เทศกาลฮะยะจิเนะ จินจะ โซมินไซ

(早池峰神社蘇民祭)

อิวะเตะ, อำเภอฮะนะมะกิ

Caution ! Afternoon See Tohoku

ข้อมูลเทศกาล

ในจังหวัดอิวะเตะมีเทศกาลที่ใช้ชื่อว่า "โซมินไซ" อยู่หลายเทศกาล เล่ากันว่าในอดีต ระหว่างที่เทพเจ้าแปลงกายลงมาเป็นนักเดินทางและเสาะหาที่พัก ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อโซมินโชไรได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือและดูแลเทพเจ้าอย่างดีแม้จะมีฐานะยากจน จึงได้รับพรปกปักษ์รักษาจากเทพเจ้า หลังจากนั้น วัดและศาลเจ้าหลายแห่งจึงจัดเทศกาล "โซมินไซ" ขึ้นมาเพื่อขอพรให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ผู้จัดงานจะเริ่มเตรียมการตั้งแต่เดือนมกราคม และงานโซมินไซของศาลเจ้าฮะยะจิเนะแห่งนี้คือเทศกาลโซมินไซแห่งสุดท้าย เหล่าชายฉกรรจ์นุ่งผ้าเตี่ยวจะเริ่มมารวมตัวกันในเขตศาลเจ้า จากนั้นจึงแย่งชิง "ถุงนำโชค" ที่เชื่อกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ภายในถุงบรรจุตัวหมากที่ทำมาจากไม้ 365 ชิ้นประทับตราสัตว์ประจำปีนักษัตรทั้ง 12 ชนิด หากใครได้รับถุงนำโชคดังกล่าว เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภตลอดทั้งปี การแย่งชิงถุงนำโชคดังกล่าวของชายฉกรรจ์จึงเต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศจริงจังทุกปี

156 Reh2 Sominsai At Hayachine Shrine

Things to do

1.สงครามแย่งชิงถุงนำโชค!

อย่าพลาดชมสงครามแย่งชิงถุงนำโชคที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง! เหล่าชายฉกรรจ์นุ่งผ้าเตี่ยวจะเริ่มต้นพิธีจากภายในเขตศาลเจ้า พวกเขาจะแย่งชิงถุงนำโชคพร้อมพุ่งเข้าชนกันและกันอย่างคลุ้มคลั่งพลางเคลื่อนที่ไปตามทางเดินประมาณ 1 กม.มุ่งหน้าสู่เสาโทริอิขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากหิน ผู้ที่คว้าถุงนำโชคได้ในจังหวะที่อยู่ใต้เสาโทริอิจะถือว่าเป็นผู้ชนะของปีนั้น ผู้ชายทุกคนสามารถเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ได้! หากใครมั่นใจในพละกำลังของตัวเอง ก็ลองมาร่วมกิจกรรมนี้ดู สมัครได้ถึงเวลา 10.00 น.ของวันงาน

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019
  10.00 น.เป็นต้นไป พิธีทางศาสนา
  11.00 น.เป็นต้นไป การแย่งชิงถุงนำโชค (ถึงประมาณ 12.00 น.)
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าฮะยะจิเนะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ มีล็อคเกอร์ให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมแย่งชิงถุงโชคดี
 • เวบ็ไซต์

  http://www.kanko-hanamaki.ne.jp/event/event_detail.php?id=57

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฮะนะมะกิ
  0190-29-4522

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ในกรณีที่เข้าร่วมกิจกรรมแย่งชิงถุงนำโชค กรุณาระมัดระวังเรื่องการบาดเจ็บ
ผู้เข้าร่วมจะต้องเปลือยท่อนบน และไม่สามารถสวมเข็มขัดได้เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอฮะนะมะกิ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR ชินฮะนะมะกิ

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าฮะยะจิเนะ 
ที่อยู่ : 1-1 โอฮะสะมะจิ อุจิคะวะเมะ
เดินทางด้วยรถแท็กซี่ 50 นาทีจากสถานี JR ชินฮะนะมะกิ
*ไม่มีรอบรถบัสที่เหมาะสมกับเวลาเริ่มเทศกาล

Yoko Daimon
Writer
seeking old local traditional culture and food as my lifetime’s work.

WHAT'S GOING ON?