เทศกาลฮะจิโนเฮะเอ็นบุริ

(八戸えんぶり)

อะโอโมริ, อำเภอฮะจิโนเฮะ

Over 400 Years All Day See Tohoku

ข้อมูลเทศกาล

"ฮะจิโนเฮะเอ็นบุริ" คือศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการสืบทอดมาประมาณ 800 ปี นักแสดงที่เรียกว่า "ทะยู" จะแสดงท่าหว่านเมล็ดพืช ดำนา หรือขั้นตอนการเกษตรอื่น ๆ เพื่ออธิษฐานให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ เอกลักษณ์ของ "ทะยู" คือหมวกทรงสูงประดับประดาอย่างงดงามที่เรียกว่า "เอโบชิ" ในอดีต หมวกเอโบชิเป็นเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ชาย ส่วนใหญ่มักมีสีดำ แต่หมวกที่ใช้ในเทศกาลเปรียบเหมือนหัวม้า จึงประดับประดาด้วยเครื่องประดับเปล่งประกายสวยงามเป็นพิเศษ ยิ่งทะยูเอียงศีรษะระหว่างร่ายรำ หมวกเอโบชิก็จะสะท้อนแสงแดดระยิบระยับ นอกจากนี้ ในระหว่างช่วงรอยต่อของการแสดงจากทะยู เด็ก ๆ จะออกมาร่ายรำขอพร แลดูน่ารักและช่วยให้บรรยากาศคึกคัก ทุกปีจะมีคณะการแสดงเอ็นบุริมารวมตัวกันกว่า 30 คณะ และจัดแสดงในหลายพื้นที่รอบเมือง ช่วงกลางวันมีบรรยากาศคึกคัก ส่วนกลางคืนให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ แนะนำให้ชมทั้งสองช่วงเวลา

145 Reh Hachinohe Enburi

Things to do

1. เพลิดเพลินกับการแสดงยิ่งใหญ่เพื่อสืบทอดประเพณีดั้งเดิม

145 Re1 1 Hachinohe Enburi

ท่าทางการใช้อุปกรณ์การเกษตร "ไถพรวน" พื้นดินได้กลายมาเป็นท่าร่ายรำในการแสดงพื้นบ้านนี้ การร่ายรำดังกล่าวคือการปลุกเทพเจ้าให้ตื่นขึ้นต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงและฝังจิตวิญญาณลงสู่ผืนนา ในวันแรกของเทศกาลหรือวันที่ 17 เวลา 10.00 - 12.00 น. นักแสดงที่เรียกว่า "ทะยู" จะจัดขบวนเดินไปรอบเมือง ทุกคณะการแสดงจะทำท่าไถพรวนดินพร้อมกันใจกลางเมือง อาจเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในไฮไลท์ของเทศกาลที่ไม่ควรพลาดชม

2. เพิ่มบรรยากาศงานให้คึกคักและอบอุ่นด้วยการแสดงจากเด็ก ๆ

145 Re2 1 Hachinohe Enburi

ในระหว่างช่วงรอยต่อของการแสดงจากทะยู เด็ก ๆ จะออกมาร่ายรำขอพรหลากหลายรูปแบบซึ่งซ้อมมาเพื่อแสดงร่วมกับผู้ใหญ่ในงานนี้โดยเฉพาะ ทำให้บรรยากาศในงานคึกคักมากขึ้น เพียงแค่ได้เห็นท่าทางไร้เดียงสาของเด็ก เทศกาลก็อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม 

3. การแสดงเอ็นบุริช่วงกลางคืนเปล่งประกายงดงาม

ในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. ของวันเทศกาลจะมีการแสดง "คะกะริบิเอ็นบุริ" บริเวณลานประชาชนทุก 1 ชม. รวม 3 รอบ (วันที่ 18 จัดแสดง 2 รอบตั้งแต่เวลา 19.30 น.เป็นต้นไป) หมวกทรงสูงที่เรียกว่า "เอโบชิ" ของนางรำประดับประดาด้วยลวดลายมงคล เช่น เทพแห่งความสุข, ปลาไท (ปลากระพง), นกกระเรียน และเต่า ฯลฯ โดยใช้สีทอง แดง และเขียวเป็นหลัก เมื่อนักแสดงทะยูเอียงคอระหว่างร่ายรำ หมวกเอโบชิจะเปล่งประกายสะท้อนแสงจนคุณต้องกลั้นหายใจกับความงามเหล่านั้น

4. การแสดงน่าตื่นตาตื่นใจในสวนแห่งประวัติศาสตร์

145 Re4 1 Hachinohe Enburi

การแสดงชุด "โอะนิวะเอ็นบุริ" หรือเอ็นบุริในสวน (ต้องจองล่วงหน้าและมีค่าเข้าชม 2,100 เยน) ซึ่งจัดขึ้นภายในสวน "โคโจคะคุ" ของอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่จะยิ่งสร้างบรรยากาศอันงดงามราวกับอยู่ในความฝัน ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ทางโทรศัพท์ (0178-41-1661) แนะนำให้จองตั้งแต่เนิ่น ๆ!

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 17 - วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
  จัดเป็นประจำตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ของทุกปีต่อเนื่องไป 4 วัน
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่กลางอำเภอฮะจิโนเฮะ จังหวัดอะโอโมริ (เช่น ลานหน้าที่ว่าการอำเภอฮะจิโนเฮะ)
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้ รับชมได้เท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาอังกฤษให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.hachinohe-cb.jp/

 • SNS

  https://www.facebook.com/421347227878556/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฮะจิโนเฮะ
  0178-41-1661

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

อากาศหนาวเย็น กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสม

Access Map (アクセスと地図)

ที่อยู่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอฮะจิโนเฮะ

1-1-1 อุจิมะรุ อำเภอฮะจิโนเฮะ จังหวัดอะโอโมริ

การเดินทางสู่พื้นที่จัดงาน
สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานีฮอนฮะจิโนเฮะ
ชื่อสายรถไฟ : JR ฮะจิโนเฮะ 
เดินจากสถานีฮอนฮะจิโนเฮะประมาณ 10 นาที

ป้ายรถบัส : ป้ายมิกกะมะจิ
ชื่อสายรถบัส : มุ่งหน้าสู่ใจกลางเมือง
เดินจากป้ายมิกกะมะจิประมาณ 3 นาที

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.