เทศกาลโยสะโคอิ

(よさこい祭り)

จังหวัดโคจิ, อำเภอโคจ

All Day See Chugoku Shikoku

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลโยสะโคอิจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 วันทุกปี โดยเริ่มจากพิธีกรรมในคืนวันที่ 9 สิงหาคม ตามด้วยเทศกาลหลักในวันที่ 10 - 11 และปิดท้ายด้วยการแข่งขันระดับประเทศในวันที่ 12 ภายในอำเภอโคจิจะจัดลานแข่งขันขึ้น 9 จุดและพื้นที่จัดการแสดงอีก 7 จุด รวมผู้ร่วมงานประมาณ 200 ทีม เสียงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่เรียกว่า "นะรุโกะ" จากนักเต้น 20,000 คนจะดังไปทั่วเมือง พร้อมขบวนแห่รถบุปผชาติที่เรียกว่า "จิกะตะฉะ" ซึ่งประดับประดาอย่างงดงามอลังการไปรอบเมือง เทศกาลเริ่มต้นขึ้นในปี 1954 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนที่เสื่อมโทรมหลังยุคสงคราม ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จะมีแฟนระบำโยสะโคอิให้ความสนใจเข้าร่วมจากทั่วประเทศเท่านั้น แต่ผู้คนที่หลงเสน่ห์ระบำนี้ยังจัดเทศกาลโยสะโคอิขึ้นในท้องถิ่นอื่น ๆ ทั่วญี่ปุ่น ส่งผลให้ระบำโยสะโคอิเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ

นอกจากนี้ การเต้นรำโยสะโคอิยังใช้ตั้งแต่บทเพลงพื้นบ้านไปจนถึงเพลงร็อค บางกลุ่มเต้นรำด้วยท่าทางแบบแซมบ้า ในขณะที่บางกลุ่มยังรักษาการร่ายรำแบบดั้งเดิม มองได้เพลิน ๆ ไม่รู้เบื่อ

085 Reh Kochi Yosakoi Matsuri

Things to do

1. ดูระบำโยสะโคอิ!

085 Re1 1 Kochi Yosakoi Matsuri
085 Re1 2 Kochi Yosakoi Matsuri

รูปแบบระบำโยสะโคอิอยู่ที่บทเพลง "โยสะโคอิบุชิ" และการเคาะเครื่องประกอบจังหวะที่เรียกว่า "นะรุโกะ" ระหว่างเคลื่อนที่ไปพร้อมขบวนแห่ จุดสำคัญอยู่ที่การเต้นรำอย่างสนุกสนานโดยไม่จำกัดแนวเพลง!

เหล่าผู้เข้าร่วมเต้นรำประมาณ 100 ทีมจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เกิดบรรยากาศที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม

2. ความภาคภูมิใจของกลุ่มจากเครื่องดนตรีนะรุโกะ เครื่องแต่งกาย และขบวนรถบุปผชาติ

085 Re2 2 Kochi Yosakoi Matsuri
085 Re2 1 Kochi Yosakoi Matsuri

เครื่องดนตรีนะรุโกะ เครื่องแต่งกาย และขบวนรถบุปผชาติคือเอกลักษณ์ของแต่ละทีม เครื่องแต่งกายมีตั้งแต่เสื้อคลุมฮัปปิหรือกิโมโนแบบดั้งเดิม ไปจนถึงเครื่องแต่งกายแบบสมัยใหม่หลากหลายรูปแบบ เครื่องประกอบจังหวะนะรุโตะแบบดั้งเดิมมักมีสีแดง คาดด้วยสีเหลืองกับสีดำ แต่มีหลายทีมที่สร้างสรรค์นะรุโตะขึ้นใหม่ให้เข้ากับเครื่องแต่งกายของตน รถแห่เปรียบเหมือนป้อมปราการของแต่ละทีม และเป็นลำโพงไปด้วยในขณะเดียวกัน ในช่วงค่ำคืน รถแห่เหล่านี้จะประดับประดาไฟนีออน และพ่นน้ำแข็งแห้งให้เกิดภาพแปลกตา ลองจับตามองความแตกต่างของแต่ละทีมให้ดี

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน 9 - 12 สิงหาคม 2019
  วันที่ 9 : พิธีก่อนเริ่มเทศกาลหลัก
  วันที่ 10 - 11 : วันเทศกาลหลัก
  วันที่ 12 : การแข่งขันระดับประเทศ, ค่ำคืนส่งท้าย

  จัดเป็นประจำในวันที่ 9 - 12 สิงหาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่จัดงาน 16 จุดภายในอำเภอโคจิ เช่น ลานแข่งขันบริเวณถนนโอเตสุจิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมเต้นรำกับทีม "อัตตะกะ โคจิโอโดริ" และ "ชิมินเคนโช โยสะโคอิโอโดริ" ได้ในวันงาน (ไม่มีล่ามคอยบริการ)
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว
 • ข้อมูล Wi-Fi มีบางส่วน
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำสาธารณะ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีห้องล็อคเกอร์
 • เวบ็ไซต์

  http://www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

อากาศค่อนข้างร้อน ระวังเกิดอาการฮีทสโตรกระหว่างเข้าชมเทศกาล

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอโคจิ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR โคจิ

พื้นที่จัดงาน
มีพื้นที่เต้นรำและลานแข่งขัน 16 จุดทั่วอำเภอโคจิ

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?