เทศกาลจิได

(時代祭)

เกียวโต, อำเภอเกียวโต

Over 100 Years Afternoon See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลจิได" เป็น 1 ใน 3 เทศกาลยิ่งใหญ่ของกรุงเกียวโตควบคู่กับเทศกาลอาโออิ และเทศกาลกิออน เทศกาลมีจุดเริ่มต้นมาจากประวัติศาสตร์ช่วงปี 794 ซึ่งตรงกับยุคเฮอัน (สมัยที่กรุงเกียวโตเป็นเมืองหลวง)  สืบต่อเนื่องมาถึงสมัยเมจิที่ 28 (ปี 1895) ในฐานะเทศกาลบวงสรวงจักรพรรดิคันมุซึ่งได้รับการสถาปนาให้มีศักดิ์เทียบเท่าเทพเจ้าและสร้างศาลเจ้าเฮอันจินกูถวายแด่ท่าน ภายในงานมีขบวนพาเหรดที่จำลองโครงสร้างชนชั้นสังคมในยุคเฮอันไล่เลียงตามลำดับประวัติศาสตร์มาถึงสมัยเมจิรวมเป็นระยะเวลากว่า 1,000 ปีอย่างงดงามราวกับภาพเขียนประวัติศาสตร์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา เทศกาลนี้ก็ได้รับการสืบสานมาอย่างต่อเนื่องและจัดเป็นประจำในวันที่ 22 ตุลาคมของทุกปี
ปัจจุบัน ขบวนพาเหรดจะนำด้วยนักดนตรีและเคลื่อนที่เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมประมาณ 2,000 คนแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายอย่างงดงามอลังการ เริ่มเคลื่อนขบวนจากกรุงเกียวโตไปยังศาลเจ้าเฮอันจินกูผ่านจุดสำคัญหลายแห่ง ราวกับประวัติศาสตร์กลับมามีชีวิตอีกครั้ง มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจจำนวนมาก ท้องถนนจะคราคร่ำไปด้วยสีสันสะดุดตา

093 Reh Jidai Matsuri Festival

Things to do

1. สัมผัสประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเกียวโตผ่านขบวนพาเหรด!

093 Re1 1 Jidai Matsuri Festival

พาเหรดอลังการของเทศกาลจิไดจำลองประวัติศาสตร์ของกรุงเกียวโตที่ยาวนานกว่า 1,000 ปีนับตั้งแต่สมัยเฮอันจนถึงสมัยเมจิ มีผู้เข้าร่วมขบวนประมาณ 2,000 คนโดยเริ่มหัวแถวจากยุคสมัยใหม่สมัยการปฏิรูปเมจิ (การล้มล้างรัฐบาลเอโดะและจัดตั้งรัฐบาลเมจิเพื่อคืนอำนาจให้จักรพรรดิ) ไล่เรียงตามลำดับย้อนหลังไปสู่สมัยเฮอัน เพียงแค่ชมก็สัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของกรุงเกียวโต

2. เพลิดเพลินอย่างผ่อนคลายบนที่นั่งพิเศษ

สมาคมการท่องเที่ยวเกียวโตจัดจำหน่ายบัตรนั่งชมขบวนพาเหรดสำหรับผู้ที่ต้องการนั่งชมอย่างผ่อนคลาย ที่นั่งพิเศษจะตั้งอยู่ภายในสวนเกียวโตเกียวเอ็นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนพาเหรดอันสง่างามและถนนโออิเคะช่วงกลาง รวมถึงศาลเจ้าเฮอันจินกูซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดขบวน มาลองสัมผัสไฮไลท์ของเทศกาลไปพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงเกียวโตกัน

ราคาที่นั่งแบบพิเศษ : 
ระบุหมายเลขทั้งหมด 2,050 เยนต่อที่นั่ง (พร้อมโบรชัวร์รายละเอียด)
https://www.kyokanko.or.jp/jid...
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกียวโต
075-213-1717

