เทศกาลสุคะกะวะ ไทมัตซึอะกะชิ

(須賀川松明あかし)

ฟุกุชิมะ, อำเภอสุคะกะวะ

Over 400 Years Caution ! Night Join Tohoku

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลสุคะกะวะ ไทมัตซึอะกะชิ" เป็น 1 ใน 3 เทศกาลไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยพิธีกรรมเก่าแก่อายุกว่า 420 ปี เชื่อกันว่าในปี 1589 "ดะเตะ มะสะมุเนะ"  (ซามุไรผู้ขยายอำนาจการปกครองไปยังพื้นที่ในจังหวัดมิยะกิ จังหวัดยะมะกะตะ และจังหวัดฟุกุชิมะ) ได้เข้าโจมตีและทำลายปราสาทสุคะกะวะของเจ้าเมืองที่นี่ จนมีผู้เสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองจำนวนมาก เทศกาลจึงจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ต้องเสียชีวิตในการสู้รบดังกล่าว

ในวันเทศกาล คบเพลิงสูง 10 เมตรและหนัก 3 ตันจะเคลื่อนที่ไปรอบเมืองด้วยแรงหาบของวัยรุ่นราว 150 คนและมุ่งหน้าสู่ภูเขาโกะโร เมื่อถึงจุดหมาย เสียงกลองไทโกะจะดังกระหึ่ม และเริ่มพิธีจุดไฟอย่างต่อเนื่องบนคบเพลิงขนาดใหญ่ประมาณ 30 แท่นเพื่อให้ไฟสว่างโชติช่วงท้องฟ้ายามค่ำคืนของฤดูใบไม้ร่วง ผู้ร่วมงานต่างหลงใหลความงามอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว

112 Reh Sukagawa Taimatsu Akashi

Things to do

1. เต็มเปี่ยมด้วยพลัง! เข้าร่วมเดินขบวนคบเพลิงอย่างยิ่งใหญ่!

112 Re1 1 Sukagawa Taimatsu Akashi
112 Re1 2 Sukagawa Taimatsu Akashi

คบเพลิงขนาดใหญ่ที่ใช้ในเทศกาลสูงถึง 10 เมตรและมีน้ำหนักกว่า 3 ตัน กลุ่มลูกหาบประมาณ 150 คนจะรวมพลังกันแบกคบเพลิงดังกล่าวไปรอบเมืองอย่างองอาจ หากคุณมีอายุอยู่ระหว่างช่วงมัธยมปลาย - วัย 40 ก็สามารถเข้าร่วมแบกคบเพลิงได้ทั้งชายและหญิง ในกรณีที่ต้องการเข้าร่วมเป็นลูกหาบคบเพลิงขนาดใหญ่ ต้องติดต่อสำนักงานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลสุคะกะวะ ไทมัตซึอะกะชิล่วงหน้า นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานสามารถเข้าร่วมขบวนพาเหรดคบเพลิงขนาดเล็กและมุมกิจกรรมประดิษฐ์คบเพลิงได้ตามอัธยาศัย

2. เสาไฟที่ตั้งเรียงรายอย่างสง่างามในช่วงค่ำคืน!

112 Re2 1 Sukagawa Taimatsu Akashi
112 Re2 2 Sukagawa Taimatsu Akashi

ไฮไลท์อยู่ในช่วงกลางคืน เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป เมื่อเสียงกลองไทโกะดังกังวานท่ามกลางท้องฟ้ามืดมิด ผู้ประกอบพิธีจะจุดไฟบนคบเพลิงอย่างต่อเนื่องราวกับจะเผาไหม้ท้องฟ้ายามค่ำคืน อยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณของพิธีกรรมโบราณที่สืบทอดต่อกันมาด้วยความรู้สึกหวนรำลึกถึงผู้ที่สละชีวิตในสงครามและขอบคุณเหล่าบรรพชน

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019
  *จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน
 • พนื้ทจี่ดังาน ถนนไทมัตซึ, ภูเขาโกะโร (ภายในสวนมิโดริกะโอกะ)
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ในกรณีที่ต้องการเข้าร่วมเป็นลูกหาบคบเพลิงขนาดใหญ่ ต้องติดต่อสำนักงานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลสุคะกะวะ ไทมัตซึอะกะชิล่วงหน้า (ดูรายละเอียดสถานที่ติดต่อด้านล่าง)

  นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานสามารถเข้าร่วมขบวนพาเหรดคบเพลิงขนาดเล็กและมุมกิจกรรมประดิษฐ์คบเพลิงได้ตามอัธยาศัย
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ คอมมูนิตี้ พลาซ่า สถานีสุคะกะวะ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำชั่วคราวให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/taimatsu/

 • SNS

  https://www.facebook.com/SukagawaKankou/

 • ตดิต่อสอบถาม สำนักงานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลสุคะกะวะ ไทมัตซึอะกะชิ
  0248-88-9144

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

・รอบ ๆ คบเพลิงอาจมีประกายไฟฟุ้งกระจาย ต้องใช้ความระมัดระวัง
・ห้ามถ่ายภาพด้วยกล้องโดรน
・พื้นที่จัดงานมีผู้คนหนาแน่น บางพื้นที่ไม่อนุญาตให้คนเข้าและมีบางพื้นที่จำกัดการจราจร กรุณาปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

Access Map (アクセスと地図)

วิธีเดินทางไปยังอำเภอสุคะกะวะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีสุคะกะวะ รถไฟ JR สายโทโฮกุหลัก 

พื้นที่จัดงาน
ภูเขาโกะโร (ภายในสวนมิโดริกะโอกะ)
ที่อยู่ : พื้นที่ภูเขาอะตะโกะ อำเภอสุคะกะวะ จังหวัดฟุกุชิมะ
*มีรถชัทเทิลบัสให้บริการจากสถานีสุคะกะวะ (เสียค่าบริการ) หรือเดินจากสถานีประมาณ 15 นาที

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?