เทศกาลไดโทซะอิ

(大湯祭)

ไซตะมะ, อำเภอไซตะมะ

Over 100 Years All Day Join Kanto

ข้อมูลเทศกาล

พิธีกรรมไดโทซะอิของศาลเจ้ามุสะชิอิจิโนะมิยะ - ฮิกะวะมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี ภายในเทศกาลจะมีพิธีกรรมถวาย "เฮียะกุมิเซ็น" หรือสาเกและอาหารคาวหวานหลากประเภทแด่เทพเจ้า ในวันนี้จะมีการแจกจ่ายเครื่องรางและวัตถุมงคลต่าง ๆ  เช่น คราดนำโชค, รูปภาพของเทพโอคุนินุชิ - สุกุนะฮิโคนะ (เทพประจำศาลเจ้าแห่งนี้), ถุงนำโชค และเหรียญนำโชคเป็นต้น สำหรับให้ผู้ร่วมงานนำกลับไปอธิษฐานให้ได้เจอเรื่องราวดี ๆ พิธี "ไดโท" มีที่มาจากการต้มน้ำร้อนและนำน้ำร้อนดังกล่าวมาทำพิธีชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์

ในวันเทศกาลจะมีการจัดตลาดโทกะอิจิ (เฉพาะวันที่ 10 ธันวาคม) มีการออกร้านจำหน่ายคราดนำโชคและหิ้งพระมากมายประมาณ 2,000 ร้านค้ารวมถึงสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย คึกคักไปด้วยเสียงปรบมือและเสียงร้องประกอบจังหวะของผู้คนจำนวนมาก

117 Reh Daitosai

Things to do

1. รับโชคจากเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์!

117 Re1 1 Daitosai

ระหว่างวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม เวลาประมาณ 19.30 น. ภายในศาลเจ้าจะจัดพิธีก่อกองไฟศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าหากได้อังไฟนี้ จะช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ อัคคีภัยและภัยพิบัติทั้งปวงให้หมดไป

2. เช่าวัตถุมงคลและอธิษฐานถึงโชคลาภในปีใหม่!

117 Re2 1 Daitosai

ตลาดโทกะอิจิจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคมบริเวณศาลเจ้าและถนนด้านหน้า ร้านค้ากว่า 2,000 แห่งพร้อมจำหน่ายวัตถุมงคลต่าง ๆ เช่น คราดนำโชค (คุมะเดะ) และหิ้งพระ บรรยากาศคึกคักไปด้วยผู้คนจำนวนมาก เสียงเรียกลูกค้าและปรบมือดังก้องไปทั่วงาน 
ก่อนอื่น ให้สักการะศาลเจ้าและถวายคราดนำโชค จากนั้นจึงเลือกเช่าคราดที่เป็นเครื่องรางพกติดตัวจากร้านในตลาด!

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน ช่วงเทศกาล : วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2019
  วันเทศกาลหลัก : วันอังคารที่ 10 ธันวาคม
  จัดเป็นประจำระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้ามุสะชิอิจิโนะมิยะ - ฮิกะวะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมและเยี่ยมชมตลาดในอย่างอิสระ
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาอังกฤษให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://musashiichinomiya-hikawa.or.jp/

  (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้ามุสะชิอิจิโนะมิยะ - ฮิกะวะ (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
  048-641-0137

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามล้ำเข้าไปในเขตอาคาร ต้นไม้ เวที หรือหลังวิหาร
กรุณาทิ้งขยะในพื้นที่ที่กำหนด
ห้ามรับประทานอาหารภายในโรมอง (กำแพงกั้นเขตศาลเจ้า)
ห้ามสูบบุหรี่ภายในเขตศาลเจ้า

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอไซตะมะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR โอมิยะ : รถไฟ JR สายไซเคียว, รถไฟ JR สายเคฮินโทโฮกุ, รถไฟ JR สายโชนันชินจุกุ, รถไฟ JR สายอุซึโนะมิยะ, รถไฟ JR สายทะคะสะกิ, รถไฟ JR สายคะวะโกเอะ, โทโฮกุชินคันเซ็น, โจเอ็ตซึชินคันเซ็น
สถานีคิตะโอมิยะ : รถไฟสายโทบุ เออเบิร์นปาร์คไลน์

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่ : 1-407 ทะคะฮะนะโจ โอมิยะคุ อำเภอไซตะมะ จังหวัดไซตะมะ 
เดินจากทางออกทิศตะวันออกของสถานี JR โอมิยะหรือสถานีคิตะโอมิยะ (สายโทบุโนดะ) ประมาณ 15 นาที

Kazumi Terai
Public Relations/Writer
Born in Gunma. Web creator. Loves clime-suspense dramas of overseas.

WHAT'S GOING ON?