เทศกาลฮิฟุริ (เทศกาลพ่นไฟ)

(火ふり祭)

ชิกะ, ตำบลฮิโนะ อำเภอกะโม

Caution ! Night See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลฮิฟุริ หรือเทศกาลพ่นไฟเป็นเทศกาลประจำฤดูร้อน ช่วยแต่งแต้มสีสันให้เวลากลางคืนในช่วงเทศกาลโอบ้งระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม จัดขึ้นบริเวณศาลเจ้าคุจิโนะมิยะหรือที่ชาวท้องถิ่นนิยมเรียกว่าลานฮิบะริ
เมื่อถึงช่วงกลางคืน จะมีการจุดไฟขึ้นในบริเวณศาลเจ้าโกะฉะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าผู้ปกปักษ์รักษาผืนดิน หลังจากนั้น เด็กหนุ่ม 3 คนผู้ได้รับคัดเลือกจากเทศกาลฮิโนะซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมจะนำขบวนคบเพลิงมุ่งหน้าสู่ลานฮิบะริ เมื่อขบวนเดินทางถึงศาลเจ้าหรือลานฮิบะริ จะมีเสียงกลองไทโกะดังเป็นสัญญาณให้ผู้ร่วมขบวนโยนคบเพลิงนับร้อยเข้าหาต้นสน เชื่อกันว่าหากต้นสนติดไฟมาก การเกษตรในปีนั้นจะอุดมสมบูรณ์ คบเพลิงส่วนใหญ่จะลอยเป็นวงโค้ง จุดให้ต้นสนกลายเป็นเปลวไฟขนาดมหึมา
ศาลเจ้าโกะฉะเคยเกิดเหตุไฟไหม้ ทำให้บันทึกเกี่ยวกับเทศกาลสูญหาย อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเทศกาลแน่ชัด แต่ก็เชื่อว่าได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณบรรพบุรุษและอธิษฐานให้พืชผลอุดมสมบูรณ์

064 Reh Hifurimatsuri01

Things to do

1. คบเพลิงแต่งแต้มสีสันให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนจนกลายเป็นเปลวไฟ!

064 Re1 1 Hifurimatsuri

ตั้งแต่เวลา 19.30 น.ของวันที่ 14 และเวลา 20.00 น.ของวันที่ 15 พิธีการหลักจะเริ่มต้นขึ้น ชาวเมืองจำนวนมากจะถือคบเพลิงเดินทางมาถึงลานฮิบะริ พร้อมขว้างคบเพลิงไปยังต้นสนตามสัญญาณกลองไทโกะ แต่งแต้มสีสันให้ท้องฟ้ายามค่ำคืน คบเพลิงกว่า 100 ท่อนจะเคลื่อนไหวเป็นภาพที่งดงาม และเมื่อกิ่งสนติดไฟ เสียงโห่ร้องและปรบมือจะดังก้องตามมา ผู้คนทุกเพศทุกวัยรวมกันเป็นหนึ่งเดียว สมกับเป็นเทศกาลแปลกที่มีเอกลักษณ์ตามคำร่ำลือ


Picture provided by Hino Town Tourist Association

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 14 -15 สิงหาคม 2019
  *จัดเป็นประจำในวันที่ 14 -15 สิงหาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ฮิบะริโนะ (ศาลเจ้าคุจิโนะมิยะ)
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเยี่ยมชมงานได้เท่านั้น
 • เวบ็ไซต์

  http://www.hino-kanko.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฮิโนะ
  0748-52-6577

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาใช้ความระมัดระวังในการเข้าชมงานเนื่องจากคบเพลิงจะลอยสวนกันไปมาบนท้องฟ้า และห้ามอยู่ใต้ต้นสนเนื่องจากคบเพลิงอาจตกลงมา

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ตำบลฮิโนะ อำเภอกะโม 
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีฮิโนะ รถไฟสายโอมิ 

พื้นที่จัดงาน
ลานฮิบะริ (ศาลเจ้าคุจิโนะมิยะ)
ที่อยู่ : โคสุเกะดะ ตำบลฮิโนะ อำเภอกะโม จังหวัดชิกะ
(รถบัสประจำทาง)
จากสถานีฮิโนะ นั่งรถบัสสาย "โอมิเท็ตซึโดบัสฮิโนะ - ฮะจิมัง" ไปลงที่ป้าย "ฮิโนะโคโคมะเอะ"

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?