เทศกาลฮิโนะคุนิ

(火の国まつり)

คุมะโมโตะ, อำเภอคุมะโมโตะ

Night See Kyushu

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลฮิโนะคุนิ คือเทศกาลประจำฤดูร้อนของชุมชนที่จัดขึ้นใจกลางอำเภอคุมะโมโตะ งานวันแรกเริ่มต้นด้วยพิธีเปิด มีการจัดอีเวนท์และออกบูทจำหน่ายอาหารมากมายบริเวณย่านการค้าหลายแห่งในตัวเมืองตลอดเทศกาล เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ในวันที่ 2 ซึ่งถือเป็นพิธีหลัก จะมีการจัด "ระบำโอเตะโมยัน" ที่ชาวเมืองจะมาเข้าร่วมอย่างคึกคัก "ระบำโอเตะโมยัน" นี้คือการรำประกอบบทเพลงพื้นบ้านเก่าแก่ของคุมะโมโตะซึ่งเริ่มขึ้นประมาณ 80 ปีก่อน ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมและมีการมิกซ์ขึ้นเป็นรูปแบบใหม่ๆเสมอ (เสียงกริ่งขณะรถชินคันเซ็นออกตัวจากสถานีคุมะโมโตะก็ปรับมาจากเพลง "โอเตะโมยัน" นี้) และในช่วงเต้นรำที่จัดขึ้นในวันสุดท้ายของเทศกาลนี้ ทางเมืองจะปรับพื้นที่เลียบรถรางให้เป็นถนนคนเดิน ให้ผู้คนได้เต้นรำ "โอเตะโมยัน" และชม "แซมบ้าโอเตะโมยัน" จังหวะครึกครื้นกันอย่างสนุกสนานโดยมีปราสาทคุมะโมโตะอันงดงามเป็นฉากหลัง

042 Reh Kumamoto Hinokuni Top (補正済み)

Things to do

1. ร่วมเต้นระบำ "โอเตะโมยัน"

042 Re1 1 Kumamoto Hinokuni To Do(補正済み)

"การเต้นระบำโอเตะโมยัน" จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 5,000 คนทุกปี มีทั้งส่วนที่จัดแสดงโดยผู้รำในชุดเฉพาะ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมได้ด้วย! โดยสามารถเข้าร่วมได้ในเวลา 19.00 - 20.30 น.

นอกจากนี้ ยังมีการรับสมัครผู้เข้าร่วม "การเต้นระบำโอเตะโมยัน" ณ จุดลงทะเบียนในวันงานจำนวน 100 คน โดยสามารถเข้าคอร์สเรียนรำพื้นฐานจากอาจารย์ได้ เจ้าหน้าที่จะกำหนดสถานที่และเวลาให้ภายหลัง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบนี้ จะได้รับผ้าเช็ดหน้าเทนุกุอิและพัดลวดลายออริจินอลกลับไปด้วย

2. ทดสอบความกล้าในบ้านผีสิงเด็ก

042 Re2 1 Kumamoto Hinokuni To Do(補正済み)
042 Re3 1 Kumamoto Hinokuni To Do(補正済み)

คุณอาจรู้สึกหนาวยะเยือกขึ้นมาท่ามกลางฤดูร้อน ช่วงก่อนและหลังเทศกาลฮิโนะคุนิจะมีการจัด "บ้านผีสิงเด็ก" ถึงแม้จะตั้งใจทำเพื่อเด็กๆ แต่ภายในก็ได้รับการออกแบบอย่างจริงจังจนเรียกความสนใจได้อย่างท่วมท้น จัดขึ้นบริเวณลานศิลปะ (Art Loft) ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยอำแภอคุมะโมโตะ ไม่เสียค่าเข้าชม 

*บางกรณีอาจต้องจองตั๋วล่วงหน้า

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 2, วันเสาร์ที่ 3 และงานอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019
 • พนื้ทจี่ดังาน ใจกลางอำเภอคุมะโมโตะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi สามารถใช้บริการภายในย่านการค้าบริเวณใกล้เคียง
 • ข้อมูลห้องนา้ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีห้องล็อคเกอร์
 • เวบ็ไซต์

  http://www.hinokunimatsuri.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม สำนักงานคณะกรรมบริการงานเทศกาลฮิโนะคุนิ
  096-328-2948

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

สามารถใส่เสื้อผ้าเข้าร่วมเต้นรำได้อย่างอิสระ และอาจแสดงโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ (ซุ้มแห่, ลูกโป่ง, ป้ายผ้า ฯลฯ) ได้เช่นกัน แต่ภายในพื้นที่จัดงานจะมีรถรางวิ่งผ่าน ต้องระวังไม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าวไปสัมผัสรถราง เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ ห้ามใช้อุปกรณ์ที่สูงเท่าสายไฟรถราง (ประมาณ 5 เมตร)
โดยทั่วไป ไม่ได้กำหนดท่าทางการเต้นรำตายตัว แต่ควรหลีกเลี่ยงการเต้นขัดขวางคนอื่นหรือถอยหลัง เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้
ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ในพื้นที่จัดงานเด็ดขาด
ห้ามถ่ายภาพด้วยกล้องโดรนในงาน

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอคุมะโมโตะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR คุมะโมโตะ

พื้นที่จัดงาน (กรุณาระบุ)
ที่อยู่ 1-1 เทโทริฮอนโจ, อำเภอคุมะโมโตะ
จากสถานี JR คุมะโมโตะ ขึ้นรถรางคุมะโมโตะไปลงหน้าปราสาทคุมะโมโตะ-ที่ว่าการอำเภอ
ป้ายรถบัส : หน้าที่ว่าการอำเภอ 

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?