เทศกาลสะวะระโนะไทไซ ประจำฤดูร้อน

(佐原の大祭 夏祭り)

จิบะ, อำเภอคะโตริ

Over 100 Years Night See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

【มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม】"เทศกาลสะวะระโนะไทไซ (Grand festival of Sawara)" แบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่ เทศกาลฤดูร้อนและเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลฤดูร้อนมีชื่อว่า "ยะสะกะจินจะ กิออนมัตซึริ" ส่วนเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงมีชื่อว่า "สุวะจินจะ อะกิมัตซึริ" เทศกาลนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปีและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
เมื่อรวมเทศกาลในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงเข้าด้วยกัน ภายในงานจะมีซุ้มแห่ถึง 24 หลัง จึงได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เทศกาลซุ้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันโต นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากวงดนตรีโบราณ "สะวะระบะยะชิ" ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วงฮะยะชิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น งานจัดในเขตเมืองโบราณสะวะระที่มีฉายาว่า "โคเอโดะ" และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่สำคัญแห่งชาติ
เทศกาล "ยะสะกะจินจะ กิออนมัตซึริ" จัดเป็นประจำทุกเดือนกรกฎาคม มีการแห่ซุ้ม 10 หลังเพื่ออธิษฐานให้ชุมชนพ้นจากโรคระบาด
ตั้งแต่ยุคเอโดะ พื้นที่สะวะระรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการสัญจรทางน้ำ เป็นพื้นที่ผสมผสานหลากวัฒนธรรมของเอโดะจนเกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่มีเอกลักษณ์ และความสำเร็จในการรวบรวมวัฒนธรรมต่างๆดังกล่าวก็คืองานเทศกาลนี้ มาลองเพลิดเพลินกับสภาพเมืองเก่าของสะวะระและสนุกสนานไปกับงานเทศกาลด้วยกัน!

028 Reh Chiba Sawara Natsu Top (補正済み)

Things to do

1. ซุ้มแห่ 10 หลังที่สร้างเสน่ห์จับใจผู้ชม

028 Re1 1 Chiba Sawara Natsu Todo (補正済み)

ในช่วงเทศกาล "ยะสะกะจินจะ กิออนมัตซึริ" จะมีการแห่ซุ้ม 10 หลังไปรอบเมือง โดยมีตุ๊กตาสูง 4 เมตรที่ทำเป็นรูปเทพเจ้าหรือบุคคลในประวัติศาสตร์พร้อมลวดลายแกะสลักที่งดงามและละเอียดอ่อนบนซุ้มเป็นจุดดึงดูดใจผู้ชมในงาน นอกจากนี้ ยังมีการจำลองรูปสัตว์ เช่น นกเหยี่ยว ปลาคาร์ฟ สิงโต และมังกร เพื่อให้คนดูไม่รู้สึกเบื่อ

ในช่วงกลางคืน แต่ละซุ้มจะประดับประดาโคมไฟส่องสว่าง ทัศนียภาพบนแม่น้ำโอโนกะวะที่สะท้อนภาพโคมไฟยามค่ำคืนดูงดงามราวกับอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ

2. บทเพลงจาก "สะวะระบะยะชิ" ช่วยขับกล่อมเทศกาล

028 Re2 1 Chiba Sawara Natsu Todo (補正済み)

วงดนตรีโบราณที่บรรเลงเพลงในเทศกาลมีชื่อว่า "สะวะระบะยะชิ" ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 วงฮะยะชิ (วงดนตรีโบราณ) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ได้รับการสืบทอดมากว่า 300 ปี มีบทเพลงมากกว่า 40 เพลงซึ่งจะเลือกบรรเลงตามลักษณะการเคลื่อนไหวของซุ้มแห่และบรรยากาศของงาน ช่วยทำให้เทศกาลครึกครื้นยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ยังมีการแสดงร่ายรำอย่างงดงามคู่กับเสียงเพลง ยิ่งเพิ่มความประทับใจมากขึ้นไปอีก 

3. จังหวะการหมุนซุ้มอันทรงพลัง!

028 Re3 1 Chiba Sawara Natsu Todo (補正済み)

“โนะ โนะ จิ มะวะชิ” คือการคัดท้ายซุ้มหรือจังหวะหมุนทิศทางซุ้มแห่ราวกับกำลังเขียนตัวอักษรฮิระกะนะ "โนะ" (の) ในภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ล้อซ้ายของซุ้มเป็นแกนหลัก หากพละกำลังไม่สมดุล ซุ้มจะเสียทิศทาง จึงต้องหมุนซุ้มด้วยความพอดีเหมาะเจาะเพื่อไม่ให้แกนล้อคลาดเคลื่อน อย่าพลาดชมจังหวะการบังคับทิศทางซุ้มอย่างสง่างามและกล้าหาญด้วยประการทั้งปวง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์หลังวันที่ 10 กรกฎาคมเป็นต้นไป
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่ฮอนจุคุ ภายในสะวะระ อำเภอคะโตริ จังหวัดจิบะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้ในบางพื้นที่
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาต่างประเทศ
  ในช่วงเทศกาลมีอาสาสมัครบริการข้อมูลภาษาต่างประเทศในศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวด้านหน้าสถานี JR สะวะระ
 • ข้อมูล Wi-Fi สามารถใช้งานได้ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมแคมเปญ Katori Free Wi-Fi มากกว่า 20 แห่ง
 • ข้อมูลห้องนา้ มีการจัดตั้งห้องน้ำชั่วคราวในพื้นที่สำคัญ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ มีตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญในศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวด้านหน้าสถานี JR สะวะระ และภายในสถานี JR สะวะระ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/matsuri/index.html
  ภาษาญี่ปุ่น

  http://www.suigo-sawara.ne.jp/abroad.html
  ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาเกาหลี

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานสะวะระโนะไทไซ
  0478-54-1111

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามกีดขวางการเคลื่อนที่ของขบวนแห่

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่พื้นที่สะวะระ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีสะวะระ รถไฟ JR สายนะริตะ หรือสายคะชิมะ

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่ :พื้นที่สะวะระ อำเภอคะโตริ จังหวัดจิบะ
มีการจำกัดพื้นที่การจราจร ไม่สามารถนำรถเข้าไปในพื้นที่ของขบวนแห่ได้
มีที่จอดรถฟรีชั่วคราวบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโทเนะ และมีเรือให้บริการถึงพื้นที่จัดงาน (เสียค่าใช้จ่าย)

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?