เทศกาลคินเนียโมเนีย

(キンニャモニャ祭り)

ชิมะเนะ, ตำบลอะมะ อำเภอโอก

All Day See Chugoku Shikoku

ข้อมูลเทศกาล

ตำบลอะมะ หรือ "อะมะโจ" ได้รับคัดเลือกให้เป็น "หมู่บ้านที่งดงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น" โดยสหประชาชาติ เกาะแห่งนี้ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ "เทศกาลคินเนียโมเนีย" คือการเต้นรำ "คินเนียโมเนีย" ในฤดูร้อน ซึ่งเป็นบทเพลงพื้นบ้านตั้งแต่สมัยโบราณของพื้นที่อะมะโจ เทศกาลเริ่มต้นขึ้นในปี 1996 โดยต้องการใช้งานอีเวนท์เป็นสื่อสร้างความกระตือรือร้นในท้องถิ่น พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรม ปลูกฝังสำนึกรักบ้านเกิด และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนภายในและภายนอกเกาะ บริเวณเวทีหลักจะมีพิธี "โยนโมจิ" แบบโบราณ, การจับฉลากลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่ และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เป็นต้น มีการออกร้านมากมายโดยชาวเกาะบริเวณลานจอดรถ หลังจากนั้น ก็ถึงช่วงกิจกรรมหลักที่เรียกว่า "คินเนียโมเนีย พาเหรด" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนจากประชากรของเกาะที่มีเพียง 2,400 คน ปิดท้ายด้วยการจุดดอกไม้ไฟกลางน้ำ
ทุกปีจะมีผู้เข้าร่วมเต้นรำจากนอกเกาะ เช่น โตเกียว และโอซาก้า พาเหรดจึงประกอบด้วยเครื่องแต่งกายที่งดงามสีสันสดใส แต่จุดเด่นอีกอย่างคือเอกลักษณ์การถือทัพพีระหว่างเต้นรำ ยิ่งร่วมเต้นก็ยิ่งสนุกกว่ามองอย่างเดียวแน่นอน

038 Re1 1 Shimane Kinnyamonya (補正済み)

Things to do

1. ถือทัพพีตักข้าวมาเข้าร่วมพาเหรดกับชาวเกาะ!

038 Re1 1 Shimane Kinnyamonya (補正済み)
038 Re1 2 Shimane Kinnyamonya (補正済み)
038 Re1 3 Shimane Kinnyamonya (補正済み)

"คินเนียโมเนีย พาเหรด" เริ่มบริเวณพื้นที่จัดงานหลักตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น.เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมเต้นรำคินเนียโมเนียจะถือทัพพีเอาไว้ในมือและเคลื่อนที่อย่างเต็มที่ทั้งร่างกาย เพียงแต่ได้เห็นก็อยากจะขยับตัวตามไปด้วย ถ้าอย่างนั้น ก็ยืมทัพพีแล้วกระโดดมาเต้นกับชาวเกาะด้วยกันเลย! จะถามท่าเต้นจากคนข้างๆ หรือจะแอบมองแล้วเลียนแบบเองก็ไม่ผิด ชาวเกาะชินกับการสังสรรค์กับคนแปลกหน้าในฐานะเมืองท่าเรือมาตั้งแต่โบราณ เรื่องสำคัญมีแค่ต้องรู้สึกสนุกไปด้วยเท่านั้น

2. ประชันดอกไม้ไฟตระการตาท่ามกลางท้องฟ้าและทะเล

038 Re2 1 Shimane Kinnyamonya (補正済み)
038 Re2 2 Shimane Kinnyamonya (補正済み)

หลังจบพาเหรด ดอกไม้ไฟขนาดใหญ่จะถูกจุดขึ้นอย่างตื่นตาตื่นใจท่ามกลางท้องฟ้าและทะเล ภาพดอกไม้ไฟบนเกาะเล็กๆอันงดงามที่ยังคงหลงเหลือภูมิทัศน์ดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นคงสร้างความทรงจำที่คุณลืมไม่ลงทีเดียว

