เทศกาลฮะโมโนคุโยไซ

(刃物供養祭)

กิฟุ, อำเภอเซกิ

Morning See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

ในวันที่ 8 พฤศจิกายนเป็น "วันแห่งดาบ (วันแห่งของมีคม)" เพื่อแสดงความขอบคุณต่อมีด ดาบ และของมีคมอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในฐานะผู้ใช้งานและผู้ผลิต ภายในเทศกาล "ฮะโมโนะคุโยไซ" จะมีพิธีบวงสรวงของมีคมที่หมดอายุการใช้งานหรือไม่ได้ใช้แล้วเพื่อแสดงความเคารพ

ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า "จิตวิญญาณสถิตย์อยู่ในสิ่งของ" จึงให้ความสำคัญกับสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้ จึงมีพิธีเก็บรวบรวมของมีคมที่ถูกใช้จนเก่าหรือถูกทิ้งขว้างมาสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล เหล่ามีดที่ผ่านการทำพิธีจะถูกนำไปรีไซเคิลให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์โลหะหรือของมีคมใหม่ ส่วนของที่ยังพอใช้ได้ ก็จะถูกนำไปใช้ซ้ำโดยเตรียมเป็นอุปกรณ์สำรองในเวลาฉุกเฉิน เช่น ยามเกิดภัยพิบัติ
หลังจบเทศกาลฮะโมโนะคุโยไซ จะมี "เทศกาลฟุอิโกะ" ต่อ (ฟุอิโกะหมายถึงแท่นเป่าลมสำหรับจุดไฟซึ่งเป็นอุปกรณ์ของโรงตีดาบหรือโรงงานทำโลหะ) เหล่าช่างตีดาบจะนำฟุอิโกะมาถวายแด่เทพเจ้าและจัดเลี้ยงอาหาร พร้อมแจกจ่ายโมจิกับส้มให้ผู้ร่วมงาน

103 Reh Hamonokuyousai

Things to do

1. จับตามองพิธีกรรมที่มีบรรยากาศเคร่งขรึม!

103 Re1 1 Hamonokuyousai

เทศกาลแปลกที่จัดพิธีทำบุญให้ของมีคม
แนะนำให้ทุกท่านจับตามองจังหวะที่ผู้นำนักบวชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเคร่งขรึม!

2. หันมารีไซเคิลและใช้ซ้ำกันเถอะ!

103 Re2 1 Hamonokuyousai

เศษโลหะหรือของมีคมเหล่านี้จะถูกนำมาทิ้งเป็นขยะที่เผาไม่ได้

ในเทศกาลฮะโมโนะคุโยไซจะมีการรวมรวมของมีคมที่ไม่ได้ใช้งานกว่า 4 หมื่นชิ้น เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือใช้ซ้ำอีกครั้งในฐานะทรัพยากรอันมีค่า หากคุณมีมีด ดาบ หรือของมีคมที่ไม่ได้ใช้งาน สามารถนำไปที่งานเพื่อรวมกิจกรรมรีไซเคิลและใช้ซ้ำได้เช่นกัน!

3. เลือกซื้อของมีคมกลับบ้าน!

103 Re3 1 Hamonokuyousai

บริเวณใกล้ ๆ กับพิพิธภัณฑ์เซกิคะจิเดงโชคัง จะมีศูนย์จำหน่ายของมีคมประจำจังหวัดกิฟุตั้งอยู่ คุณสามารถเลือกซื้อมีด กรรไกร กรรไกรตัดเล็บ และของมีคมคุณภาพเยี่ยมมากมายได้ที่นี่ โดยเฉพาะ "กรรไกรดาบญี่ปุ่น" ที่จำลองเป็นรูปดาบซามูไร! ถือเป็นสินค้ายอดนิยม มาลองค้นหาแบบที่ถูกใจได้เลย

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.00 - 12.00 น.
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 8 พฤศจิกายนของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน พิพิธภัณฑ์เซกิคะจิเดงโชคัง
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.city.seki.lg.jp/

 • SNS

  https://www.facebook.com/sekicity

 • ตดิต่อสอบถาม ฝ่ายส่งเสริมการค้า แผนกเศรษฐกิจอำเภอเซกิ
  0575-23-6753
  สมาพันธ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตของมีคมประจำจังหวัดกิฟุ
  0575-22-4941

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

พยายามรักษามารยาท ไม่ส่งเสียงดัง เนื่องจากพิธีกรรมมีบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอเซกิ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี ฮะโมโนะไคคังมะเอะ รถไฟสายนะกะระกะวะ

พื้นที่จัดงาน
พิพิธภัณฑ์เซกิคะจิเดงโชคัง
ที่อยู่ : 9-1 มินะมิคะสุกะโจ อำเภอเซกิ จังหวัดกิฟุ
(รถไฟ)เดินจากสถานี "ฮะโมโนะไคคังมะเอะ" รถไฟสายนะกะระกะวะ ประมาณ 3 นาที
(รถบัส) เดินจากป้ายรถ "ซะกะเอะมะจิ 1 โจเมะ" รถบัสสายนะโกย่า-เซกิประมาณ 10 นาที

Kazumi Terai
Public Relations/Writer
Born in Gunma. Web creator. Loves clime-suspense dramas of overseas.

WHAT'S GOING ON?