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019
  จัดเป็นประจำในวันที่ 22 ตุลาคม 2016 ของทุกปี
  *อาจเลื่อนวันจัดงานออกไปในกรณีที่ฝนตก จะมีการแจ้งตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ของวันงาน
 • พนื้ทจี่ดังาน เริ่มต้นจากสวนเกียวโตเกียวเอ็น ผ่านถนนโออิเคะ มุ่งหน้าไปยังศาลเจ้าเฮอันจินกู
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เฉพาะเยี่ยมชมเท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวภายในอำเภอ
 • ข้อมูล Wi-Fi หลายจุดในอำเภอ
 • ข้อมูลห้องนา้ หลายจุดในอำเภอ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ จำหน่ายบัตรที่นั่งชมพาเหรดพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการนั่งชมอย่างผ่อนคลาย
  ราคาค่าเข้าชม : ที่นั่งแบบระบุหมายเลขทั้งหมด 2,050 เยนต่อที่นั่ง (พร้อมโบรชัวร์รายละเอียด)
  สถานที่ตั้ง : สวนเกียวโตเกียวเอ็น (ประมาณเที่ยง), ถนนโออิเคะ (ประมาณช่วง 12.50 น.) และเส้นทางด้านหน้าศาลเจ้าเฮอันจินกู (ประมาณช่วง 14.20 น.)

  *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกียวโต หรือติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ด้านล่างนี้
  https://www.kyokanko.or.jp/jidai/kanran.html (ภาษาญี่ปุ่น)
  http://tabihatsu.jp/tabee-japan/program/93033.html (ภาษาอังกฤษ)
 • เวบ็ไซต์

  https://www.kyokanko.or.jp/jidai/

 • SNS

  https://www.facebook.com/kyokanko/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกียวโต
  075-213-1717

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะสำหรับเดินทางไปงานเทศกาล
ห้องน้ำมีจำนวนจำกัด
ระหว่างถ่ายรูปหรือวีดีโอ กรุณาระมัดระวังไม่ให้กีดขวางขบวนพาเหรด และไม่รบกวนผู้เข้าชมงานคนอื่น
ในกรณีที่ใช้บริการที่นั่งพิเศษ กรุณานั่งอยู่กับที่ระหว่างชมขบวนพาเหรด ห้ามสูบบุหรี่ กางร่ม หรือถ่ายภาพด้วยไม้เซลฟี่
ห้ามใช้แฟลชถ่ายรูปเนื่องจากจะทำให้วัวและม้าตกใจ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอเกียวโต

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีเกียวโต รถไฟ JR หรือสายคินเท็ตซึ

พื้นที่จัดงาน
สวนเกียวโตเกียวเอ็น
ที่อยู่ : 3 เกียวโตเกียวเอ็น คะมิเกียว อำเภอเกียวโต จังหวัดเกียวโต
(รถไฟ) จากสถานีเกียวโต นั่งรถไฟใต้ดินสายคะระสุมะไปลงสถานี "มะรุตะมะจิ"  และเดินต่อ 10 นาที
(รถบัส) ขึ้นรถบัสจากสถานีเกียวโตไปลงที่ป้าย "คะระสุมะ มะรุตะมะจิ" และเดินต่อ 10 นาที (มีการปิดถนนในวันงาน)

ศาลเจ้าเฮอันจินกู
ที่อยู่ : โอกะสะกิ-นิชิเท็นโนโจ, ซะเกียว, อำเภอเกียวโต 
(รถบัส)  ขึ้นรถบัส (สาย 5) หรือรถบัสวนรอบเมือง (สาย 100) จากสถานีเกียวโตไปลงที่ป้าย "สวนโอกะสะกิ - หอศิลป์ - ศาลเจ้าเฮอันจินกู" และเดินต่อไปทางทิศเหนือ 5 นาที (มีการปิดถนนในวันงาน)
(รถไฟ) จากสถานีเกียวโต นั่งรถไฟใต้ดินสายคะระสุมะไปลงสถานี "คะระสุมะโออิเคะ" และเปลี่ยนเป็นรถไฟสายโทไซเพื่อไปลงสถานี "ฮิกะชิยะมะ" เดินต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 10 นาที

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?