เทศกาลโทกะเอบิสุ ไคมงชินจิฟุกุโอโตโกะเอระบิ

(十日えびす・開門神事福男選び)

เฮียวโกะ, อำเภอนิชิโนะมิยะ

Over 100 Years Morning Join Kansai

ข้อมูลเทศกาล

เทพเจ้า "เอบิสุสะมะ" คือเทพผู้ดลบันดาลความสุขในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เคารพของเหล่าชาวประมงและพ่อค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ มีศาลเจ้าทั่วประเทศที่สักการะเทพเจ้าองค์นี้ และศูนย์กลางของศาลเจ้าทั้งหมดอยู่ที่ศาลเจ้านิชิโนะมิยะซึ่งจัดเทศกาล "โทกะเอบิสุ" ขึ้น เทศกาลจะตรงกับช่วงเวลา 3 วันที่เชื่อกันว่าเทพเอบิสุมีอิทธิฤทธิ์สูงสุด มีผู้เข้าสักการะจากทั่วประเทศกว่า 1 ล้านคนเพื่อความรุ่งเรืองของอาชีพการประมง การค้า ความสงบสสุขในครอบครัว และเพื่อความปรารถนาเรื่องอื่น ๆ ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่พิธี "ไคมงชินจิ" เพื่อเลือกฟุกุโอโตโกะหรือชายผู้มีความสุขในวันที่ 10 ผู้สักการะที่ต้องการรับความสุขจากเทพเอบิสุเป็นคนแรกจะมาร่วมพิธีกรรมดังกล่าวโดยมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้า แล้ววิ่งสุดกำลังเป็นระยะทางประมาณ 230 เมตรจากประตูไปยังวิหารหลัก 3 คนแรกที่ไปถึงก่อนจะได้ชื่อว่าเป็น "ฟุกุโอโตโกะ" หรือชายผู้โชคดี เชื่อกันว่าจะได้รับพรความสุขจากเทพเจ้าและนำไปแบ่งปันกับคนรอบข้างได้ พื้นที่จัดงานจึงอบอวลด้วยบรรยากาศอันทรงพลังของเหล่าผู้ศรัทธาที่วิ่งอย่างฮึกเหิม หากมีโอกาสไปชมเทศกาลนี้ ต้องไปสัมผัสพิธีไคมงชินจิด้วยตัวคุณเอง 

137 Reh Tokaebisu

Things to do

1. คว้าความสุขด้วยตัวเอง!

137 Re1 1 Tokaebisu
137 Re1 2 Tokaebisu

พิธีไคมงชินจิจัดขึ้นในวันที่ 10 มีผู้ศรัทธามาต่อแถวรอกว่า 5,000 คนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันก่อนเทศกาล แต่มีเพียง 1,500 คนที่มาถึงก่อนเท่านั้นที่มีสิทธิจับฉลาก จากนั้น ทางผู้จัดงานจะจับฉลากให้เหลือเพียง 108 คนเพื่อวิ่งแข่งขันจากหน้าประตู หากคุณต้องการเป็น "ฟุกุโอโตโกะ" หรือชายผู้มีความสุข จะต้องแน่ใจว่าได้รับคัดเลือกให้หลงเหลืออยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิ แต่ถึงแม้ไม่ได้รับการจับฉลาก คุณก็สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างปกติ และถึงแม้ชื่อจะเป็น "ฟุกุโอโตโกะ" ผู้หญิงก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน

2. ทำไมเป็นแบบบนั้น? ทำไมต้องแปะเหรียญที่หัวและตัวของปลามากุโร่

137 Re2 1 Tokaebisu

นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจ "พิธีไคมงชินจิ" เป็นพิเศษ แต่จริง ๆ แล้วเทศกาลโทกะเอบิสุได้รับการสืบทอดมายาวนานในฐานะเทศกาลเพื่อขอพรให้การค้าและการประมงเจริญรุ่งเรือง ด้วยเหตุนี้ ภายในเทศกาลจึงมีพิธีถวายปลามากุโร่หนักประมาณ 300 กก. ยาว 3 เมตรเบื้องหน้าเทพเอบิสุ และมีประเพณีให้ผู้สักการะนำเหรียญมาแปะที่ตัวปลาโดยแฝงคำอธิษฐานเรื่องการค้าให้ "เงินทองไหลมาเทมา" ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประมงและเหล่าพ่อค้าจากทั่วประเทศจึงมารอสักการะตั้งแต่วันที่ 9 ในเวลาเช้าตรู่ 

3. รอรับใบไผ่นำโชคที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังของเทพเอบิสุ

137 Re3 1 Tokaebisu
137 Re3 2 Tokaebisu

"ฟุกุสะซะ" คือเครื่องรางที่ประดับประดาของมงคลต่าง ๆ บนใบไผ่ เช่น ป้ายอธิษฐาน ปลาไท เหรียญโบราณ เป็นต้น หลายคนอาจรู้สึกแปลกใจว่าปลากระพงหรือปลาไทในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นสัญลักษณ์แห่ง "คำอธิษฐาน" เหตุผลมีอยู่ 2 ประการด้วยกันคือ ชื่อปลาพ้องเสียงกับคำว่า "เมเดะไท" ที่แปลว่าขอแสดงความยินดี และเหตุผลอีกประการคือปลาไทมีอายุยืนยาวกว่าปลาชนิดอื่น การมีอายุยืนยาวจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องน่ายินดีนั่นเอง เทพเอบิสุสะมะเองก็มักอยู่ในลักษณะที่อุ้มปลาไทไว้เช่นกัน "ฟุกุสะซะ" จึงเป็นเครื่องรางที่อุดมด้วยของนำโชคดังกล่าว ผู้ร่วมงานจะได้รับแจกเป็นพิเศษในเทศกาล แนะนำว่าไม่ควรพลาดเลย 

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน เทศกาลโทกะเอบิสุ : วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020
  พิธีไคมงชินจิฟุกุโอโตโกะเอระบิ : วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020 เวลา 6.00 น.เป็นต้นไป
 • พนื้ทจี่ดังาน 1-17 ตำบลฉะเคโจ อำเภอนิชิโนะมิยะ จังหวัดเฮียวโกะ
  ศาลเจ้านิชิโนะมิยะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://nishinomiya-ebisu.com/index.html

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้านิชิโนะมิยะ
  0798-33-0321

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

นี่คือพิธีกรรมของศาลเจ้า ไม่ใช่การวิ่งแข่งขัน
กรุณารักษามารยาทและสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมขณะเข้าสักการะ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอนิชิโนะมิยะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟสายฮันชิน : สถานีฮันชินนิชิโนะมิยะ

(ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด)
มีหลายสายให้บริการ : ป้าย "หน้าสถานีฮันชินนิชิโนะมิยะ"

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้านิชิโนะมิยะ
"เทศกาลโทกะเอบิสุ" จัดทั่วพื้นที่ศาลเจ้า
"พิธีไคมงชินจิ" จัดบนเส้นทางยาวประมาณ 230 เมตรระหว่างประตูหน้าถึงวิหารหลัก

Makoto Terauchi
Writer
Born in Hyogo. My morning routing is reading MANAGA 30 min.

WHAT'S GOING ON?