เทศกาลโมริโอกะฮะจิมังกู ฮะดะกะไมริ

(裸参り)

อิวะเตะ, อำเภอโมริโอกะ

Over 400 Years Night See Tohoku

ข้อมูลเทศกาล

อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่โมริโอกะในเดือนมกราคมอยู่ที่ -2 องศาเซลเซียส ท่ามกลางละอองหิมะโปรยปราย เหล่าวัยรุ่นในชุมชนจะพันผ้าขาวที่เรียกว่า "สะระชิ" ผูกเอวด้วยกระโปรงเชือกฟาง และสวมรองเท้าสานเดินขบวนเพื่อสักการะเทพเจ้า เชื่อกันว่าการเข้าสักการะวัดหรือศาลเจ้าในช่วงเวลาที่หนาวเหน็บที่สุดในรอบปีเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม "สักการะประจำฤดูหนาว" เพื่อให้ได้รับโชคลาภผ่านความยากลำบากหรือการอดทนอดกลั้น นอกเหนือจากคำอธิษฐานเรื่องส่วนตัว และคำอธิษฐานให้ปราศจากโรคภัยในปีใหม่แล้ว ชายหญิงที่มีอายุตรงกับปีชงยังสามารถเข้าร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ได้เช่นกัน เทศกาลนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี ปัจจุบัน วัดและศาลเจ้าในอำเภอโมริโอกะยังคงสืบสานเทศกาลนี้อย่างต่อเนื่อง วัดที่มีประวัติการจัดงานเก่าแก่ที่สุดคือวัดเคียวโจจิ ส่วนศาลเจ้าโมริโอกะฮะจิมังกูโด่งดังเรื่องขนาดใหญ่โตของงานซึ่งมีผู้ร่วมขบวนแห่กว่า 130 คน

หลังพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ขบวนแห่จะเริ่มเคลื่อนพลอย่างไม่รีบร้อนไปยังวัดหรือศาลเจ้าที่กำหนด เหล่าผู้สักการะจะสั่นกระดิ่งในมือให้เกิดเสียง สะท้อนก้องกังวาลไปทั่วหมู่บ้านในฤดูหนาวราวกับเสียงร้องเพลงพร้อมก้าวย่างไปตามถนนน้ำแข็งเพื่ออธิษฐานให้แคล้วคลาดจากโรคภัยในปีใหม่ บรรยากาศดังกล่าวจะทำให้ผู้ร่วมงานสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์

140 Reh Hadaka Mairi

Things to do

1. ช่วยกันให้กำลังใจเหล่าชายฉกรรจ์สู้ลมหนาว!

140 Re1 1 Hadaka Mairi

กลุ่มผู้สักการะจะพันผ้าขาวที่เรียกว่า "สะระชิ" สวมกระโปรงหญ้าฟางและรองเท้าสาน คาบกระดาษซึ่งป้ายพริกป่นเอาไว้เล็กน้อยในปากเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณชั่วร้ายเข้ามาสิงสถิตย์ ไม้ยาวที่แกว่งไปทางซ้ายขวาขณะเดินเรียกว่า "ฮะสะมิ" พร้อมแขวนกระดาษศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า "โกะเฮ" บนแผ่นไม้สน หากมีจำนวนทั้งหมด 108 ใบจะหมายถึงการปัดเป่ากิเลศตัณหา แต่หากมี 88 ใบจะสื่อความหมายว่าขอพรให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ ผู้ร่วมขบวนแต่ละคนผิวแห้งแดงเนื่องจากอากาศหนาวเหน็บ มาร่วมให้กำลังใจชายฉกรรจ์เหล่านี้ด้วยกัน

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน แต่ละวัดหรือศาลเจ้ามีกำหนดจัดงานแตกต่างกัน
  ■วิหารโคคูโซโด (ภายในวัดฟุไตอิน)
  12 มกราคม 2019 เวลา 16.00 - 17.00 น.

  ■วัดเคียวโจจิ
  14 มกราคม 2019 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
  (พิธีก่อกองไฟศักดิ์สิทธิ์ 16.30 น.เป็นต้นไป)

  ■ศาลเจ้าโมริโอกะฮะจิมังกู
  15 มกราคม 2019 เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป
  หัวขบวนเริ่มออกเดินทางจากย่านการค้าซะคะนะโจ หน้าธนาคารคิตะนิปปอน เวลา 16.45 น. จากนั้นแต่ละคณะจะเริ่มเดินขบวนตามทุก 15 นาที ขบวนสุดท้ายออกเดินทาง 17.45 น.
  (เทศกาลดงโตะ 10.00 น.เป็นต้นไป)

  ■ รูปปั้นสะเกะไคจิโซ (ภายในวัดเอโชอิน)
  14 มกราคม 2019 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

  ■เจ้าแม่กวนอิมอะสะกุสะคันนง
  21 มกราคม 2019 *เวลา 18.00 - 19.00 น.ตามกำหนดการ

  ■ ศาลเจ้าซากุระยะมะ
  26 มกราคม 2019 : กลุ่ม 3 เริ่มเดินขบวน 16.30 น., กลุ่ม 6 เริ่มเดินขบวน 17.00 น.
  ถึงศาลเจ้าประมาณ 18.00 น.
  (เทศกาลดงโตะ 13.00 น.เป็นต้นไป)

