เทศกาลทะกะโอกะ ไดบุตซึ

(高岡大仏まつり)

โทยะมะ, อำเภอทะคะโอกะ

Morning See Hokuriku

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลทะกะโอกะ ไดบุตซึคือพิธีชำระล้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี 1968 พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเช้า พระสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องจะสวมเสื้อคลุมสีขาวทำพิธีปัดเป่าความสกปรกด้วยความรู้สึกขอบคุณชีวิตประจำวันที่ผ่านมาในรอบปี จุดเด่นในพิธีอยู่ที่บันไดไม้ซึ่งใช้สำหรับใช้สำหรับปีนขึ้นไปทำความสะอาดองค์พระพุทธรูป การเช็ดและทำความสะอาดแต่ละครั้งเต็มเปี่ยมด้วยความตั้งใจ แม้ว่าผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถสัมผัสพระพุทธรูปได้ แต่จะรู้สึกราวกับมีส่วนร่วมและได้รับการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์

ในช่วงบ่ายจะมีพิธีขอพรท้องถนนสงบสุข หลังพระอาทิตย์ตกดินจะมีการไลท์อัพองค์พระพุทธรูปจนเกิดภาพที่งดงาม สามารถเข้าสักการะได้ในช่วงนี้

077 Reh Takaoka Daibutsu Matsuri

Things to do

1. พระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ามกลางย่านที่อยู่อาศัย!

077 Re1 1 Takaoka Daibutsu Matsuri

หลวงพ่อโตของวัดวัดโฮโตกุซังไดบุตซึเป็น 1 ใน 3 หลวงพ่อโตของประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกับหลวงพ่อโตที่นาระและคะมะคุระ องค์พระพุทธรูปสูง 15.85 เมตร มีน้ำหนัก 65 ตัน สร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีแบบโบราณและได้รับการบูรณะมาทั้งหมด 3 สมัย ได้รับความศรัทธาอย่างต่อเนื่องในฐานะสัญลักษณ์ประจำชุมชน

2. ไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้น นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าร่วมสักการะได้ด้วย!!

077 Re2 1 Takaoka Daibutsu Matsuri

หลังเสร็จสิ้นพิธีการชำระล้างทำความสะอาด ผู้เข้าร่วมสักการะทั่วไปสามารถขึ้นบนแท่นเพื่อสักการะหลวงพ่อโตได้อย่างใกล้ชิด!! ลองมาร่วมสักการะองค์พระพุทธรูปด้วยความรู้สึกขอบคุณด้วยกัน

3. เมื่อตกดึก จะมีการประดับประดาไฟอย่างงดงาม

พระพุทธรูปจะเปลี่ยนสีสันไปตามไฟไลท์อัพในช่วงกลางคืน ให้ภาพและความงามที่แตกต่างจากตอนกลางวัน ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและบริสุทธิ์อีกครั้ง

4. ลองลิ้มรสเมนูชื่อดัง "ไดบุทซึยะกิ"

077 Re4 1 Takaoka Daibutsu Matsuri

อำเภอทะกะโอกะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทองแดง มีของน่ารักมากมายที่ทำขึ้นจากเทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา อยากให้ทุกคนมาลองชมและร่วมชิมอาหารท้องถิ่นพร้อมกับสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโต

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2019 (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  10.00 น.เป็นต้นไป : พิธีชำระล้างหลวงพ่อโต
  14.00 น.เป็นต้นไป พิธีขอพรให้ท้องถนนสุขสงบ
 • พนื้ทจี่ดังาน วัดโฮโตกุซังไดบุตซึ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ มีให้บริการ
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.takaokadaibutsu.xyz/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทะกะโอกะ
  0766-20-1547

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาปฏิบัติตามระเบียบของทางวัด ถอดหมวกในขณะทำพิธีสักการะและเข้าวิหาร พยายามหลีกเลี่ยงแว่นกันแดดและหน้ากาก
หากมีคำถามหรือข้อสงสัยในวันงาน ให้สอบถามเจ้าหน้าที่

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอทะกะโอกะ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีทะกะโอกะ

พื้นที่จัดงาน
วัดโฮโตกุซังไดบุตซึ
11-29 โอเตะมะจิ อำเภอทะกะโอกะ

เดินจากสถานีทะกะโอกะ ทางออกฝั่งสวนปราสาท (ทางออกทิศเหนือ) ประมาณ 10 นาที
เดินจากป้ายรถบัส "สะกะชิตะมะจิ" ประมาณ 5 นาที
ป้ายรถ "ทะกะโอกะ ไดบุตซึมะเอะ" ของรถบัสสายสีน้ำเงิน

Misato Soares Hirata
Writer
Born in Tokyo. Always searching something that I don't know yet.

WHAT'S GOING ON?