เทศกาลโคกะโจจินซะโอโมมิ

(古河提灯竿もみまつり)

อิบะระกิ, อำเภอโคกะ

Over 100 Years Caution ! Night See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

โครงไม้ไผ่สำหรับแขวนโคมไฟในงานมีความสูงถึง 20 เมตร แต่ละทีมจะพุ่งชนโคมไฟของอีกฝ่ายอย่างรุนแรงและคลุ้มคลั่ง "เทศกาลโคกะโจจิน ซะโอโมมิ" คือการแข่งขันดับโคมไฟของฝ่ายตรงข้าม โครงไม้ไผ่ของแต่ละทีมตั้งตระหง่านได้ด้วยแรงของชายหนุ่ม 21 คน แต่ละทีมจะแข่งขันกันในพื้นที่รั้วไม้ไผ่ หากโคมไฟพังทลายหรือลำไม้ไผ่หักก็ถือว่าทีมนั้นแพ้เช่นกัน จังหวะเข้าตะลุมบอนของชายฉกรรจ์ท่ามกลางประกายไฟปลิวว่อนทำให้เกิดภาพที่งดงาม

เทศกาลนี้เริ่มต้นมาจากพิธี "ชิจิโกเมกุริ" ของศาลเจ้าโนกิ พิธี "ชิจิโกเมกุริ" คือการสักการะศาลเจ้าใน 7 หมู่บ้านที่มีความเกี่ยวข้องกับศาลเจ้าโนกิโดยให้เทพเจ้าแวะพักหมู่บ้านละ 1 คืน เมื่อสักการะครบทั้ง 7 แห่งเรียบร้อย ผู้สักการะจำนวนมากจะมารวมตัวเพื่อต้อนรับเทพเจ้ากลับคืน เชื่อกันว่าเหล่าผู้สักการะต่างถือโคมไฟเพื่อปกป้องร่างกายจากอากาศหนาวเหน็บและเริ่มเข้าตะลุมบอนเพื่อสร้างความอบอุ่น พิธีกรรมดังกล่าวได้รับการสืบสานมากว่า 150 ปีจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำฤดูหนาวของท้องถิ่น

123 Reh2 Koga Chouchin Saomomimatsuri

Things to do

1. "ตะลุมบอน" เพื่อค้นหาโครงไม้ไผ่ที่แข็งแกร่งที่สุดของปี!

123 Re1 1 Koga Chouchin Saomomimatsuri

แต่ละกลุ่มจะรวบรวมสมาชิก 21 คนเพื่อเข้าแข่งขันและคัดเลือกให้เหลือ 8 ทีมในรอบแรก จากนั้นจึงเข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 19.30 น.ของทุกปี ช่วงนี้ถือเป็นไฮไลท์ที่คึกคักที่สุดของเทศกาล นอกจากนี้ ยังมีช่วงตะลุมบอนอย่างอิสระ และการแข่งขันของเด็ก ๆ ซึ่งพยายามชนโครงไม้ไผ่ที่สูงประมาณ 10 เมตรด้วย มีประกายไฟฟุ้งกระจายสลับกับเสียงก้านไม้ไผ่แตกหัก สมกับที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเทศกาลแปลก

2. สร้างโครงไม้ไผ่เพื่อโชว์เอกลักษณ์และคว้าชัยชนะ

123 Re2 1 Koga Chouchin Saomomimatsuri

เมื่อเทศกาลเริ่มต้นขึ้น แต่ละทีมจะนำแท่นโคมไฟของตัวเองมาเรียงกัน แม้จะมีข้อกำหนดเรื่องความสูงของเสา รูปทรงโคมไฟ และลักษณะการตกแต่งเป็นพื้นฐาน แต่ซุ้มโคมไฟแต่ละชิ้นก็มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนกัน ทุกคนต่างมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ ปกป้องไม่ให้โครงไม้ไผ่ของตัวเองแตกหัก ไม่ให้ไฟดับ ทุ่มเทสร้างงานหัตถกรรมอย่างงดงาม ไม่เพียงแค่จังหวะการพุ่งเข้าชนเท่านั้น แต่แนะนำให้มาชมลักษณะโครงไม้ไผ่ของแต่ละทีมอย่างละเอียดก่อนเริ่มงาน

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018 เวลา 16.00 - 21.00 น.
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่จัดงานบริเวณสถานีโคกะ ทางออกทิศตะวันตก
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สำหรับเยี่ยมชมเท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำชั่วคราวประมาณ 20 จุดใกล้พื้นที่จัดงาน
 • เวบ็ไซต์

  www.kogakanko.jp

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานเทศกาลโคกะโจจิน ซะโอโมมิ
  0280-23-1266

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ระวังโครงไม้ไผ่หักตกลงมาโดนศีรษะในขณะเข้าปะทะกัน

Access Map (アクセスと地図)

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)

รถไฟ JR สายอุสึโนมิยะ, สายอุเอโนะโตเกียว, สายโชนันชินจุกุ : สถานีโคกะ

(ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด)
รถบัสอะซะฮิ : ป้ายหน้าอะซะฮิแท็กซี่

พื้นที่จัดงาน
พื้นที่จัดงานบริเวณสถานีโคกะ ทางออกทิศตะวันตก
เดินจากทางออกทิศตะวันตก สถานีโคกะ 1 นาที
เดินจากป้ายรถบัสหน้าอะซะฮิแท็กซี่ 1 นาที

Makoto Terauchi
Writer
Born in Hyogo. My morning routing is reading MANAGA 30 min.

WHAT'S GOING ON?