เทศกาลชิบุกะวะ ดะชิ

(渋川山車まつり)

กุนมะ, อำเภอชิบุกะวะ

Over 100 Years Afternoon See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

สันนิษฐานกันว่าเทศกาลชิบุกะวะดะชิเริ่มต้นขึ้นจากเทศกาลกิออนราวปลายสมัยเอโดะ หลังจากนั้นจึงพัฒนาออกมาเป็นเทศกาลเฉพาะของตนเอง
แต่ละชุมชนจะนำซุ้มแห่ที่ประดับประดับด้วยรูปปั้นแกะสลักอันละเอียดอ่อนและผ้าม่านงามสง่ามารวมตัวกันเพื่อร่วมขบวนเดินไปรอบชุมชน นอกจากนี้ แต่ละซุ้มยังมีกลไกโดยติดเชือกบังคับทิศทางขึ้นลงและซ้ายขวา สร้างบรรยากาศคึกคักจนได้รับฉายาว่าเป็นขบวนแห่ "ซุ้มอะบะเระหรือซุ้มคลุ้มคลั่ง" เทศกาลนี้จะจัดขึ้นทุกสองปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความสนุกสนานผ่านภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนพร้อมกับพลังที่ผู้คนในท้องถิ่นแสดงออกมา ดูแล้วอิ่มเอมหัวใจ 

062 Reh02 Shibukawadashi

Things to do

1. เดินขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เดินลงอย่างสง่างาม

062 Re1 1 Shibukawadashi
062 Re1 2 Shibukawadashi

ช่วงเวลา 4 โมงเย็นเป็นต้นไป บริเวณเนินฮะจิมังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสี่แยกด้านหน้ากระทรวงคมนาคมจะกลายเป็นไฮไลท์ในการจัดงาน ซุ้มแห่จะเดินขึ้นเนินอย่างทรงพลังผสานกับจังหวะเสียงเพลง "ซันเทโกะ" อันครึกครื้น แต่เมื่อถึงเวลาลงเนิน บรรยากาศรอบตัวจะเริ่มมืดมิด แสงสลัวรอบข้างจะสร้างบรรยากาศขึงขังให้ซุ้มก้าวลงอย่างเชื่องช้า ถือเป็นไฮไลท์ของเทศกาลชิบุกะวะดะชิ

2. รถบุปผชาติอันสง่างามและละเอียดอ่อน

062 Re2 1 Shibukawadashi

ขบวนรถแห่จำนวนมากในเทศกาลนี้ได้ชื่อว่าเป็นรถรูปแบบเอโดะ นั่นคือมีกลไกสำหรับบังคับยกขึ้นลงอยู่ภายใน เมื่อประกอบเข้ากับตุ๊กตา จะมีความสูงถึง 7 เมตร และเมื่อต้องเคลื่อนผ่านสายไฟ ก็จะใช้กลไกดังกล่าวปรับความสูงลงมาให้ซุ้มเตี้ยลง รูปปั้นแกะสลักในแต่ละซุ้มและม่านสีสันสดใสทำให้แต่ละคันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน มองไปทางไหนก็น่าเกรงขามและงดงาม ประกอบกับเสียงเพลงจากขลุ่ย กลองไทโกะ และฆ้อง ยิ่งทำให้การเคลื่อนไหวตัวรถแต่ละคันมีเอกลักษณ์โดดเด่นยิ่งขึ้น

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016
  ในกรณีที่เกิดฝนตกรุนแรงหรือมีพายุคะนอง อาจงดกิจกรรมทั้งหมด
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่ชิบุกะวะ อำเภอชิบุกะวะ (จุดชมกิจกรรมหลักอยู่ในบริเวณยตสึคะโดะ และเนินฮะจิมัง)
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ภายในศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวในสถานีชิบุกะวะ (9.00-13.00 และ 14.00-17.00 น.) พร้อมในบริการแผนที่ (ภาษาอังกฤษ) และ Free Wi-Fi Card สำหรับใช้ Wi-Fi ของบริษัท NTT เป็นเวลา 14 วัน
 • ข้อมูล Wi-Fi มีจุดให้บริการ Free Wi-Fi สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายจุดบนเส้นทางเคลื่อนขบวนแห่
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำหลายจุดภายในพื้นที่จัดงานและมีห้องน้ำชั่วคราวให้บริการเพิ่มเติม
 • เวบ็ไซต์

  http://sdec.web.fc2.com/index.html

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานเทศกาลชิบุกะวะ ดะชิ
  (สำนักงาน : แผนกส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวอำเภอชิบุกะวะ)
  0279-22-2873

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ในกรณีที่ต้องการถ่ายภาพ กรุณาใช้ความระมัดระวัง และไม่กีดขวางขบวนแห่
ภายในงานมีทั้งบริเวณที่ปิดถนนและบริเวณที่มีรถสัญจรปกติ กรุณาใช้ความระมัดระวัง
ในวันงานจะเริ่มปิดถนนตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไป ขอแนะนำให้เดินมายังพื้นที่จัดงาน
ขบวนแห่เคลื่อนที่ตลอดเวลา สามารถตรวจสอบตำแหน่งของขบวนแห่ได้จากกองอำนวยการ
พื้นที่จัดงานค่อนข้างกว้าง กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวสะดวก

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางไปยังอำเภอชิบุกะวะ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีชิบุกะวะ รถไฟ JR สายโจเอ็ทสึหรือสายอะกะสึมะ

พื้นที่จัดงาน 
ที่อยู่ :
ยตสึคะโดะ : 2437 ชิบุกะวะ อำเภอชิบุกะวะ จังหวัดกุนมะ
(เดินจากสถานีประมาณ 20 นาที)
บริเวณเนินฮะจิมัง : 121 ชิบุกะวะ อำเภอชิบุกะวะ จังหวัดกุนมะ
(เดินจากสถานีประมาณ 30 นาที)
มีแผนที่รอบสถานีชิบุกะวะ (ภาษาอังกฤษ) แจกที่ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวภายในสถานี

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?