เทศกาลฮะกะตะกิออนยะมะกะสะ

(博多祇園山笠)

ฟุกุโอกะ, อำเภอฟุกุโอกะ

Over 400 Years All Day See Kyushu

ข้อมูลเทศกาล

【มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม】เทศกาลฮะกะตะ กิออน ยะมะกะสะเป็นเทศกาลประจำของศาลเจ้าคุชิดะ ชาวฮะกะตะจะจัดพิธีบวงสรวงเทพเพื่ออธิษฐานให้ปราศจากโรคระบาดในฤดูร้อน เทศกาลนี้มีประวัติความเป็นมา 770 ปีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมประเภทจับต้องไม่ได้ของประเทศญี่ปุ่น เทศกาลจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคมของทุกปี ขบวนแห่รถบุฟผชาติที่เรียกว่า "คะสะริยะมะกะสะ" 14 คันสูงกว่า 10 เมตรจะถูกนำมาตั้งรอบใจกลางเมืองฮะกะตะให้ชมอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านจะคานไม้ 6 ท่อนบนซุ้มยะมะกะสะเพื่อประดับประดาตุ๊กตาไว้ด้านบน ตุ๊กตาเหล่านี้เป็นงานฝีมือจากช่างฮะตะกะ สร้างขึ้นใหม่ทุกปีและเปลี่ยนหัวข้อไปตามยุคสมัย จากนั้น ตั้งแต่วันที่ 10 เป็นต้นไป จะมีการแสดง " คะคิยะมะกะสะ" ซึ่งหมายถึงซุ้มยะมะกะสะที่สร้างขึ้นสำหรับแห่ไปทั่วเมือง มีทั้งหมด 7 ซุ้ม  ซุ้มแบบนี้จะแสดงพลังความฮึกเหิมของเหล่าชายฉกรรจ์ต่างจากซุ้มที่จัดแสดงทั่วไป ไฮไลท์อยู่ที่การแบกซุ้มอย่างรวดเร็วในเช้าวันที่ 15 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแห่ซุ้มทั้งหมดประมาณ 8,000 คน และเมื่อรวมนักท่องเที่ยว ในวันที่ 15 จะมีคนภายในเทศกาลกว่า 3 ล้านคน

079 Reh Gion Yamakasa

Things to do

1. อย่าพลาดชมการรวมตัวของซุ้มแห่ในวันที่ 13!

079 Re1 1 Gion Yamakasa
079 Re1 2 Gion Yamakasa

วันที่ 13 จะมีการแห่ซุ้มคะคิยะมะคะสะทั่วใจกลางเมืองฟุกุโอกะ โดยรวมซุ้มทั้งหมด 7 แบบจากแต่ละชุมชน (เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลฮะกะตะ) อย่างพร้อมเพรียง และมุ่งหน้าสู่ที่ว่าการอำเภอฟุกุโอกะซึ่งตั้งอยู่บริเวณเทนจิน เหล่าคนดังของฟุกุโอกะจะขึ้นประจำบนซุ้ม และเริ่มทยอยมารวมตัวกันตั้งแต่เวลา 15.00 น. แต่งแต้มสีสันให้คึกคักไปทั่วท้องถนน แนะนำให้รีบจับจองที่อย่างรวดเร็ว

2. สัมผัสพลังของขบวนแห่ซุ้มยะมะกะสะ!

079 Re2 1 Gion Yamakasa
079 Re2 2 Gion Yamakasa
079 Re3 1 Gion Yamakasa
079 Re3 2 Gion Yamakasa

การแห่ซุ้มยะมะกะสะจะจัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 15 ซุ้มแต่ละหลังจะเคลื่อนที่สู่ศาลเจ้าคุชิดะตามลำดับ จากนั้นจึงออกนอกศาลเจ้าเพื่อแห่เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร การแห่เข้าและออกจากศาลเจ้าจะมีการจับเวลาในระยะทาง 112 เมตร มีชื่อเรียกเฉพาะว่า "คุชิดะไฮริ" หรือการเข้าสู่ศาลเจ้าคุชิดะ แต่ละชุมชนจะมีวิธีแห่ที่เป็นเอกลักษณ์ 

รอบนอกสถานที่จัดงานจะมีเก้าอี้รับชมแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้เห็นทั้งจังหวะการแห่ที่รวดเร็วและเชื่องช้า ถือเป็นไฮไลท์ของเทศกาลที่พลาดไม่ได้

3. มองรายละเอียดของ "คะสะริยะมะกะสะ"!

