เทศกาลฮะรุอิจิบังอะยะฮินะยะมะ

(綾雛山まつり)

มิยะสะกิ, ตำบลอะยะ

Afternoon See Kyushu

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลฮินะ" เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่ออธิษฐานให้เด็กผู้หญิงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง โดยทั่วไป ครอบครัวที่มีลูกสาวจะประดับประดาตุ๊กตาฮินะภายในบ้าน แต่ "เทศกาลอะยะฮินะยะมะ" ของจังหวัดมิยะสะกินี้แตกต่างจากพื้นที่อื่นเล็กน้อย ที่นี่จะประดับประดาตุ๊กตาและจัดเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร
เหล่าตุ๊กตาฮินะจะถูกนำมาประดับประดาท่ามกลางฉากจำลองภูเขาและแม่น้ำที่เรียกว่า "ฮินะยะมะ (ภูเขาตุ๊กตา)" ราวกับมีชีวิต พื้นที่แถบนี้สืบสานภูมิปัญญาการประดิษฐ์ภูเขาฮินะมาหลายร้อยปี เทศกาลนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อดึงวัฒนธรรมดังกล่าวให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง มาร่วมสัมผัสภูเขาตุ๊กตายิ่งใหญ่และสัมผัสภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ต้องการอธิษฐานให้เด็กผู้หญิงเติบโตอย่างแข็งแรงด้วยกัน

143 Reh Ayahinayama Matsuri

Things to do

1. ภูเขาตุ๊กตาหลากความคิดสร้างสรรค์

143 Re1 1 Ayahinayama Matsuri
143 Re1 2 Ayahinayama Matsuri

ในยุคที่เริ่มต้นประเพณีสร้างภูเขาตุ๊กตานี้ ชาวบ้านในตำบลอะยะไม่ได้มีชีวิตที่มั่งคั่งนัก เมื่อมีลูกสาว ครอบครัวนั้นจะสร้างตุ๊กตาจากหินหรือกิ่งไม้ และตกแต่งให้เหมือนบรรยากาศที่เทพภูเขาสิงสถิตย์อยู่ ชาวบ้านเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าผู้หญิงคือเทพภูเขา และการประดับประดาให้ถูกใจเทพจะทำให้เด็กผู้หญิงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและมีความสุข
ในช่วงเทศกาล ชาวบ้านจะจัดแสดงตุ๊กตาประมาณ 20 จุดทั่วตำบล แต่ละผลงานใช้เทคนิคแตกต่างและสร้างสรรค์อย่างน่าประทับใจราวกับพิพิธภัณฑ์

2. ขบวนพาเหรดตุ๊กตา

143 Re2 1 Ayahinayama Matsuri

ในวันสุดท้ายของเทศกาล จะมีขบวนพาเหรดอะยะฮินะจากเหล่าเด็ก ๆ ในชุมชน แต่ละคนสวมใส่เครื่องแต่งกายงดงามเปล่งประกายและเดินไปรอบเมืองร่วมกันประมาณ 80 คน ตำบลอะยะคึกคักด้วยบรรยากาศต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ นำขบวนด้วยหญิงสาวที่แต่งกายเป็นเจ้าหญิง

3. ลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน "ดะโกะจิรุ"!

143 Re3 1 Ayahinayama Matsuri

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์และ 4 มีนาคม พื้นที่แถบนี้จะทำอาหารเมนู "ดะโกะจิรุ" แจกจ่าย "ดะโกะจิรุ" คือซุปเต้าเจี้ยวชนิดหนึ่งที่ใส่ดันโกะซึ่งทำจากแป้งสาลีลงไป เป็นเมนูพื้นบ้านของแถบนี้ ภายในงานจะแจกดะโกะจิรุประมาณ 200 ที่ ลองกะเวลาให้ดีแล้วไปลองชิมดู

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019
  แจกซุปดะโกะจิรุ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์และวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
  กิจกรรมชมตุ๊กตาช่วงกลางคืน วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม เวลา 16.00 - 21.00 *ยังไม่กำหนดตารางแน่นอน หากฝนตก อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลา
  ขบวนพาเหรดตุ๊กตา วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณย่านการค้าใจกลางตำบลอะยะและจัดแสดงตุ๊กตาประมาณ 20 แห่งทั่วตำบล
  อาคารนันโรคุโคมินคัง (แจกซุปดะโกะจิรุ)
  ศูนย์ฮอนโมโนเซ็นเตอร์ (กิจกรรมชมตุ๊กตาช่วงกลางคืน)
  อาคารอะยะฟุเรไอคัง (จุดเริ่มต้นขบวนพาเหรดตุ๊กตา)
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าชมงานเทศกาลได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi มีให้บริการ (ภายในอาคารอะยะฟุเรไอคัง)
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ (ภายในอาคารอะยะฟุเรไอคัง, อาคารนันโรคุโคมินคัง)
 • เวบ็ไซต์

  http://www.miya-shoko.or.jp/aya/

 • SNS

  กุรุรินอะยะ (มีข้อมูลเทศกาล)

 • ตดิต่อสอบถาม หอการค้าตำบลอะยะ (ไม่สามารถรองรับภาษาต่างประเทศได้)
  0985-77-0017

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่สัมผัสตุ๊กตาหรือเครื่องประดับในงานนิทรรศการ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ตำบลอะยะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR มินะมิมิยะสะกิ

กรณีที่เดินทางด้วยรถไฟและรถบัส
สถานี JR มินะมิมิยะสะกิ (เดิน 5 นาที) - มิยะโคซิตี้ (ท่ารถบัส) - สายคุนิโทมิ/อะยะ - ตำบลอะยะ (60 นาที)

กรณีที่เดินทางด้วยเครื่องบินและรถบัสสนามบิน
สนามบินมิยะสะกิ (รถบัส 12 นาที) - มิยะโคซิตี้ (ท่ารถบัส) - สายคุนิโทมิ/อะยะ - ตำบลอะยะ (60 นาที)

กรณีที่เดินทางด้วยรถยนต์
IC โคบะยะชิ - ทางหลวงหมายเลข 268 - ตำบลอะยะ (60 นาที)
อำเภอมิยะสะกิ - ตำบลอะยะ (40 นาที), อำเภอมิยะโกะโนะโจ - ตำบลอะยะ (60 นาที)

พื้นที่จัดงาน
ย่านการค้าใจกลางตำบลอะยะ
ที่อยู่ : 329-1 มินะมิมะตะ ตำบลอะยะ (ภายในย่านการค้า, หอการค้าตำบลอะยะ)

อาคารนันโรคุโคมินคัง
ที่อยู่ : 323-1 มินะมิมะตะ ตำบลอะยะ

Yoko Daimon
Writer
seeking old local traditional culture and food as my lifetime’s work.

WHAT'S GOING ON?