เทศกาลยะคุโยเกะกันซันไดชิไทไซ ดะรุมะอิจิ

(厄除元三大師大祭 だるま市)

โตเกียว, อำเภอโชฟุ

Over 100 Years Afternoon See Tokyo

ข้อมูลเทศกาล

วัดจินไดจิเป็นวัดเก่าแก่ในกรุงโตเกียว เมื่อถึงเดือนมีนาคม จะมีผู้สักการะเดินทางจากละแวกใกล้เคียงมาหาซื้อ "ตุ๊กตาดะรุมะ" ที่นี่ ดะรุมะคือวัตถุมงคลที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณ มีลักษณะเป็นตุ๊กตาล้มลุกสีแดง มีใบหน้าเหมือนคน เชื่อกันว่าได้สร้างขึ้นเลียนแบบพระภิกษุชื่อ "โบไดดะรุมะ (พระโพธิธรรม)" ตลาดจำหน่ายตุ๊กตาดะรุมะ (ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "ดะรุมะอิจิ") ของวัดจินไดจิมีร้านค้ากว่า 300 ร้านร่วมงาน บรรยากาศจึงเนืองแน่นด้วยดะรุมะสีแดงจำนวนนับไม่ถ้วน เมื่อซื้อดะรุมะ สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือดวงตา แรกเริ่ม ดวงตาจะมีเพียงสีขาวเท่านั้น เมื่อนำตุ๊กตาไปยัง "จุดเบิกเนตรดะรุมะ" ในวัด พระภิกษุจึงวาดดวงตาสีดำให้ แต่พิธีเบิกเนตรของวัดจินไดจิพิเศษกว่าที่อื่นตรงที่ไม่ได้ระบายสีดำธรรมดา แต่จะเขียนเป็นตัวอักษร "阿" ซึ่งมีความหมายว่าการเริ่มต้น เชื่อกันว่าช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้าย หากซื้อดะรุมะในงาน ก็อย่าลืมแวะไปร่วมพิธีเบิกเนตร!

นอกจากนี้ ไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างของเทศกาลคือขบวนแห่ของบรรดาภิกษุสงฆ์ที่เคลื่อนที่พร้อมบรรเลงดนตรีโบราณไปรอบวัด จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00 น.ของทั้งวันที่  3 และ 4

150 Reh Daruma Doll Fair At Ganzandaishi

Things to do

1.ขบวนแห่จากเหล่าภิกษุสงฆ์สง่างามราวกับภาพเขียน

150 Re1 1 Daruma Doll Fair At Ganzandaishi

ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเทศกาลคือขบวนแห่ของบรรดาภิกษุสงฆ์ซึ่งเคลื่อนที่ไปรอบเขตวัด พระสงฆ์จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้างดงามและบรรเลงดนตรีที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณ สง่างามราวกับม้วนภาพเขียนประวัติศาสตร์ ขบวนแห่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมถวายข้าวพระพุทธที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า "เฮียะกุมิเคนคุ" จังหวะนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะทำให้ผู้สักการะประทับใจจนลืมหายใจ บรรยากาศงานสงบเงียบกริบ สามารถรับชมได้เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ทั้งวันที่ 3 และ 4

2.ซื้อตุ๊กตาดะรุมะภายในงาน แล้วนำไปให้พระภิกษุเบิกเนตร!

150 Re2 1 Daruma Doll Fair At Ganzandaishi
150 Re2 2 Daruma Doll Fair At Ganzandaishi

แนะนำให้ซื้อตุ๊กตาดะรุมะจากร้านค้าในตลาดนัดแล้วนำไปให้พระสงฆ์วาดลูกตาให้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. พระจะเขียนอักษร "阿" ในตำแหน่งตาซ้ายของดะรุมะ หมายถึงการเริ่มต้น เมื่อคำอธิษฐานสมปรารถนา พระจะเขียนอักษร "吽" ในตำแหน่งตาขวาแทนความหมายว่าการสิ้นสุดเพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณ พระสงฆ์จะเขียนตัวอักษรทั้งสองตามลักษณะอักขระอินเดียโบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดจินไดจิ หาชมได้ยาก หากใครซื้อตุ๊กตาดะรุมะ แนะนำว่าควรเข้าร่วมพิธีนี้เป็นอย่างยิ่ง!

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2019 เวลา 9.00 - 17.00 น.
  ขบวนแห่ภิกษุสงฆ์ ทั้งสองวัน เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
  พิธีเบิกเนตรดะรุมะ ทั้งสองวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.
 • พนื้ทจี่ดังาน ภายในและภายนอกวัดจินไดจิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมพิธีเบิกเนตรดะรุมะได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ แนะนำข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่าน "จินไดจิ AR แอพพลิเคชั่น"
  *ดาวน์โหลดได้จากระบบ Android

  https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.tokyo.chofu.jindaiji&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

  *ดาวน์โหลดได้จากระบบ iOS
  https://itunes.apple.com/jp/app/shen-da-siarapuri/id986638963?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
 • ข้อมูล Wi-Fi มีให้บริการในร้านโซบะบริเวณแต่ละประตู
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.jindaiji.or.jp/event/darumaichi.php

 • ตดิต่อสอบถาม สำนักงานวัดจินไดจิ (ให้บริการเวลา 9.00 -16.00 น.)
  042-486-6969

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่แขวงโจฟุ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟ JR สายเคโอ
(1) สถานีโจฟุ
(2) สถานีสึสึจิกะโอกะ

รถไฟ JR สายจูโอ - โซบุ
(3) สถานีคิจิโจจิ
(4) สถานีมิทะกะ

การเดินทางสู่พื้นที่จัดงาน
5-15-1 จินไดจิโมโตมะจิ เขตโจฟุ
วัดจินไดจิ

*ขึ้นรถบัสต่อจากสถานีแต่ละแห่ง
เดินทางด้วยรถบัส
(1) จากทางออกทิศเหนือ สถานีโจฟุ ให้ขึ้นรถบัสที่ป้ายหมายเลข 14 มุ่งหน้าสู่ "วัดจินไดจิ" แล้วลงที่ป้าย "วัดจินไดจิ" เดินต่ออีก 1 นาที
(2) จากทางออกทิศเหนือ สถานีสึสึจิกะโอกะ ให้ขึ้นรถบัสมุ่งหน้าสู่ "วัดจินไดจิ" แล้วลงที่ป้าย "วัดจินไดจิ" เดินต่ออีก 1 นาที
(3) จากทางออกทิศใต้ สถานีคิจิโจจิ ให้ขึ้นรถบัสที่ป้ายหมายเลข 6 มุ่งหน้าสู่ "วัดจินไดจิ" แล้วลงที่ป้าย "วัดจินไดจิ" เดินต่ออีก 3 นาที
(4) จากทางออกทิศใต้ สถานีมิทะกะ ให้ขึ้นรถบัสมุ่งหน้าสู่ "วัดจินไดจิ" แล้วลงที่ป้าย "วัดจินไดจิ" เดินต่ออีก 3 นาที
*ดูรายละเอียดวิธีการเดินทางรูปแบบอื่น ๆ ได้จากเว็บไซต์

http://www.jindaiji.or.jp/contact/

Makoto Terauchi
Writer
Born in Hyogo. My morning routing is reading MANAGA 30 min.

WHAT'S GOING ON?