เทศกาลเอจิโกะ ยุสะวะ ออนเซ็น ยุกิ

(越後湯沢温泉雪まつり)

นิอิกะตะ, ตำบลยุสะวะ

Night Join Hokuriku

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลหิมะประจำแหล่งน้ำพุร้อนเอจิโกะยุสะวะจัดขึ้นบนลานสกีในช่วงปลายฤดูกาลเล่นสกี ภายในงานมีการจุดดอกไม้ไฟบนหิมะ บรรยากาศคึกคักท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานจะได้พบกับ "ขบวนนักสกีคบเพลิง" และ "ขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้า" บนลานสกีซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมได้หากลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า

พื้นที่จัดงานอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีเอจิโกะยุสะวะและเดินทางสะดวกจากแหล่งน้ำพุร้อน มาสนุกสนานกับเทศกาลและเล่นสกีให้เต็มที่ด้วยกันเถอะ

152 Reh Echigo Yuzawa Onsen Snow Festival

Things to do

1.แบกซุ้มเทพเจ้าบนลานหิมะ!

ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเทศกาลนี้คือ "ขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้าบนลานหิมะ" กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าร่วมได้ แต่จำกัดจำนวน ขอแนะนำให้รีบสมัครล่วงหน้า มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่คุณจะลืมไม่ลง (ดูรายละเอียดสำหรับสมัครร่วมกิจกรรมด้านล่าง)

2.แสงไฟจากคบเพลิงและดอกไม้ไฟจะเปล่งประกายทั่วบริเวณ

ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่ขบวนคบเพลิงซึ่งเริ่มต้นประมาณ 20.30 น. นักเล่นสกีประมาณ 100 คนจะถือคบเพลิงในมือทั้งสองข้างแล้วลื่นลงมาจากเนินลาดชันราวกับกระแสน้ำ นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เช่นกัน เมื่อหัวแถวลงมาถึงด้านล่าง ก็จะถึงช่วงเวลาจุดดอกไม้ไฟ คบเพลิงและดอกไม้ไฟช่างผสมผสานกันออกมาได้อย่างงดงาม (ดูรายละเอียดสำหรับสมัครร่วมกิจกรรมด้านล่าง)

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม
 • พนื้ทจี่ดังาน ลานสกียุสะวะโคเก็น
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ กรุณาสมัครเข้าร่วมขบวนคบเพลิงหรือขบวนแบกซุ้มเทพเจ้าจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ หรือติดต่อสอบถามไปยังสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางโทรศัพท์
  กิจกรรมจำกัดสำหรับผู้ที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นบ้างเล็กน้อย
  http://yuzawaonsen.jp/mm/maturi.html
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ (1 จุด)
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการห้องล็อคเกอร์
 • เวบ็ไซต์

  www.yuzawaonsen.gr.jp

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอจิโกะยุสะวะออนเซ็น (สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ซุ้มและขบวนคบเพลิงได้ที่นี่ทางโทรศัพท์)

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามเข้าใกล้พื้นที่ต้องห้ามเนื่องจากมีการจุดดอกไม้ไฟบริเวณใกล้เคียง

Access Map (アクセスと地図)

ที่อยู่ลานสกียุสะวะโคเก็น

490 ตำบลยุสะวะ อำเภอมินะมิอุโอนุมะ จังหวัดนิอิกะตะ

การเดินทางสู่พื้นที่จัดงาน
สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานีเอจิโกะยุสะวะ
ชื่อสายรถไฟ : รถไฟ JR โจเอ็ทซึชินคันเซ็น
เดินจากสถานีเอจิโกะยุสะวะประมาณ 15 นาที

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?