เทศกาลคุโรฟุเนะ

(黒船祭)

ชิซึโอกะ, อำเภอชิโมดะ

Afternoon See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

อำเภอชิโมดะ จังหวัดชิซึโอกะถือเป็นเมืองท่าแห่งแรกของญี่ปุ่นนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่นายพลเพอร์รี่จากสหรัฐอเมริกานำเรือมาปิดล้อมให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศในปี 1854 ประวัติศาสตร์หน้านี้โด่งดังและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่พลาย จึงมีการจัดเทศกาลนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 1934 เพื่ออุทิศแด่สันติภาพของโลกและการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

เทศกาลวันแรกจะเริ่มต้นด้วยการแสดงดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาล ตัวเมืองจะอบอวลด้วยบรรยากาศแบบ "ย้อนเวลาสู่อดีต" ผู้คนแต่งกายด้วยกิโมโนและชุดย้อนยุค นอกจากนี้ ยังมีการแสดงละครจำลองฉากการลงนามสนธิสัญญาชิโมดะ และการแสดงฟรีคอนเสิร์ตซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองทหารอเมริกาและกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น ถือเป็นเทศกาลแห่งประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระดับนานาชาติที่ไม่ควรพลาด

089 Reh Kurofune Matsuri

Things to do

1. พบกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์มากมาย

089 Re1 1 Kurofune Matsuri

ในช่วงเทศกาล ภายในเมืองจะมีกิจกรรมพิเศษมากมาย เช่น การประชันเบียร์ญี่ปุ่น - อเมริกา และการแข่งขันสตรีทบาสเก็ตบอลซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมสนุกได้! นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแต่งคอสเพลย์และตกแต่งรถเป็นตัวการ์ตูนต่าง ๆ สีสันสดใส รวมถึงกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการเปิดประเทศ เช่น กิจกรรม "Blackship" ด้วย

2. สัมผัสประวัติศาสตร์ของเมืองชิโมดะ

089 Re2 1 Kurofune Matsuri
089 Re2 2 Kurofune Matsuri

นอกเหนือจากความครึกครื้น เมืองชิโมดะยังมีร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์หลงเหลืออีกมากมาย เช่น "วัดเรียวเซ็นจิ" ซึ่งเป็นพื้นที่ลงนามสนธิสัญญาชิโมดะ, "วัดเกียะกุเซ็นจิ" ซึ่งเคยเป็นสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาแห่งแรกของญี่ปุ่น และ "วัดโชระคุจิ" ซึ่งเป็นพื้นที่ลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับสหภาพโซเวียต มาเยี่ยมชมเทศกาลและหวนรำลึกถึงสมัยเปิดประเทศญี่ปุ่นไปพร้อมกัน

3. เช่ากิโมโน

ภายในเมืองจะมีบูทให้เช่าและสวมชุดกิโมโน ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 เยนสำหรับผู้ใหญ่ และประมาณ 500 เยนสำหรับเด็กต่ำกว่า 15 ปี อย่าพลาดประสบการณ์การเดินเล่นด้วยชุดกิโมโนนะ! (*ชุดสำหรับผู้ชายมีให้บริการค่อนข้างน้อย)

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม
 • พนื้ทจี่ดังาน หลายพื้นที่ในอำเภอชิโมดะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีกำหนดการภาษาอังกฤษแจกที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอชิโมดะ และทางสมาคมพร้อมให้บริการแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ
 • ข้อมูล Wi-Fi ภายในจุดพักรถ "ไคโคกุ ชิโมดะมินะโตะ", จุดแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวด้านหน้าสถานี, หอวัฒนธรรมชิโมดะ และสถานที่ท่องเที่ยว "อาคารคิวสะวะมุระเท"
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ (ภายในพื้นที่สาธารณะทั่วเมืองหรือห้องน้ำสาธารณะ มีรายละเอียดในสูจิบัตรงาน)
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีห้องล็อคเกอร์
 • เวบ็ไซต์

  http://www.city.shimoda.shizuoka.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ว่าการอำเภอชิโมดะ
  0558-22-3913

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการปิดการจราจร

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอชิโมดะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีชิโมดะ รถไฟสายอิสุคิว

พื้นที่จัดงาน
หลายพื้นที่ในอำเภอ เดินจากสถานีชิโมดะประมาณ 3 นาที

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?