เทศกาลโอฮะระ

(おはら祭)

คะโกชิมะ, อำเภอคะโกชิมะ

Caution ! All Day Join Kyushu

ข้อมูลเทศกาล

นักเต้นรำกว่า 2 หมื่นคนจะเคลื่อนไหวไปรอบเมืองอย่างครึกครื้นเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร "เทศกาลโอฮะระ" เป็นเทศกาลที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้และถือเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบริเวณคิวชูตอนใต้ ภายในงานจะจัดแสดงระบำ "โอฮะระบุชิ" และ "คะโกชิมะฮันยะบุชิ" ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านดั้งเดิมของคะโกชิมะ พร้อมบทเพลง "ชิบุยะออนโด" นักเต้นรำทั้ง 2 หมื่นคนจะเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงเพลงและร่วม "รำวง" อย่างสามัคคี เทศกาลเริ่มต้นในปี 1949 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนโดยอาศัยพลังจากชุมชนเอง ภาคธุรกิจและโรงเรียน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเมืองจึงเข้ามามีส่วนร่วมกับงานเทศกาลเต็มที่ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต่างสนุกสนาน และเริ่มมีผู้เข้าร่วมมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่ละทีมจะนำเสนอการเต้นรำและเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเต้นรำ "โอฮะระ 21" ที่มีจังหวะคึกคัก การแสดงดนตรีดุริยางค์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วย ลานจัดงานที่มีชื่อว่า "YOU" เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมหลากหลายที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 

100 Reh2 Ohara Festival

Things to do

1. จดจำท่าทางล่วงหน้าและเข้าไปร่วมเต้นรำได้เลย!

100 Re1 1 Ohara Festival

บางคณะการแสดงอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมเต้นรำได้ ดังนั้น มาร่วมสนุกด้วยกันเถอะ มาเรียนรู้ท่าทางประกอบเพลง "โอฮะระบุชิ" "คะโกชิมะฮันยะบุชิ" และ "ชิบุยะออนโด" เอาไว้ล่วงหน้า ดูวิธีการเต้นได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

http://www.kagoshima-yokanavi.jp/event/ohara/odorikata.html

2. เส้นผมสั่นไหวระหว่างแสดง การตีกลองที่งดงามราวกับเต้นรำ 

100 Re2 1 Ohara Festival

ก่อนเริ่มต้นช่วง "รำวง" จะมีการแสดง "โอโกโจะไทโกะ" โอโกโจะเป็นภาษาถิ่นของคะโกชิมะ แปลว่า "สาววัยรุ่น" การแสดงในช่วงนี้จึงเป็นการแสดงตีกลองจากนักดนตรีหญิงตามชื่อ ผมหางม้าด้านหลังจะสะบัดแกว่งไปพร้อมกับการโยกตัวเพื่อตีกลอง ให้ทั้งความเข้มแข็งและความงดงามไปพร้อมกัน เชื่อเถอะว่าจะอิ่มเอมใจไปกับการแสดงชุดนี้

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณตำบลฮิกะชิเซ็นโกกุ อำเภอคะโกชิมะ, ศูนย์ดาราศาสตร์ประจำอำเภอคะโกชิมะ, ถนนเด็งฉะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมเต้นรำกับบางกลุ่มได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการภาษาอังกฤษบริเวณจุดแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยว
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ สามารถใช้ห้องน้ำของร้านค้าบริเวณใกล้เคียงได้
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.kagoshima-yokanavi.jp/index.html

 • ตดิต่อสอบถาม สำนักงานส่งเสริมเทศกาลโอฮะระ
  099-216-1327

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่มีเป็นพิเศษ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอคะโกชิมะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี "คะโกชิมะจูโอ" รถไฟ JR สายคะโกชิมะ

(ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด)
ป้าย "ทะคะมิบะบะ"

พื้นที่จัดงาน
บริเวณตำบลฮิกะชิเซ็นโกกุ อำเภอคะโกชิมะ, ศูนย์ดาราศาสตร์ประจำอำเภอคะโกชิมะ, ถนนเด็งฉะ
เดินจากสถานีคะโกชิมะจูโอประมาณ 15 นาที

Makoto Terauchi
Writer
Born in Hyogo. My morning routing is reading MANAGA 30 min.

WHAT'S GOING ON?