เทศกาลดอกไม้ไฟสุมิดะกะวะ

(隅田川花火大会)

Date

2019.07.27

Description

งานเทศกาลดอกไม้ไฟชื่อดังที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ดอกไม้ไฟจะถูกจุดขึ้นจาก 2 ตำแหน่งบริเวณแม่น้ำสุมิดะ

Location

เขตสุมิดะ - เขตไทโต
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)