เทศกาลกิออน

(京都祇園祭)

เกียวโต, อำเภอเกียวโต

Over 1000 Years All Day See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

【มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม】เทศกาลประจำศาลเจ้ายะสะกะ เขตฮิกะชิยะมะ กรุงเกียวโต ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคม ทั่วเมืองเกียวโตจะคึกคักมากที่สุดในรอบปี เทศกาลยาวนานต่อเนื่องกว่า 9 ศตวรรษ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า 1,100 ปี จัดต่อเนื่องยิ่งใหญ่ตลอด 1 เดือน มีชื่อเสียงติดระดับโลก และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานจากในและนอกประเทศมากกว่าหลายแสนคนทุกปี
ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่ "ขบวนแห่ยะมะโฮโกะ" ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ทางเทศกาลตัดสินใจย้อนรูปแบบขบวนแห่กลับไปสู่ช่วงครึ่งศตวรรษที่แล้ว โดยแบ่งพิธีออกเป็นสองวัน ได้แก่ "ซะกิมัตซึริ" (วันที่ 17 กรกฎาคม) และ "อะโตะมัตซึริ" (วันที่ 24 กรกฎาคม) รวมมีซุ้มแห่ไปรอบกรุงเกียวโตทั้งหมด 33 หลัง
ซุ้มแห่ที่เรียกว่า "ยะมะโฮโกะ" มีน้ำหนักสูงสุดถึง 12 ตัน ซุ้มของวงดนตรีฮะยะชิจะต่อล้อไม้เข้าไปด้านล่างสำหรับเคลื่อนที่ ซุ้มดังกล่าวประดับประดาด้วยสมบัติล้ำค่าที่รวบรวมมาจากทั่วโลกหลายร้อยปีก่อน ดูราวกับ "พิพิธภัณฑ์ศิลปะเคลื่อนที่" ซุ้มยะมะโฮโกะ 29 ใน 33 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงคติชนวิทยาสำคัญแห่งชาติ และ "พิธีการแห่ซุ้มยะมะโฮโกะในเทศกาลเกียวโตกิออน" ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก

037 Reh Kyoto Gion

Things to do

1. สัมผัสค่ำคืนก่อนเทศกาลกิออนใน "พิธีโยอิยะมะ"!

"โยอิยะมะ" หมายถึงพิธีในค่ำคืนก่อนวันเทศกาลหลัก ซึ่งจะจัดแบ่งเป็นสองช่วงได้แก่วันที่ 14-16 กรกฎาคม และ 18-21 กรกฎาคม พื้นที่พักซุ้มยะมะโฮโกะจะส่องสว่างด้วยแสงโคมไฟในช่วงกลางคืน และเมื่อวงดนตรีกิออนบะยะชิเริ่มบรรเลง บรรยากาศทั่วงานก็จะครึกครื้นขึ้นมาในชั่วพริบตา นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเครื่องประดับบนซุ้มยะมะโฮโกะไว้ในบริเวณเดียวกัน ขอแนะนำสำหรับคนที่ต้องการดูงานศิลปะเหล่านี้อย่างใกล้ชิด

2. เสียงเพลง "คงจิคิจิน" จะดังสนั่นไปทั่วเมืองอย่างสง่างาม!

037 Reh02 Kyoto Gion (補正済み)

ไฮไลท์ของเทศกาลกิออนคือ "การแห่ซุ้มยะมะโฮโกะ" มีต้นกำเนิดจากพิธีบวงสรวงเทพเอกิจินเพื่อให้ช่วยปัดเป่าภัยพิบัติ เช่น โรคระบาดทั้งปวง เมื่อตัวเทศกาลมีขนาดใหญ่ขึ้น ซุ้มยะมะโฮโกะของแต่ละชุมชนก็โอ่อ่าหรูหรา และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันราวกับมาเข้าร่วมประชันโฉม นอกจากนี้ ขบวนแห่ยังผสานเข้ากับเสียงเพลง "คงจิคิจิน" ของวงดนตรีโบราณกิออนบะยะชิ และไม่ควรพลาดชมจังหวะหมุนซุ้มเป็นมุมฉาก 90 องศาบริเวณสี่แยกด้วย!

