เทศกาลคิชิวะดะ ดันจิริ

(岸和田だんじり祭)

โอซาก้า, อำเภอคิชิวะดะ

Over 100 Years All Day See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

อำเภอคิชิวะดะและ "เทศกาลดันจิริ" มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแบบที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้จากเทศกาลอื่น ปฏิทินของเมืองเริ่มต้นในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่มีเทศกาล เด็กๆที่เกิดในคิชิวะดะจะจดจำวิธีลากซุ้ม "ดันจิริ" ได้ก่อนวิธีเล่นเบสบอลหรือฟุตบอลเสียอีก

เอกลักษณ์ที่สำคัญของ "เทศกาลคิชิวะดะ ดันจิริ" คือการแบกซุ้มที่เรียกว่า "ดันจิริ" ไปทั่วเมืองด้วยท่าทีดุเดือดราวกับจะพุ่งเข้าชน ซุ้ม "ดันจิริ" หนักสูงสุดประมาณ 4 ตัน และต้องใช้แรงผู้ชาย 400 - 1,000 คน ดึงรั้งเชือก 2 เส้นอย่างทรงพลัง โดยเฉพาะในจังหวะเลี้ยวเป็นมุมฉากหรือที่เรียกว่า "ยะริมะวะชิ" ที่เร่งความเร็วอย่างเต็มที่ จุดนี้ถือเป็นเสน่ห์อันดับหนึ่งของเทศกาล เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ซุ้มดันจิริแต่ละหลังซึ่งประดับประดาด้วยโคมไฟกว่า 200 ชิ้นจะดูแตกต่างจากช่วงกลางวันอย่างสิ้นเชิง และจะเปลี่ยนมาจูงโดยเด็กๆอย่างเชื่องช้า
เชื่อกันว่าเทศกาลเริ่มต้นขึ้นในปี 1703 โดยเริ่มจากเทศกาลอินะริ เนื่องจากท่านโอคะเบะ นะกะยะสุ ผู้ครองแคว้นคิชิวะดะในยุคนั้นต้องการขอพรให้การเกษตรอุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นทักษะและจิตใจที่ฝังรากลึกตลอด 300 ปีก็ยังคงได้รับการถ่ายทอดสู่ชาวเมืองที่เติบโตขึ้นมาในพื้นที่แห่งนี้ 

041 Reh Osaka Kishiwada Danjiri Top (補正済み)

Things to do

1. จังหวัดหมุนซุ้ม "ยะริมะวะชิ" ที่งามสง่าและเปลี่ยนทิศทางได้อย่างฉับพลัน!

041 Re1 1 Osaka Kishiwada Danjiri To Do(補正済み)

ไฮไลท์ของเทศกาลคิชิวะดะ ดันจิริ คือจังหวะที่เรียกว่า "ยะริมะวะชิ" ลูกหาบชายฉกรรจ์ประมาณ 400 - 1,000 คนจะหมุนซุ้มดันจิริหนักประมาณ 4 ตันสุดแรงกำลัง หักเป็นมุมฉากอย่างฉับพลัน เมื่อเข้าไปชมใกล้ๆ จะได้ยินเสียงบอกจังหวะโดยพร้อมเพรียงว่า "โซเรียะ โซเรียะ" และเห็นการโถมแรงเข้าใส่ให้ซุ้มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

การหมุนทิศทางของซุ้มในมุมฉากโดยยังคงความฮึกเหิมเช่นนี้ไม่ใช่เทคนิคง่ายๆ ต้องอาศัยทักษะความชำนาญและการผสานลมหายใจเป็นหนึ่งของกลุ่มลูกหาบ แต่ละคนแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน เช่น ผู้นำทาง, ผู้ให้สัญญาณการหมุน ฯลฯ การร่วมแรงร่วมใจกันภายในกลุ่มดังกล่าวถือเป็นไฮไลท์เด่นของเทศกาลนี้

2. งานศิลปะละเอียดอ่อนของซุ้ม "ดันจิริ" ที่มาพร้อมความสง่างามและกระตือรืนร้น

แม้ว่าจะดูดุดันขึงขัง แต่ซุ้ม "ดันจิริ" กลับแฝงความงดงามของงานแกะสลักไม้เอาไว้อย่างปราณีต ไม่มีการใช้เทคนิคปิดทองหรือการลงรัก แต่สามารถแกะสลักไม้เป็นรูปทรงต่างๆตามความต้องการได้อย่างสมจริง เช่น รูปบุคคล ม้า ปีศาจ นก และดอกไม้ รวมไปถึงลวดลายต่างๆ

