เทศกาลชิโรอิจุกุ - ยะเอสะกุระ

(白井宿八重ざくら祭り)

กุนมะ, อำเภอชิบุกะวะ

Afternoon See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

บริเวณชิโรอิจุกุยังคงหลงเหลือบ้านเรือนแบบโดโซสึกุริและทิ้งร่องรอยประวัติศาสตร์เก่าแก่เอาไว้ ("จุกุ" หมายถึงแหล่งที่พักกลางทางของเหล่านักเดินทางในยุคกลาง) เมื่อต้นซากุระสายพันธุ์ยะเอสะกุระบริเวณริมคูน้ำบานสะพรั่งอย่างดงาม ขบวนแห่ที่แต่งกายชุดนักรบสมัยโบราณจะเคลื่อนที่ไปรอบเมือง พร้อมจัดตลาด "โรคุไซอิจิ" เพื่อจำหน่ายผลผลิตและงานหัตถกรรมประจำท้องถิ่น พร้อมจัดงานอ่านบทกลอนยะโยอิที่พรรณนาเรื่องราวของชิโรอิจุกุในฤดูใบไม้ผลิ
คุณจะได้เห็นอาคารที่ดูคล้ายโกดังสีขาวและคูน้ำบรรยากาศเก่าแก่ ขบวนพาเหรดนักรบทรงพลังและดอกซากุระที่เบ่งบานอย่างสดใสจะสร้างสรรค์บรรยากาศแปลกใหม่ที่จะทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย

082 Reh Shiroi Juku Yaezakura

Things to do

1. ขบวนแห่นักรบภายใต้ทิวซากุระ

082 Re1 1 Shiroi Juku Yaezakura

พื้นที่ชิโรอิจูกุยังคงหลงเหลือสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ มีต้นซากุระสายพันธุ์ยะเอสะกุระตั้งเรียงรายเลียบริมคลอง เมื่อถึงฤดูกาลที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง ชาวเมืองจะมารวมตัวกัน และเดินขบวนพาเหรดภายใต้ชุดนับรบทรงพลัง บรรยากาศคึกคักผสานเข้ากับภาพซากุระที่บานสะพรั่งอย่างงดงามสร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศแปลกใหม่ซึ่งจะทำให้จิตใจของคุณผ่อนคลาย 

2. จิบชาเขียวและชื่นชมดอกซากุระ

082 Re2 1 Shiroi Juku Yaezakura

ระหว่างเทศกาลจะมีพิธีชงชาภายในบ้านเก่า "อิสุมิยะ" มาลองเพลิดเพลินกับฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นด้วยดอกซากุระ เสียงเพลงโกโตะ และชาเขียวมัทฉะกันเถอะ

3. ลองชิมหัวบุก

082 Re3 1 Shiroi Juku Yaezakura
082 Re3 2 Shiroi Juku Yaezakura
082 Re3 3 Shiroi Juku Yaezakura

จังหวัดกุนมะเป็นแหล่งผลิตหัวบุกประมาณ 90% ในประเทศญี่ปุ่น บริเวณแถบนี้มีพื้นที่ผลิตหัวบุกมากมาย และกำลังได้รับความนิยมระดับโลกในฐานะอาหารเพื่อสุขภาพ มีจำหน่ายในหลายพื้นที่ เช่น ร้านค้าในจุดพักรถ "มิจิโนะเอกิโคโมจิ", ศูนย์จำหน่ายของดีประจำท้องถิ่นด้านหน้าสถานีชิบุกะวะ "ชิบุซัง" และภายในตลาดนัด "โรคุไซอิจิ"

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 : 10.30 - 15.00 น.
  -ขบวนนักรบ 10.30 - 12.00 น. (อาจมีการยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย)
  -ตลาดโรคุไซอิจิ 9.00 - 15.00 น.
  -การอ่านกลอนยะโยอิ 9.00 -15.00 น.
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณรอบชิโรอิจูกุ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีแผนที่ภาษาอังกฤษสำหรับเดินทางไปสถานที่จัดงานแจกที่ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวภายในสถานีชิบุกะวะ (9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00)
  มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำภายในศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยว
 • ข้อมูล Wi-Fi ใช้ได้ภายในร้าน "มิจิโนะเอกิโคโมจิ" ด้านหน้าพื้นที่จัดงาน
  และมี Free Wi-Fi Card ของบริษัท NTT สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแจกที่จุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยวภายในสถานีชิบุกะวะ (9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00) ใช้งานได้ 14 วัน
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.city.shibukawa.lg.jp/kankou/matsuri/index.html

 • ตดิต่อสอบถาม สำนักงานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลยะเอสะกุระ (ภายในแผนกส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวอำเภอชิบุกะวะ)
  0279-22-2873

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

อุณหภูมิระหว่างวันมีโอกาสขึ้นสูงและร้อนจัด กรุณาดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันอาการฮีทสโตรก
ขบวนพาเหรดนักรบอาจยกเลิกกระทันหันเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย
บริเวณร้านค้า "มิจิโนะเอกิโคโมจิ" มีรถเข้าออกในช่วงเทศกาลจำนวนมากตลอดเวลา กรุณาเดินด้วยความระมัดระวัง

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่พื้นจัดงาน
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟ JR สายโจเอ็ตซึหรือสายอะกะสึมะ สถานีชิบุกะวะ

ที่อยู่ : 2318 ชิโรอิ อำเภอชิบุกะวะ จังหวัดกุนมะ
เดินจากสถานีประมาณ 40 นาทีหรือใช้บริการรถบัส (มีให้บริการวันละ 8 เที่ยว)
มีแผนที่ภาษาอังกฤษสำหรับเดินทางไปสถานที่จัดงานแจกที่ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวภายในสถานีชิบุกะวะ

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?