เทศกาลอะโออิ

(葵祭)

เกียวโต, อำเภอเกียวโต

Over 1000 Years All Day See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลอะโออิ" เป็นเทศกาลประจำศาลเจ้าชิโมกะโมะ และศาลเจ้าคะมิกะโมะ มีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากเป็น 1 ใน 3 เทศกาลยิ่งใหญ่ของกรุงเกียวโตเช่นเดียวกับเทศกาลอิออนและเทศกาลจิได เชื่อกันว่าเทศกาลนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานราว 1,400 ปีและถือเป็นเทศกาลที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงเกียวโต โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการอธิษฐานขอพรเพื่อพืชผลอันอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขของชาวเมืองในยุคสมัยที่เกิดภัยแล้ง เทศกาลนี้ถูกจัดขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันในฐานะเทศกาลประจำชาติ จึงมีการสืบสานพระราชพิธีแบบดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งหาชมได้ยากในเทศกาลทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น ขบวนแห่ประกอบด้วยผู้ร่วมขบวน 500 คน, ม้า 36 ตัว, วัว 2 ตัว และเกวียน 2 เล่ม ตั้งแต่หัวขบวนถึงปลายท้ายสุดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร แต่งกายด้วยชุดสง่างามตามขนบสมัยเฮอันและเดินไปรอบเมือง นอกจากนี้ เกวียนและเหล่าข้าราชบริพารในขบวนจะประดับประดาด้วยใบอะโออิตามชื่อของเทศกาลด้วย

046 Reh Aoi Matsuri Festival

Things to do

1. อย่าพลาดชมขบวนแห่อันงามสง่าเสมือนย้อนเวลากลับไปในยุคศักดินา

046 Re1 1 Aoi Matsuri Festival
046 Re1 2 Aoi Matsuri Festival

ในขณะที่เทศกาลกิออนได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลของชาวเมือง เทศกาลอะโออิก็ได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลของชาววัง ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ 500 คนจะแต่งกายด้วยชุดขุนนางสมัยเฮอัน ฝูงม้าประดับประดาด้วยเครื่องแต่งกายที่งดงาม ชวนให้รู้สึกถึงบรรยากาศของโบราณราชประเพณี ขบวนพาเหรดแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ "ขบวนหลัก" และ "ขบวนไซโอ (หญิงพรหมจรรย์ที่เข้าประจำในศาลเจ้าอิเสะจินกูและรับหน้าที่ประกอบพระราชพิธีแทนจักรพรรดิ)" ขบวนแห่จะเริ่มต้นจากสวนเกียวโตเกียวเอ็นตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ผ่านศาลเจ้าชิโมกะโมะ ไปสิ้นสุดที่ศาลเจ้าคะมิชิโมะในเวลา 15.30 น. แต่งแต้มเมืองประวัติศาสตร์ด้วยบรรยากาศแห่งราชสำนักโบราณ

2. ชื่นชมขบวนพาเหรดอย่างเต็มอิ่มจากที่นั่งพิเศษ

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกียวโตจัดจำหน่ายตั๋วที่นั่งพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการชมขบวนแห่ในเทศกาลอย่างเต็มอิ่ม ที่นั่งจะตั้งอยู่ริมถนนภายในสวนเกียวโตเกียวเอ็นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเดินขบวน และบริเวณทางเข้าศาลเจ้าชิโมกะโมะซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกภายใต้ชื่อ "มรดกทางวัฒนธรรมในกรุงเกียวโต" และเป็นจุดสิ้นสุดขบวนพาเหรด คุณจะได้สัมผัสขบวนพาเหรดและโบราณสถานขึ้นชื่อของเกียวโตไปพร้อมกัน

ค่าบริการที่นั่งพิเศษ :
ทุกที่นั่งราคา 2,050 เยน (พร้อมโบรชัวร์รายละเอียดงาน) https://www.kyokanko.or.jp/aoi...
ที่นั่งพร้อมหูฟังบรรยายภาษาอังกฤษ 3,500 เยน/ ที่นั่ง http://tabihatsu.jp/tabee-japa... (ภาษาอังกฤษ)
*หากต้องการซื้อตั๋ว กรุณาติดต่อสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกียวโต (ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น) 075-213-1717

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 15 พฤษภาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 15 พฤษภาคม
  *ในกรณีที่ฝนตก งานจะเลื่อนไปจัดในวันที่ 16 พฤษภาคม ทางทีมงานจะพิจารณาในช่วงเช้าของวันจัดงาน
 • พนื้ทจี่ดังาน ขบวนแห่เริ่มจากสวนเกียวโตเกียวเอ็น ผ่านกลางตัวเมืองและศาลเจ้าชิโมกะโมะ มุ่งหน้าไปหาศาลเจ้าคะมิชิโมะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เยี่ยมชมเท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ บริเวณภายในศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ฯลฯ
 • ข้อมูล Wi-Fi หลายจุดภายในตัวเมือง
 • ข้อมูลห้องนา้ หลายจุดภายในตัวเมือง
 • เวบ็ไซต์

  https://www.kyokanko.or.jp/aoi/

 • SNS

  https://www.facebook.com/kyokanko/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกียวโต
  075-213-1717

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่มีเป็นพิเศษ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่เกียวโต

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีเกียวโต รถไฟ JR หรือ คินเท็ตซึ

พื้นที่จัดงาน
สวนเกียวโตเกียวเอ็น
ที่อยู่ : 3 เกียวโตเกียวเอ็น คะมิเกียว เกียวโต
(รถไฟ) จากสถานีเกียวโต ขึ้นรถไฟใต้ดินสายคะระสุมะ ลงที่สถานีมะรุตะมะจิ เดินต่อ 5 นาที
(รถบัส) ขึ้นรถบัสจากสถานีเกียวโต ลงที่ป้ายหน้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ฟุริทซึ เดินต่อ 15 นาที

ศาลเจ้าชิโมกะโมะ
ที่อยู่ : 59 ชิโมกะโมะ อิสุมิกะวะโจ สะเกียว เกียวโต
(รถไฟ) จากสถานีเกียวโต ขึ้นรถไฟใต้ดินสายคะระสุมะ ลงที่สถานีคิตะโอจิ จากนั้นนั่งรถบัส (สาย 1 หรือ 205) ไปลงที่ป้ายหน้าศาลเจ้าชิโมกะโมะ
(รถบัส) นั่งรถบัสจากสถานีเกียวโต (สาย 4 หรือ 205) ไปลงที่ป้ายหน้าศาลเจ้าชิโมกะโมะ

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?