เทศกาลคัตซึยะมะซะกิโจ

(勝山左義長まつり)

ฟุกุอิ, อำเภอคัตซึยะมะ

Over 100 Years All Day See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาล "คัทซึยะมะ ซะกิโจ" จัดขึ้นเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิสู่พื้นที่คัทซึยะมะในแคว้นโอคุเอจิเซ็น (บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดฟุกุอิ) ก่อนถึงวันเทศกาลประมาณ 1 สัปดาห์ ทั่วทั้งเมืองจะประดับประดากระดาษสีเพื่อสร้างบรรยากาศคึกคัก จากนั้น เมื่อถึงวันจริง แต่ละตำบลในอำเภอคัทซึยะมะจะตั้งเวทีหอคอยรวมทั้งหมด 12 แห่งเพื่อให้ชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งแต่งกายด้วยชุดคลุมสีแดง (ชุดคลุมชั้นในก่อนสวมกิโมโน) ขึ้นไปร่ายรำด้วยท่าทียียวนสนุกสนานประกอบจังหวะเสียงเพลงจากขลุ่ยและเครื่องสายซะมิเซ็นของวงดนตรีพื้นบ้าน บรรยากาศเช่นนี้หาได้ในเทศกาลคัทซึยะมะซะกิโจเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลแปลกของญี่ปุ่นอีกเทศกาลหนึ่ง
ในคืนวันอาทิตย์ แต่ละตำบลจะเคลื่อนที่แท่นบูชาที่เรียกว่า "โกะชินไต" (ที่ประทับสำหรับเทพเจ้าซึ่งทำมาจากกิ่งสน) มายังบริเวณริมแม่น้ำคุสุริวเพื่อร่วมพิธีจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ "ดงโดะยะกิ" สำหรับปิดเทศกาล ผู้ประกอบพิธีจะเริ่มจุดไฟบนแท่นบูชาตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น.เป็นต้นไปโดยอัญเชิญคบเพลิงมาจากศาลเจ้าชินเม จากนั้นจึงส่งเทพเจ้าผ่านเปลวไฟท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนและอธิษฐานขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ปิดฉากเทศกาล 2 วันนี้

149 Reh Katsuyama Sagicho Festival

Things to do

1.รับฟังบทเพลงรูปแบบไม่ซ้ำใครที่จัดแสดงบนเวทีหอคอย

นักท่องเที่ยวจะได้รับชมการตีกลองด้วยท่าทีตลกขบขันประกอบเสียงขลุ่ย เครื่องสายซะมิเซ็น และฆ้องที่บรรเลงบนเวทีหอคอยทั้ง 12 หลังบริเวณแต่ละตำบล ไม่เพียงแต่วงดนตรีทรงพลังจากผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีการแสดงจากเด็ก ๆ น่าเอ็นดูอีกด้วย มาร่วมเพลิดเพลินกับบทเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะก้องกังวานไปทั่วตำบลคัทซึยะมะด้วยกัน! 

2.ไปชม "งานศิลป์" หลากรสนิยม!

149 Re2 1 Katsuyama Sagicho Festival

กิจกรรมยอดนิยมในงานเทศกาลคัทซึยะมะซะกิโจคือกิจกรรม "สร้างงานศิลปะ" ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใครจากของใช้ในชีวิตประจำวันเป็นรูปร่างตามปีนักษัตรในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องมือช่างไม้ อุปกรณ์การเกษตร หรือรองเท้า โดยเลือกใช้วัตถุดิบในกลุ่มเดียวกัน ไม่อยากให้คุณพลาดชม "งานศิลป์" ที่เต็มเปี่ยมด้วยจินตนาการเหล่านี้ 

3.อย่าพลาดชมเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางท้องฟ้ามืดมิด!

149 Re3 1 Katsuyama Sagicho Festival

ตั้งแต่เวลา 21.00 น.เป็นต้นไปในวันที่ 2 ของเทศกาล ทางศาลเจ้าจะจัดพิธีจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ "ดงโดะยะกิ" โดยเผาแท่นบูชาเทพเจ้าหรือที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "โกะชินไต" 14 หลังไปพร้อมกับเปลวไฟดังกล่าวเพื่อส่งเทพเจ้าที่ได้อัญเชิญลงมากลับสู่สรวงสวรรค์  แท่นบูชาดังกล่าวทำจากไม้สนและต้นไผ่ ช่วยโหมเปลวไฟให้โชติช่วงท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืน อย่าพลาดชมพิธีดงโดะยะกิอันทรงพลังซึ่งถือเป็นฉากจบของเทศกาลแต่ละปี

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
  *จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ (แต่หากวันอาทิตย์คาบเกี่ยวกับเดือนมีนาคม จะเลื่อนขึ้นหนึ่งสัปดาห์)
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่ภายในคัทซึยะมะ, สวนเบ็นเท็น
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเช่าชุดคลุมของเทศกาลเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีฮะยะชิบนเวทีหอคอยได้ (เฉพาะบางอำเภอเท่านั้น)
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาต่างประเทศ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.city.katsuyama.fukui.jp/kankou/sagityo/

 • SNS

  https://www.facebook.com/1436563413316547/

 • ตดิต่อสอบถาม สำนักงานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลคัทซึยะมะซะกิโจ
  0779-88-8117

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ในขณะถ่ายภาพ กรุณาระมัดระวังไม่เข้าใกล้เวทีหอคอยและวงดนตรี
อย่าเข้าใกล้เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้ (กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่)

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอคัทซึยะมะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟเอจิเซ็น สายเอเฮจิ - คัทซึยะมะ สถานี "คัทซึยะมะ"

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่ : อำเภอคัทซึยะมะ จังหวัดฟุกุอิ
เมื่อลงรถไฟที่สถานีคัทซึยะมะ ให้เดินข้ามสะพานคัทซึยะมะไป จะถึงที่จัดงานทันที (เดินประมาณ 5 นาที)

OH!MATSURi Editing Team
Copyrighter