ซุ้มเทพเจ้าในงานเทศกาลทั่วประเทศญี่ปุ่นมักจะประดับประดาอย่างงดงาม ให้ความรู้สึกหรูหรา แต่ซุ้ม "ดันจิริ" ของคิชิวะดะจะเน้นงานแกะสลักไม้ที่สืบสานกันมาในตระกูลช่างชาววังผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ศาลเจ้านิกโกโทโชกู ให้ภาพลักษณ์เรียบง่าย แต่สง่างาม

3. "ขบวนแห่ยามค่ำคืน" ที่งดงามท่ามกลางความ "เงียบสงบ" ของเทศกาล

041 Re3 1 Osaka Kishiwada Danjiri To Do(補正済み)

ในขณะที่ซุ้ม "ดันจิริ" เผยให้เห็น "การเคลื่อนไหว" อย่างสง่างามในช่วงกลางวัน ในช่วงกลางคืน คุณจะได้เห็นขบวนแห่ประดับโคมไฟที่เชื่องช้าโดยแรงของเด็กๆซึ่งนำเสนอ "ความเงียบสงบ" ให้ได้สัมผัส ซุ้มรถเข็นที่ประดับประดาด้วยโคมไฟ 200 ชิ้นจะแปรเปลี่ยนจากความดุดันเป็นบรรยากาศต้องมนต์ขลัง การแกะสลักอันละเอียดอ่อนบนซุ้มดันจิริถือเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจของผู้ร่วมงานแต่ละตำบล หากต้องการชมอย่างใกล้ชิด ขอแนะนำ "พาเหรดช่วงกลางคืน" ที่แห่ไปรอบเมืองอย่างเชื่องช้านี้

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน เทศกาลในเดือนกันยายน
  วันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน *จัดเป็นประจำในวันเสาร์อาทิตย์ก่อนหน้าวันผู้สูงอายุ
  วันเสาร์ที่ 14 : 6.00 - 22.00 น.
  วันอาทิตย์ที่ 15 : 9.00 - 22.00 น.
  เทศกาลเดือนตุลาคม
  วันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม *จัดเป็นประจำในวันเสาร์อาทิตย์ก่อนหน้าวันพลศึกษา
  วันเสาร์ที่ 12 : 6.00 - 22.00 น.
  วันอาทิตย์ที่ 13 : 9.00 - 22.00 น.
  *ช่วงเวลาจัดงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
 • พนื้ทจี่ดังาน ทั่วบริเวณของอำเภอคิชิวะดะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ในช่วงเทศกาลเดือนกันยายน มีบริการแนะนำข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวต่างชาติบริเวณสถานีนันไค คิชิวะดะ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ ห้องน้ำชั่วคราวและห้องน้ำสาธารณะในแต่ละพื้นที่
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/danjiri/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคิชิวะดะ
  072-436-0914

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สวมฮัปปิ
ห้ามเข้าไปในพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
ห้ามเข้าใกล้ซุ้มที่กำลังเคลื่อนที่
ห้ามสัมผัสซุ้มที่จอดนิ่งอยู่กับที่
ห้ามเข้าไปในพื้นที่ต้องห้าม (เช่น จุดพักของผู้ประกอบพิธี)
ซุ้มดันจิริจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ต้องระมัดระวังไม่ให้พลัดเข้าไปในกลุ่มลูกหาบ
ถนนบางส่วนมีพื้นที่ค่อนข้างแคบ กรุณาระมัดระวังผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอคิชิวะดะ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
เทศกาลเดือนกันยายน
"สถานีฮะรุกิ" "สถานีคิชิวะดะ" "สถานีทะโกจิโซ" รถไฟนันไค สายหลักนันไค
เทศกาลเดือนตุลาคม
"สถานีคุเมดะ" "สถานีคุดะมัตซึ" "สถานีฮิกะชิคิชิวะดะ" รถไฟ JR สายฮันวะ

พื้นที่จัดงาน
ทั่วบริเวณอำเภอคิชิวะดะ
เทศกาลเดือนกันยายน
พื้นที่คิชิวะดะ, พื้นที่ฮะรุกิ
เทศกาลเดือนตุลาคม
พื้นที่ยะกิ, พื้นที่มินะมิคะโมริ, พื้นที่ฮิกะชิคิชิวะดะ, พื้นที่ยะมะได, พื้นที่ยะมะไดมินะมิ, พื้นที่ยะมะทะกิ

OH!MATSURi Editing Team
Copyrighter

WHAT'S GOING ON?