เทศกาลจูซังไมริ

(十三まいり)

Date

FROM 2016.10.1
TO 2016.11.30

Description

พิธีกรรมเฉลิมฉลองให้เด็กอายุครบ 13 ปีในฐานะที่มีอายุครบ 1 รอบ จัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิเช่นเดียวกัน

Location

อำเภอเกียวโต
เกียวโต

Access Map (アクセスと地図)