เทศกาลเท็นจิน

(天神祭)

โอซาก้า, อำเภอโอซาก้า

Over 1000 Years All Day See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

ศาลเจ้าโอซาก้าเท็นมังกูสร้างขึ้นในปีค.ศ. 949 ช่วงปลายยุคเฮอันเพื่อสักการะแด่โชกุนสุกะวะระ โนะ มิจิสะเนะ "เทศกาลเท็นจิน" เป็นเทศกาลใหญ่ประจำศาลเจ้า จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนเพื่ออธิษฐานให้ปราศจากโรคภัยและพบกับความสงบสุข เทศกาลนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000  ปี มีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 เทศกาลยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงกลางยุคเอโดะ มีผู้ร่วมงานรวม 2 วันมากกว่า 1 ล้านคน

เทศกาลเท็นจินมีต้นกำเนิดมาจากพิธี "ถวายหอก" ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 951 ชาวบ้านจะนำหอกซึ่งเป็นอาวุธของเทพเจ้าลอยลงแม่น้ำโอกะวะด้านหน้าศาลเจ้าเท็นมังกู เพื่อหาพื้นที่ตั้งศาลเจ้าสำหรับประทับชั่วคราวในจุดที่หอกลอยไปเกยฝั่ง ปัจจุบัน เทศกาลเท็นจินมีพิธีหลักคือ "ขบวนแห่บนบก" และ "ขบวนเรือในน้ำ" เพื่อสักการะท่านโชกุนสุกะวะระ โนะ มิจิสะเนะในฐานะเทพเจ้าให้ช่วยดลบันดาลให้บ้านเมืองสงบสุขเป็นประจำทุกปี เทศกาลจะเริ่มต้นด้วยขบวนแห่ของชาวบ้านเพื่อแสดงความสงบสุขในพื้นที่ ในขบวนแห่บนบกจะมีซุ้มที่ประดับประดารูปสลักนกฟินิกซ์บนหลังคาอย่างงดงาม ภายในขบวนประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 3,000 คน ส่วนขบวนเรือจะเริ่มต้นจากบริเวณสะพานเท็นจินบะชิ ตามด้วยขบวนเรือที่มาต้อนรับอีกขบวนหนึ่ง ดำเนินการโดยชาวบ้านประมาณ 12,000 คน และระหว่างพิธีจัดขบวนเรือยามค่ำคืน จะมีการจุดดอกไม้ไฟ ให้บรรยากาศราวกับอยู่ในจินตนาการ

060 Reh06 Osakatenjin8

Things to do

1. อย่าพลาดชม "ขบวนแห่บนบก" อันยิ่งใหญ่บรรยากาศครื้นเครง

060 Re1 1 Osakatenjin

เวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคมจะมีขบวนพาเหรดจากสมาชิกประมาณ 3,000 คน โดยเริ่มเดินขบวนจากศาลเจ้าโอซาก้าเท็นมังกู นำด้วยกลองไทโกะ ซุ้มประดับหลังคารูปนกฟินิกซ์ และผู้ร่วมงานที่แต่งกายอย่างดงามด้วยชุดประจำเทศกาล เดินไปสิ้นสุดที่ท่าเรือสำหรับทำพิธี "แห่ขบวนเรือ" บริเวณสะพานเท็นจินบะชิทางเหนือ มาสัมผัสความยิ่งใหญ่ไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

2. "ขบวนเรือ" จำนวนมากแล่นสวนกันกลางสายน้ำ พร้อมดอกไม้ไฟช่วงปิดงานสีสดใส!

060 Re2 1 Osakatenjin
060 Re2 2 Osakatenjin

ถัดจากขบวนพาเหรดบนบก จะเริ่มขบวนแห่เรือในเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยเริ่มจากสะพานเท็นจินบะชิ ขบวนเรือที่บรรจุซุ้มเทพเจ้าและกลองบวงสรวงหลากหลายลำจะลอยสวนกันในแม่น้ำโอกะวะ จากนั้นจึงหยุดนิ่งบนผืนน้ำตามตำแหน่งที่กำหนดเพื่อจัดแสดงระบำและละครโนบนเรือ และในช่วงท้าย เวลาประมาณ 19.30 น. จะมีการจุดดอกไม้ไฟ 5,000 ลูกเพื่อปิดงานขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมเงาสะท้อนบนผืนน้ำ

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2019
  *จัดเป็นประจำในวันที่ 24 -25 กรกฎาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ภายในศาลเจ้าโอซาก้าเท็นมังกูและบริเวณโดยรอบ
  บริเวณแม่น้ำโอกะวะ (โยโดกะวะเดิม) ตั้งแต่สะพานเท็นจินบะชิไปจนถึงสะพานฮิโชบะชิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมพาเหรดได้ แต่มีที่นั่งชมพิเศษ (เสียค่าใช้จ่าย)
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์เทศกาลเท็นจินภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
  มี "ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโอซาก้า วิสิทเตอร์" ภายในสถานี JR โอซาก้า
 • ข้อมูล Wi-Fi มีบริการ "Osaka Free Wi-Fi" ภายในศาลเจ้าโอซาก้าเท็นมังกู
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการภายในศาลเจ้าและภายในสวนสาธาณะริมแม่น้ำ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.tenjinmatsuri.com/

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าโอซาก้าเท็นมังกู
  06-6353-0025

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ขอแนะนำให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนื่องจากบริเวณศาลเจ้าโอซาก้าเท็นมังกูและบริเวณใกล้เคียงจะหนาแน่นมาก

(ข้อควรระวัง)
- ระวังอาการฮีทสโตรกเนื่องจากอากาศค่อนข้างร้อน
- พยายามดื่มน้ำสม่ำเสมอ
- ห้ามใช้กล้องโดรนถ่ายภาพภายในเขตศาลเจ้าและบริเวณใกล้เคียง
- กรุณาทิ้งขยะลงถัง ไม่ทิ้งบริเวณถนน

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางไปยังอำเภอโอซาก้า

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR โอซาก้า

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าโอซาก้าเท็นมังกู
ที่อยู่ : 2-1-8 เท็นจินบะชิ คิตะคุ อำเภอโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า

(การเดินทางด้วยรถไฟ)
- เดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน สาย "ทะนิมะจิ" หรือสาย "ซะคะอิสุจิ" ไปลงที่สถานี "มินะมิโมริมะจิ"
- รถไฟ JR สายโทไซ ไปลงที่สถานี "โอซาก้าเท็นมังกู"

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?