เทศกาลฮิอินะ

(ひいな祭)

เกียวโต, อำเภอเกียวโต

Afternoon See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

วันที่ 3 มีนาคมตรงกับเทศกาลฮินะซึ่งเป็นเทศกาลสำหรับอธิษฐานให้เด็กผู้หญิงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและมีความสุข ศาลเจ้าอิจิฮิเมะซึ่งบวงสรวงเทพเจ้าผู้หญิงทั้งหมดจึงนำตุ๊กตาฮินะมาประดับประดาภายในศูนย์อำนวยการของศาลเจ้า นอกจากนี้ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ฮิโตะ-มะจิโคริวคังเกียวโต) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ศาลเจ้ายังจัดชั้นตุ๊กตาขนาดใหญ่เพื่อให้คนสวมชุดเป็นตุ๊กตาขึ้นไปนั่งประจำที่ ภายในงานจะมีการสาธิตการสวมชุดกิโมโนสิบสองชั้นที่เรียกว่าจูนิฮิโตเอะ การแสดงดนตรีจากวงฮะยะชิ 5 คน (วงดนตรีจากเครื่องดนตรีโบราณ เช่น ขลุ่ย) และการร่ายรำของเหล่านางสนมในอดีต พร้อมการละเล่น "ไคอะวะเสะ" หรือการจับคู่ฝาหอยที่มีรูปสอดคล้องกันซึ่งเป็นการละเล่นของชนชั้นสูงสมัยเฮอัน

155 Reh3 Hiina Matsuri

Things to do

1.ร่วมชม "ฮิโตะฮินะ" หรือตุ๊กตามนุษย์!

155 Re1 1 Hiina Matsuri
155 Re1 2 Hiina Matsuri

ในบริเวณศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ฮิโตะ-มะจิโคริวคังเกียวโต) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้าอิจิฮิเมะจะจัดนิทรรศการ "ฮิโตะฮินะ" หรือตุ๊กตามนุษย์ขึ้น

ผู้สนใจต้องซื้อบัตรเข้าชมราคา 2,000 เยนด้านหน้างาน จากนั้นจะได้รับชาเขียวกับขนม "ฮิจิกิริ" ซึ่งเป็นขนมประจำเทศกาลฮินะ พร้อมรับเครื่องรางกิ่งดอกท้อ "โมโมกะสะชิมะโมริ" ตุ๊กตา "ฮิโตะฮินะ" จะมาพร้อมเพรียงกันในเวลาประมาณ 13.00 - 15.00 น. การดำเนินการอาจทำให้เวลากิจกรรมคลาดเคลื่อนไปบ้าง

2.ขอพรให้หญิงสาวมีความสุขและปราศจากเคราะห์ร้าย

155 Re2 1 Hiina Matsuri

เครื่องราง "ปกป้องเคราะห์ร้ายของผู้หญิง" ได้รับความนิยมในเทศกาลมากเนื่องจากเทศกาลนี้เริ่มจัดขึ้นเพื่อสักการะแด่เทพเจ้าหญิงอยู่แล้ว จึงเชื่อกันว่าเทพเจ้าจะช่วยปกป้องและอวยพรเพศหญิงด้วยกัน ผู้สักการะผู้หญิงจำนวนมากเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อขอพรให้พบโชคดี มีทายาทสืบสกุล และคลอดบุตรอย่างปลอดภัย
ลองเข้าร่วมสักการะด้วยกันนะ

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019
  จัดเป็นประจำในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2017
  จัดเป็นประจำในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมงานได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://ichihime.net/

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าอิจิฮิเมะ
  075-361-2775

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

สามารถถ่ายภาพได้

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอเกียวโต

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟเคฮัง สถานีคิโยมิสุโกะโจ

(ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด)
รถบัสเกียวโต ป้ายคะวะระมะจิโกะโจ

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าอิจิฮิเมะ
ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม "ฮิโตะ-มะจิโคริวคังเกียวโต"

ที่อยู่ :
ศาลเจ้าอิจิฮิเมะ : ฝั่งทิศตะวันตก คะวะระมะจิโกะโจ ตำบลชิโมะเกียว อำเภอเกียวโต
ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม "ฮิโตะ-มะจิโคริวคังเกียวโต" : ฝั่งทิศตะวันออก คะวะระมะจิโกะโจ ตำบลชิโมะเกียว อำเภอเกียวโต

เดินจากสถานีคิโยมิสุโกะโจข้ามสะพานโกะโจไปยังฝั่งตะวันตกเข้าสู่ถนนคะวะระมะจิ จากนั้นเดินต่อไปทางทิศใต้ประมาณ 8 นาที 
เดินจากป้ายรถบัสคะวะระมะจิโกะโจเข้าถนนคะวะระมะจิไปทางทิศใต้ประมาณ 3 นาที

Kazumi Terai
Public Relations/Writer
Born in Gunma. Web creator. Loves clime-suspense dramas of overseas.

WHAT'S GOING ON?