เทศกาลนิฮงมัตซึโนะโจจิน

(二本松の提灯祭り)

ฟุกุชิมะ, อำเภอนิฮงมัตซึ

Over 100 Years All Day See Tohoku

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลนิฮงมัตซึโนะโจจิน" เป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้านิฮงมัตซึซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 350 ปีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมประเภทจับต้องไม่ได้ของจังหวัดฟุกุชิมะ ไฮไลท์ของเทศกาลคงหนีไม่พ้นโคมไฟสีสดกว่า 3,000 ดวงที่เปล่งประกายสีแดงฉาน นอกจากนี้ ขบวนรถบุปผชาติขนาดใหญู่สูงประมาณ 11 เมตรที่เรียกว่า "ไทโกะได" ยังประดับประดาด้วยโคมไฟกว่า 300 ดวงต่อคันและเคลื่อนที่ไปรอบเมืองประกอบเสียงเพลงจากวงดนตรีโบราณฮะยะชิ ขบวนรถไทโกะไดจาก 7 ตำบลจะมารวมตัวกันในวันที่ 4 และเริ่มจุดไฟบนโคมไฟโดยต่อไฟจากเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

เทศกาลนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดของผู้ครองปราสาทนิฮงมัตซึในยุคนั้นที่เชื่อว่า "หากต้องการสร้างรัฐบาลที่ดี จำเป็นต้องแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าก่อน" จึงเริ่มมีการบวงสรวงศาลเจ้าจนเกิดเป็นเทศกาลที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ภาพของกลุ่มคนที่แหงนมองโคมไฟสีแดงอันศักดิ์สิทธิ์ดูราวกับกำลังแสดงความเคารพต่อพระเจ้า

104 Reh Chouchin Matsuri

Things to do

1. จิตวิญญาณของพระเจ้าจะสถิตย์อยู่ในโคมไฟอย่างพร้อมเพรียง

104 Re1 1 Chouchin Matsuri
104 Re1 2 Chouchin Matsuri
104 Re1 3 Chouchin Matsuri

ไฮไลท์ของเทศกาลในวันที่ 4 นับตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไปคือพิธีเคลื่อนขบวนรถแห่ไทโกะได และพิธีจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจัดขึ้นภายในศาลเจ้านิฮงมัตซึ จากนั้น ผู้ประกอบพิธีจะต่อไฟศักดิ์สิทธิ์จากแท่นจุดไฟ (คะกะริบิ) ไปยังลูกหาบจาก 7 ตำบลด้วยคบเพลิงเพื่อจุดโคมไฟบนขบวนรถของตนเองให้สว่างช่วงโชติอย่างพร้อมเพรียงกันราวกับอัญเชิญวิญญาณของเทพเจ้าลงมาประทับ

2. อย่าพลาดชมทักษะการบังคับแท่นไทโกะไดอย่างมืออาชีพของเหล่าชายฉกรรจ์

104 Re2 1 Chouchin Matsuri
104 Re2 2 Chouchin Matsuri
104 Re2 3 Chouchin Matsuri

รถบุปผชาติที่เรียกว่า "ไทโกะได" ไม่มีพวงมาลัย การบังคับทิศทางและเคลื่อนที่จึงต้องอาศัยแรงคนล้วน ๆ นอกจากนี้ แต่ละคืนยังใช้เทียนประมาณ 1,500 เล่มสำหรับรถแห่ 1 คัน ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับรถแห่เหล่านี้คือกลุ่มชายฉกรรจ์ที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า "วะกะเรน" พวกเขาพร้อมเคลื่อนที่ไทโกะไดอย่างทรงพลังด้วยความเชี่ยวชาญ และไม่อยากให้พลาดชมทักษะฝีมือในการจุดไฟอย่างรวดเร็วของพวกเขาเช่นกัน