  ■ ไดนิจิเนียวไร (พระไวโรจนพุทธะ)
  งดจัดงานในปี 2017
 • พนื้ทจี่ดังาน ภายใน () คือเส้นทางสักการะ
  วิหารโคคูโซโด (สถานีเซ็นโบกุ - วิหารโคคูโซโด)
  วัดเคียวโจจิ (หน้าโรงเรียนโสตศึกษาโมริโอกะ - วัดเคียวโจจิ)
  รูปปั้นสะเกะไคจิโซ (จากทิศใต้มุ่งไปทางทิศเหนือผ่านย่านการค้าไซโมกุ - ย้อนกลับไปเข้าวัดเอโชอิน)
  ศาลเจ้าโมริโอกะฮะจิมังกู (หน้าธนาคารคิตะนิปปอน ในย่านการค้าซะคะนะโจ - ผ่านถนนฮะจิมัง - ศาลเจ้าโมริโอกะฮะจิมังกู)
  เจ้าแม่กวนอิมอะสะกุสะคันนง (ยูกะโอเสะ คอมูนิตี้เซ็นเตอร์ - เลียบเส้นทางรถไฟ JR - ยูเทิร์นที่ธนาคารคิตะนิปปอน สาขาโจไซ - เลียบเส้นทางรถไฟ JR - เจ้าแม่กวนอิมอะสะกุสะคันนง)
  ศาลเจ้าซากุระยะมะ
  กลุ่ม 6 (มุ่งหน้าสู่รพ.อุจิมะรุ - ผ่านโอเตสะกิ - ทางเดินหน้าศาลเจ้าซากุระยะมะ (จากหน้าศาลากลางจังหวัด))
  กลุ่ม 3 (ตำบลชิมิสึ คลินิกศัลยกรรมอิชิกะวะ - ย่านการค้าซะคะนะโจ (ฮอตไลน์ซะคะนะโจ) - JTB - ถนนจูโอ - ทางเดินหน้าศาลเจ้าซากุระยะมะ)
  ไดนิจิเนียวไร
  อาคารคะกะโนะโคมินคัง - ไดนิจิเนียวไร
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • ข้อมูลห้องนา้ กรุณาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ของแต่ละวัดหรือศาลเจ้า
  วัดหรือศาลเจ้าบางแห่งไม่มีห้องน้ำ แต่จะมีการติดตั้งเป็นพิเศษช่วงเทศกาล
 • ตดิต่อสอบถาม วิหารโคคูโซโด
  019-636-3739

  วัดเคียวโจจิ
  019-622-7706

  รูปปั้นซะเกะไคจิโซ
  019-623-3845

  ศาลเจ้าโมริโอกะฮะจิมังกู
  019-652-5211

  เจ้าแม่กวนอิมอะซะคุสะคันนง - ไดนิจิเนียวไร (พระไวโรจนพุทธะ)
  019-604-3305

  ศาลเจ้าซะกุระยะมะ
  019-622-2061

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

อย่าขัดขวางขบวนสักการะ (มิเช่นนั้น การอธิษฐานจะไม่ต่อเนื่อง หากต้องการข้ามถนน ต้องรอให้ขบวนแห่ผ่านไปก่อน)
กรุณาเตรียมเสื้อผ้าป้องกันความหนาวให้เพียงพอ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอโมริโอกะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR โมริโอกะ

พื้นที่จัดงาน
・วิหารโคคูโซโด
ที่อยู่ : 2-22-48 เซ็มโบกุ
ขึ้นรถบัสจากป้ายหน้าสถานีโมริโอกะหมายเลข 13 หรือ 14
ลงที่ป้าย "เซ็มโบกุมะจิ" และเดินต่ออีก 5 นาที
(นั่งรถบัสประมาณ 15 นาที)

・วัดเคียวโจจิ
ที่อยู่ : 1-13-25 คิตะยะมะ
ขึ้นรถบัสจากป้ายหน้าสถานีโมริโอกะหมายเลข 12 สาย "วนรอบโรงพยาบาล"
ลงที่ป้าย "หน้าโรงเรียนโสตศึกษาโมริโอกะ" และเดินต่ออีก 5 นาที
(นั่งรถบัสประมาณ 9 นาทีหากขึ้นสายวนขวา, ประมาณ 10 นาทีหากขึ้นสายวนซ้าย )

・รูปปั้นซะเกะไคจิโซ
ที่อยู่ : 4-10 ตำบลไซโมกุ
ขึ้นรถบัสจากป้ายหน้าสถานีโมริโอกะหมายเลข 15 สาย "เด็งเด็งมุชิ" วนขวา
ลงที่ป้าย "ตำบลไซโมกุ ทางออกทิศใต้" และเดินต่ออีก 3 นาที
(นั่งรถบัสประมาณ 3 นาที)

・ศาลเจ้าโมริโอกะฮะจิมังกู
ที่อยู่ : 13-1 ตำบลฮะจิมัง
ขึ้นรถบัสจากป้ายหน้าสถานีโมริโอกะหมายเลข 5 สายที่เดินทางไป "ไร่ชา"
ลงที่ป้าย "หน้าศาลเจ้าฮะจิมัง" และเดินต่ออีก 1 นาที
(นั่งรถบัสประมาณ 15 นาที)

・เจ้าแม่กวนอิมอะสะกุสะคันนง
ที่อยู่ : 9-1 ตำบลยูกะโอเสะ
เดินจากสถานีโมริโอกะ 6 นาที

Yoko Daimon
Writer
seeking old local traditional culture and food as my lifetime’s work.

WHAT'S GOING ON?