ทางเทศกาลจะจัดแสดงซุ้มคะสะริยะมะกะสะตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคมจนถึงเวลาเที่ยงคืนในพื้นที่ 14 จุด แต่ละซุ้มมีการประดับประดาตุ๊กตาเป็นเรื่องราว โดยส่วนใหญ่ ฝั่งด้านหน้า (ฝั่งที่หันหน้าเข้าหาศาลเจ้าคุชิดะ) จะแสดงตุ๊กตานักรบ ส่วนด้านหลังจะแสดงเรื่องราวในนิทานปรัมปราหรือการ์ตูนโทรทัศน์ ตุ๊กตาจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกปี ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ย่อมทำให้นักท่องเที่ยวสัมผัสถึงความทุ่มเทของชาวฮะกะตะที่มีต่อการสร้างสรรค์ซุ้มยะมะกะสะอย่างแท้จริง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันจันทร์ที่ 1 - วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2019
  จัดเป็นประจำในวันที่ 1 - 15 กรกฎาคมของทุกปี
  วันที่ 1 กรกฎาคม เริ่มเปิดซุ้มยะมะคะสะ
  วันที่ 9 พิธีชำระล้างร่างกาย
  วันที่ 10 พิธีแห่ซุ้ม
  วันที่ 11 พิธีแห่ซุ้มเช้า
  วันที่ 12 จัดขบวนซุ้ม
  วันที่ 13 จัดแสดงซุ้ม
  วันที่ 14 พิธีแห่ซุ้ม
  วันที่ 15 ขบวนแห่ยิ่งใหญ่
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณรอบสถานีกิออนและสถานีนะกะสุคะวะบะตะ รถไฟใต้ดินฟุกุโอกะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ・ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวฟุกุโอกะ (เทนจิน)
  ลานไลอ้อน 2-1-1 เทนจิน เขตจูโอ อำเภอฟุกุโอกะ
  9.30 - 19.00 น.
  หยุดให้บริการวันที่ 31 ธันวาคม - 1 มกราคม
  ให้บริการภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี

  ・ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวฟุกุโอกะ (สถานีฮะกะตะ)
  ภายในสถานีรถไฟ JR ฮะกะตะ 1-1 สถานีฮะกะตะ ฮะกะตะ อำเภอฟุกุโอกะ
  8.00 - 21.00 น.
  ไม่มีวันหยุด
  ให้บริการภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี

  ・ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวสนามบินฟุกุโอกะ
  ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 739 อะโอกิ ฮะกะตะ อำเภอฟุกุโอกะ
  8.00 - 21.30 น.
  ไม่มีวันหยุด
  ให้บริการภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี
 • ข้อมูล Wi-Fi Fukuoka City Wi-Fi
  http://wifi.city.fukuoka.lg.jp/
 • ข้อมูลห้องนา้ ไม่มีรายละเอียดชัดเจน
 • เวบ็ไซต์

  สมาคมส่งเสริมเทศกาลฮะกะตะ กิออน ยะมะคะสะ
  http://www.hakatayamakasa.com

  ซิตี้ไกด์โยคะนะบิประจำอำเภอฟุกุโอกะ
  https://yokanavi.com/

 • SNS

  https://www.facebook.com/hakatayamakasa/

 • ตดิต่อสอบถาม ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวฟุกุโอกะ (เทนจิน)
  092-751-6904

  ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวฟุกุโอกะ (สถานีฮะกะตะ)
  092-431-3003

  ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวสนามบินฟุกุโอกะ
  092-473-2518

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ระมัดระวังไม่ดื่มสุรามากเกินไป
ลูกหาบต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น
ห้ามใช้กล้องโดรนถ่ายภายในศาลเจ้าคุชิดะ
ห้ามใช้กล้องโดรนถ่ายภาพซุ้มฮะกะตะ กิออน ฮะนะกะสะ
บนถนนสาธารณะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก กรุณาหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพด้วยกล้องโดรน
ห้ามสูบบุหรี่บนถนน
อาจมีการปิดถนนระหว่างช่วงเทศกาล

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอฟุกุโอกะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีฮะกะตะ JR ชินคันเซ็นคิวชู หรือ รถไฟใต้ดินฟุกุโอกะสายสนามบิน

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าคุชิดะ
ที่อยู่ : 1-41 ตำบลคะมิคะวะบะตะ อำเภอฮะกะตะ
เดินจากรถไฟใต้ดิน "สถานีกิออน" ทางออกที่ 2 ประมาณ 5 นาที

พื้นที่จัดงานอื่น ๆ ใจกลางอำเภอฮะกะตะ จังหวัดฟุกุโอกะ 

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?