หากต้องการนั่งชมอย่างผ่อนคลาย ทางเทศกาลมีที่นั่งชมเทศกาลจำหน่าย
ราคาค่าเข้าชม : ที่นั่งแบบระบุหมายเลขทั้งหมด 3,180 เยนต่อที่นั่ง (พร้อมโบรชัวร์รายละเอียด)
สถานที่ : ถนนโออิเคะโดโอริ
วันเริ่มจำหน่ายบัตร :
พิธีรอบแรก : วันอังคารที่ 7 มิถุนายน
พิธีรอบสอง : วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์
(ติดต่อสอบถาม) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเกียวโต

3. ซุ้มศาลเจ้าที่น่าเกรงขามแห่ไปรอบเมืองใน "พิธีชินโคไซ"

พิธีชินโคไซนี้จัดขึ้นในช่วงเย็น เป็นพิธีกรรมทางลัทธิชินโตที่มีบรรยากาศคึกคักและดิบเถื่อน ต่างจาก "ขบวนแห่ซุ้มยะมะโฮโกะ" ที่ดูหรูหราและงามสง่า กลุ่มชายฉกรรจ์ผู้แข็งแกร่งจะแบกซุ้มศาลเจ้าด้วยท่าทีคุ้มครั่ง พร้อมเปล่งเสียง "โฮอิตโตะ โฮอิตโตะ" เพื่อพยายามยกซุ้มให้สูงเหนือศีรษะ ผู้ชมรอบข้างต่างส่งเสียงตะโกนร่วมไปด้วย เกิดบรรยากาศคึกคักไปทั่วงาน

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันจันทร์ที่ 1 - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม
 • พนื้ทจี่ดังาน อำเภอเกียวโต จังหวัดเกียวโต
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มี
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ราคาค่าเข้าชม : ที่นั่งแบบระบุหมายเลขทั้งหมด 3,180 เยนต่อที่นั่ง (พร้อมโบรชัวร์รายละเอียด)
  สถานที่ : ถนนโออิเคะโดโอริ
  วันเริ่มจำหน่ายบัตร :
  พิธีรอบแรก : วันอังคารที่ 7 มิถุนายน
  พิธีรอบสอง : วันอังคารที่ 14 มิถุนายน
 • เวบ็ไซต์

  http://www.kyokanko.or.jp/gion

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเกียวโต
  075-213-1717

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

เทศกาลกิออน โดยเฉพาะพิธีโยอิยะมะและขบวนแห่ซุ้มยะมะโฮโกะจัดขึ้นช่วงปลายฤดูฝน อากาศร้อนจัด หากต้องการเข้าร่วมเทศกาล กรุณาเตรียมตัวเพื่อป้องกันความร้อน เช่น เตรียมน้ำให้เพียงพอ หรือสวมหมวกกันแดด
ในช่วงเทศกาลโยอิยะมะรอบแรกจะมีผู้คนหนาแน่นมากทุกปี กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
A. ในกรณีที่มาพร้อมเด็กหรือผู้สูงอายุ ต้องระมัดระวังไม่ให้คลาดสายตา
B. สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาทัศนศึกษา กรุณากลับเข้าที่พักก่อนเวลา 2 ทุ่ม
C. ระมัดระวังทรัพย์สินของตนเอง
พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ในกรณีที่มีของหาย เด็กผลัดหลง หรือเกิดอาการป่วยกระทันหัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จัดงานทันที

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอเกียวโต

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีกิออนชิโจ รถไฟเคฮัง สายหลัก
สถานีคะวะระมะจิ รถไฟฮังคิว สายเกียวโต

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้ายะสะกะ (และพื้นที่ในเขตนะกะเกียว)
ที่อยู่ : 625 กิออนมะจิ คิตะกะวะ ฮิกะชิยะมะ เกียวโต

เดินจากสถานีกิออนชิโจประมาณ 5 นาที
เดินจากสถานีคะวะระมะจิประมาณ 8 นาที
ขึ้นรถบัสสาย 206 จากหน้าสถานี JR เกียวโต ลงที่ป้ายกิออน ถึงงานทันที 

OH!MATSURi Editing Team
Copyrighter

WHAT'S GOING ON?