3. สัมผัสความครึกครื้นของบทเพลงที่เปลี่ยนจังหวะตามฉากการเคลื่อนไหว

วงดนตรีฮะยะชิที่ประกอบด้วยกลองไทโกะและฆ้องจากแต่ละตำบลมีสไตล์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ภายในพื้นที่จัดงานยังมีวงดนตรีอีกหลากหลายรูปแบบ รถแห่แต่ละคันจะเคลื่อนที่และปรับเปลี่ยนทิศทางตามจังหวะดนตรี มีทั้งช่วงเวลาที่เคลื่อนที่ขึ้นเนินหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว เดินลงเนินอย่างเชื่องช้า และเคลื่อนไหวไปตามทางราบอย่างคึกคัก เสียงดนตรีเหล่านั้นจะทำให้คุณดื่มด่ำไปกับเรื่องราวของเทศกาลและไม่ทำให้รู้สึกเบื่อ

4. ชมงานประติมากรรมปิดทองคำเปลวที่ซ่อนอยู่หลังโคมไฟ

104 Re4 1 Chouchin Matsuri

วันที่ 5 ถือเป็นวันเทศกาลหลัก ขบวนรถไทโกะไดจาก 7 ตำบลจะเคลื่อนที่ไปรอบเมืองพร้อมกัน ในช่วงเวลานี้ โคมไฟทั้งหมดจะถูกปลดลง เผยให้เห็นโครงสร้างของรถบุปผชาติด้านในที่หาชมได้เฉพาะวันนี้เท่านั้น อย่าพลาดชมโครงสร้างอลังการจากไม้แกะสลักที่เปล่งประกายด้วยทองคำเปลว 

5. ขบวนรถหยุดนิ่งตระหง่าน หันหน้าเข้าหาปราสาทอย่างสุขุม

104 Re5 1 Chouchin Matsuri

ในวันที่ 6 ลูกหาบทั้ง 7 ตำบลจะสลับกันเคลื่อนที่ขบวนรถแห่ทีละ 3 หรือ 4 ตำบล โดยเฉพาะช่วงเวลาที่จัดขบวนโดย 3 ตำบล รถจะเริ่มเคลื่อนที่จากบริเวณสวนคะสึมิกะโจ (ซากปราสาทนิฮงมัตซึ) ไม่อยากให้พลาดชมการตั้งขบวนรถหันหน้าเข้าปราสาทอย่างสง่างาม

6. ย่างก้าวสู่ใจกลางเปลวไฟ ร่วมลากขบวนรถไทโกะไดไปด้วยกัน

ผู้ร่วมงานไม่สามารถสัมผัสซุ้มไทโกะไดได้โดยตรง แต่สามารถร่วมดึงเชือกลากขบวนรถได้ในบางจุดที่กำหนดเอาไว้ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เทศกาลอย่างเคร่งครัดเพื่อสนุกสนานกับเทศกาลอย่างเต็มที่

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 5 - วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2019
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้านิฮงมัตซึและพื้นที่โดยรอบ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถสัมผัสแท่นกลองหรือ "ไทโกะได" โดยตรงได้แต่อาจร่วมดึงเชือกร่วมกับลูกหาบได้ในบางจุด
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารชุมชนด้านหน้าสถานีนิฮงมัตซึ
  สวนคะสุมิกะโจซึ่งเป็นจุดเริ่มเคลื่อนขบวนของสามตำบล
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำชั่วคราวให้บริการทั่วพื้นที่เดินขบวนพาเหรด
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page000417.html

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลนิฮงมัตซึโนะโจจิน (สำนักงานภายในแผนกส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ว่าการอำเภอนิฮงมัตซึ)
  0243-55-5122

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามสัมผัสแท่นกลองไทโกะโดยตรง
ห้ามก้าวข้ามเชือกดึงไทโกะได
กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัยในวันงาน

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอนิฮงมัตซึ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟ JR สายโทโฮกุ สถานี "นิฮงมัตซึ"

(ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด)
ฟุกุชิมะโคซือ "ป้ายหน้าสถานีนิฮงมัตซึ" หรือ "ป้ายทางเข้าสถานีนิฮงมัตซึ"

พื้นที่จัดงาน
พื้นที่ด้านหน้าสถานีนิฮงมัตซึ
ศาลเจ้านิฮงมัตซึ (เดินจากสถานี 3 นาที)
(1-61 โมโตมะจิ อำเภอนิฮงมัตซึ)

Makoto Terauchi
Writer
Born in Hyogo. My morning routing is reading MANAGA 30 min.

WHAT'S GOING ON?