3. เต็มอิ่มกับอาหาร! เพลิดเพลินกับรถเข็นอาหารในอะมะโจ

038 Re3 1 Shimane Kinnyamonya (補正済み)
038 Re3 2 Shimane Kinnyamonya (補正済み)

อะมะโจมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และตั้งอยู่กลางทะเลญี่ปุ่น นอกเหนือจากอาหารทะเลสดใหม่แล้ว ยังมีวัตถุดิบด้านเกษตรกรรมมากมาย รวมถึงเนื้อวัวแบรนด์ "โอกิกิว" ในช่วงเทศกาล ชาวเกาะจะพากันออกร้านขายของอร่อยหลากเมนู รับรองว่าคุณจะเต็มอิ่มกับรสชาติที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 24 สิงหาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม
  *อาจมีเทศกาลในคืนก่อนเริ่มงาน
  *อาจงดเทศกาลเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย
 • พนื้ทจี่ดังาน ท่าเรือฮิชิอุระ (ลานจอดรถคินเนียโมเนีย เซ็นเตอร์)
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วม "คินเนียโมเนีย พาเหรด" ในพิธีหลักได้ ในกรณีที่ต้องการฝึกซ้อมล่วงหน้า กรุณาสอบถามคณะกรรมการจัดงานในวันงาน
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์การท่องเที่ยวอะมะโจเป็นภาษาอังกฤษ
 • ข้อมูล Wi-Fi มีภายในท่าเรือและคินเนียโมเนีย เซ็นเตอร์
 • ข้อมูลห้องนา้ มีภายในคินเนียโมเนีย เซ็นเตอร์
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ หากต้องการใช้ล็อคเกอร์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวภายในเซ็นเตอร์
 • เวบ็ไซต์

  http://okinokuni.shoko-shimane.or.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานเทศกาลคินเนียโมเนีย
  08514-2-0376

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ทุกปีมีผู้เดินทางมาเทศกาลซ้ำจำนวนมาก สถานที่พักจึงค่อนข้างแน่น กรุณาจองล่วงหน้า และสอบถามรายละเอียดของที่พักได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอะมะโจ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ตำบลอะมะโจ

การเดินทางด้วยเครื่องบิน
ขึ้นรถบัสจากสนามบินโยนะโกะ (ประมาณ 30 นาที) → ขึ้นเฟอร์รี่จากท่าเรือชิริรุอิ (เรือออก 9.00, 9,30 ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) → ท่าเรือฮิชิอุระ (อะมะโจ)
ขึ้นรถบัสจากสนามบินโยนะโกะ (ประมาณ 25 นาที)  → ขึ้นเรือเรนโบว์เจ็ทจากท่าเรือซะกะอิมินะโตะ (เรือออก 12.00 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) → ท่าเรือฮิชิอุระ (อะมะโจ)

การเดินทางด้วยรถไฟและรถบัส
เดินจากสถานี JR ซะกะอิมินะโตะ → ขึ้นเรือเรนโบว์เจ็ทจากท่าเรือซะกะอิมินะโตะ (เรือออก 12.00 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) → ท่าเรือฮิชิอุระ (อะมะโจ)
สถานี JR ซะกะเอะ → ขึ้นเฟอร์รี่จากท่าเรือชิริรุอิ (เรือออก 9.00, 9,30 ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) → ท่าเรือฮิชิอุระ (อะมะโจ)

*ข้อควรระวัง
เรือระหว่างท่าเรือซะกะอิมินะโตะ, ท่าเรือชิจิรุอิ และท่าเรือฮิชิอุระ (อะมะโจ) มีเที่ยวจำกัด กรุณาตรวจสอบตารางการเดินเรือล่วงหน้า ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องพักบริเวณใกล้เคียงก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ เที่ยวเรือขากลับจากอะมะโจก็ค่อนข้างมีจำกัด หากต้องการเข้าร่วมงานเทศกาล ควรสำรองที่พักก่อน

กรุณาตรวจสอบตารางการเดินเรือจากลิงค์ด้านล่างนี้ (ภาษาอังกฤษ)

http://www.oki-kisen.co.jp/cat...

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?