เทศกาลทะกะตะจินจะ โฮเน็น

(田縣神社豊年祭)

ไอจิ, อำเภอโคมะกิ

Afternoon Join Chubu

ข้อมูลเทศกาล

ทศกาลสุดแปลกหาชมได้ยาก โดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปปั้นอวัยวะเพศชายที่เรียกว่า "โอโอวะเสะกะตะ" ซึ่งแกะสลักขึ้นใหม่ทุกปีจากไม้หอมฮิโนกิ ชาวบ้านจะนำเครื่องบูชาดังกล่าววางบนเกี้ยวเพื่อแห่ไปทั่วเมือง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก ไม่มีหลักฐานบันทึกถึงจุดเริ่มต้นของเทศกาลอย่างชัดเจน แต่ศาลเจ้าทะกะตะที่เป็นศูนย์กลางของเทศกาลมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีและมีชื่อเสียงในฐานะศาลเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของทั้งพืชพรรณธัญญาหารและทายาทสืบสกุล เทศกาลนี้จะทำให้คนทุกเพศทุกวัยหัวเราะได้ไม่หยุด

151 Reh 8 Honen Matsuri Tagata Shrine

Things to do

1.เมื่อเห็นรูปแกะสลักขนาดใหญ่ ไม่ว่าใครก็ตื่นตะลึง

151 Re1 1 Honen Matsuri Tagata Shrine
151 Re1 2 Honen Matsuri Tagata Shrine

ในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ขบวนแห่จะเริ่มเคลื่อนที่จากศาลเจ้าชินเมฉะ หรือศาลเจ้าคุมะโนะเพื่อมุ่งหน้าสู่วิหารในศาลเจ้าทะกะตะ สัญลักษณ์ "โอโอวะเสะกะตะ" ขนาดใหญ่จะปรากฎขึ้นกลางเทศกาล สูงถึง 2 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. เพียงแค่ได้เห็นก็ชวนให้ประหลาดใจ เมื่อขบวนเคลื่อนที่ถึงศาลเจ้าทะกะตะ จะมีพิธีบวงสรวง "โอโอวะเสะกะตะ" ดังกล่าวแด่เทพเจ้าในเวลาประมาณ 15.00 น. ถือเป็นช่วงที่บรรยากาศคึกคักที่สุดในงาน

2.ขอลูกกับเทพเจ้าจากขบวนแห่ตรงหน้า

151 Re2 1 Honen Matsuri Tagata Shrine

ภายในขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้า จะมีกลุ่มผู้หญิงสวมกิโมโนที่เรียกว่า "โกะนิงชู" ในมือถือสัญลักษณ์ขนาดเล็กที่แกะสลักจากไม้ ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้รับคัดเลือกจากหญิงสาวในชุมชน เชื่อกันว่าการสัมผัสรูปบูชาที่พวกเธอถือจะช่วยให้มีลูกดก แต่ต้องสัมผัสด้วยความสุภาพและไม่ลืมว่านี่คือของสักการะแด่เทพเจ้า

3.สัมผัสสงครามปั่นป่วนแห่งช่วงเวลาขว้างปาโมจิ

151 Re3 1 Honen Matsuri Tagata Shrine

ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. จะมีกิจกรรม "ขว้างปาโมจิ" ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่น ผู้จัดงานจะแจกจ่ายโมจิให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทุกคนจึงแย่งชิงเพื่อครอบครองโมจิให้ได้มากที่สุด เทศกาลนี้มีผู้ร่วมแย่งชิงโมจิจำนวนมาก บรรยากาศคึกคัก แต่ก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุให้ดี

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019
  จัดเป็นประจำในวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี ไม่งดจัดงานแม้มีฝนตก
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าทะกะตะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ แต่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปาโมจิได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีข้อมูลภาษาอังกฤษให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.tagatajinja.com

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าทะกะตะ
  0568-76-2906

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

รูปปั้นอวัยวะเพศชายถือเป็นเครื่องสักการะแด่เทพเจ้า กรุณารักษามารยาทและเข้าร่วมเทศกาลด้วยความเคารพ
มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กรุณาระมัดระวังของหายและอุบัติเหตุ
ผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงพิธีปาโมจิเนื่องจากอาจเป็นอันตราย

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอโคมะกิ

สถานีโคมะกิ รถไฟเมเท็ตซึ สายโคมะกิ

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าทะกะตะ
152 ตำบลทะกะตะ อำเภอโคมะกิ จังหวัดไอจิ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีศาลเจ้าทะกะตะ รถไฟเมเท็ตซึ สายโคมะกิ
เดินจากสถานีประมาณ 10 นาที

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?