เทศกาลมุระคะมิไทไซ

(村上大祭)

นิอิกะตะ, อำเภอมุระคะมิ

Over 400 Years All Day See Hokuriku

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลมุระคะมิไทไซเป็นหนึ่งในสามเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดนิอิกะตะ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทจับต้องไม่ได้ของจังหวัด เทศกาลเริ่มในคืนวันที่ 6 กรกฎาคมและสิ้นสุดในวันที่ 7 เป็นประจำทุกปี จัดขึ้นบริเวณศาลเจ้าฮะกุโระ เริ่มจากพิธีอัญเชิญเทพให้ประทับลงในซุ้ม 3 หลังและจัดขบวนแห่โดยมีกลองไทโกะนำหน้าไปทั่วเมือง จุดเด่นอยู่ที่ซุ้มขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "โอชะกิริ" ประกอบขึ้นจากรูปแกะสลักพร้อมงานลงรักปิดทองคำเปลวและเงินเปลว ซุ้มเหล่านี้จะมารวมตัวกัน 19 หลังเพื่อเคลื่อนที่วนรอบใจกลางเมือง "โอชะกิริ" บางหลังมีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี และยังคงความงดงามอย่างศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลเริ่มต้นในปี 1633 เมื่อทางศาลเจ้าย้ายวิหารจากพื้นที่เดิมมายังที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่ 7 เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ และเนื่องในโอกาสการย้ายศาลเจ้านี้ ชาวเมืองได้นำกลองไทโกะใส่รถเข็นและป่าวประกาศไปทั่วเมือง 

063 Reh Murakami

Things to do

1. ซู้มโอชะกิริ 19 หลังเริ่มเดินขบวนพร้อมกัน!

063 Re1 1 Murakamireitaisai

ในเวลา 8.00 น.ของวันที่ 7 กรกฎาคม ซุ้มโอชะกิริ 19 หลังจากแต่ละชุมชนจะมารวมตัวกันบริเวณศาลเจ้าฮะกุโระ และเริ่มออกเดินขบวนตามจังหวะเสียงเพลงเฉพาะตัว ซุ้มโอชะกิริสูงกว่า 5 เมตร วงล้อกว้างถึง 1.7 เมตร ประกอบขึ้นจากงานแกะสลักและเทคนิคการลงรักแบบโบราณประจำท้องถิ่น ซุ้มทั้ง 19 หลังจะโยกขึ้นลงและเอียงซ้ายขวาตามจังหวะดนตรี อย่าพลาดชมบรรยากาศที่งดงามตระการตานี้รอบเมือง

2. สัมผัสช่วงไฮไลท์ก่อนปิดเทศกาลด้วยขบวนรถบุปผชาติสว่างไสว

063 Re2 1 Murakamireitaisai

ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม ขบวนแห่ที่เรียกว่า "โอชะกิริ" จะเริ่มเปิดไฟสว่างไสวและแห่ไปรอบเมืองจนถึงช่วงปิดงานเวลา 22.00 น. ขบวนแห่ประดับประดาไฟนี้จะทอแสงอาบย้อมตัวเมืองยามค่ำคืน ให้บรรยากาศที่งดงาม ชาวเมืองและผู้ร่วมงานจากต่างถิ่นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อปิดงานอย่างสง่างาม

3. อิ่มท้องกับร้านค้ากว่า 300 ซุ้ม

063 Re3 1 Murakamireitaisai

ในช่วงวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม จะมีการออกร้านทั่วที่ว่าการอำเภอมุระคะมิกว่า 300 ร้าน จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทรวมทั้งอาหารหลากเมนู

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2019
  *จัดเป็นประจำในวันที่ 6 -7 กรกฎาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน เทศกาล : ศาลเจ้าเซนะมิฮะกุโระ
  ที่อยู่ : 6-16 ตำบลฮะกุโระ อำเภอมุระคะมิ จังหวัดนิอิกะตะ
  ขบวนแห่ไปรอบอำเภอมุระคะมิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เยี่ยมชมได้เท่านั้น
 • ข้อมูล Wi-Fi ภายในศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวหน้าสถานี
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำชั่วคราวให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.sake3.com/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอมุระคะมิ
  0254-53-2258

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่มีเป็นพิเศษ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอมุระคะมิ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีมุระคะมิ รถไฟ JR สายหลักอุเอ็ตซึ

ศาลเจ้าเซนะมิฮะกุโระ
ที่อยู่ : 6-16 ตำบลฮะกุโระ อำเภอมุระคะมิ จังหวัดนิอิกะตะ
เดินทางด้วยรถยนต์จากสถานีมุระคะมิ 5 นาทีหรือเดินประมาณ 20 นาที
ในกรณีที่เดินทางด้วยรถยนต์ ให้ใช้ทางด่วนนิฮงไคโทโฮกุ ""ทางลงมุระคะมิ เซนะมิออนเซ็น IC"" 3 นาที มีที่จอดรถให้บริการ

*พื้นที่จัดงานจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเนื่องจากตัวเทศกาลเคลื่อนที่ไปรอบเมือง

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?