้นอย่างต่อเนื่อง ว่ากันว่า หากหมู่บ้านใดทำพิธีนี้ได้ไม่สมบูรณ์ ก็จะหาเจ้าสาวไม่ได้ นี่คือช่วงอวดความสามารถและความภาคภูมิใจ

3. อย่าพลาดชมการร่ายรำที่หาชมได้ยากของซะรุตะฮิโกะ

087 Re3 1 Okuma Kabuto Matsuri
087 Re3 2 Okuma Kabuto Matsuri

ไฮไลท์อีกประการในเทศกาลคือการร่ายรำของเทพเจ้าโบราณของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า "ซะรุตะฮิโกะ" ผู้รับหน้าที่นำขบวนแห่ เทพเจ้าจมูกยาว ตัวแดง รูปลักษณ์แปลกตาพร้อมร่ายรำอย่างบ้าคลั่งประกอบเสียงฆ้องและกลองไทโกะ  

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2019
  *จัดเป็นประจำในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี อาจมีการยกเลิกงานเนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่อำนวย แต่จะไม่มีการเลื่อนงานออกไป
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าคุมะคะบุโตะ
  ที่อยู่ : บริเวณด้านหน้าศาลเจ้า ตำบลนะกะจิมะ อำเภอนะนะโอะ จังหวัดอิชิกะวะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เข้าชมเท่านั้น
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.nanaoh.net/p592.html

 • ตดิต่อสอบถาม แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอนะนะโอะ
  0767-53-8424

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ธงขนาดใหญ่อาจก่อให้เกิดอันตราย ไม่ควรเข้าใกล้มากกินไป

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ตำบลนะกะจิมะ อำเภอนะนะโอะ จังหวัดอิชิกะวะ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีโนโตนะกะจิมะ รถไฟโนโต สายนะนะโอะ
*มีรถชัทเทิลบัสให้บริการจากสถานีไปยังพื้นที่จัดงาน

(ในกรณีที่เดินทางด้วยเครื่องบิน)
นั่งแท็กซี่ "ฟุรุซะโตะแท็กซี่" จากสนามบินโนโต (สนามบินโนโตซะโตยะมะ) ไปยังตำบลนะกะจิมะ
*ต้องจองแท็กซี่ล่วงหน้า

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าคุมะคะบุโตะ
ที่อยู่ : มิยะโนะมะเอะ ตำบลนะกะจิมะ อำเภอนะนะโอะ จังหวัดอิชิกะวะ

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?