เทศกาลเกตา

(ゲーター祭り)

มิเอะ, อำเภอโทบะ

Morning See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลเกตาเป็นพิธีกรรมบนเกาะซึ่งอยู่ห่างจากเกาะหลักฮอนชู 14 กิโลเมตร ก่อนฟ้าสางในวันที่ 1 มกราคม ชาวบ้านจำนวนมากจะมารวมตัวกัน จากนั้นกลุ่มผู้ชายในชุดคลุมสีขาวจะหอบห่วงสีขาวที่เรียกว่า "อะวะ" เข้ามาในงาน เมื่อนำห่วงมาไว้ในพื้นที่ที่กำหนด พวกเขาจะเริ่มเสียบไม้ไผ่เข้าหาห่วงดังกล่าว เชื่อกันว่ายิ่งยกห่วงให้สูงได้มากเท่าไหร่ การประมงก็จะยิ่งอุดมสมบูรณ์ ผู้ร่วมงานจึงทุ่มเทกำลังบังคับไม้ไผ่อย่างคลุ้มคลั่ง อีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าห่วงอะวะเปรียบเหมือดวงอาทิตย์ หลังชูห่วงขึ้นสูง จะต้องปลดห่วงลงพื้นก่อนดวงอาทิตย์ของจริงโผล่พ้นขอบฟ้า พิธีกรรมนี้ทำเพื่อขับไล่ความชั่วร้ายและแฝงความปรารถนาที่จะต้อนรับปีใหม่อันอุดมสมบูรณ์ เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ เสียงคึกคักระหว่างพุ่งชนแท่นไม้ไผ่ และพละกำลังของเหล่าชายฉกรรจ์ที่ช่วยกันดันห่วงขึ้น 

130 Reh Geta Matsuri

Things to do

1. ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางเสียงไม้ไผ่

ท่ามกลางความมืดมิดก่อนฟ้าสาง เหล่าชายฉกรรจ์สวมเสื้อคลุมสีขาวจะแบกห่วงศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า "อะวะ" เข้ามาในงาน มีเพียงกลุ่มชายที่แต่งกายด้วยเสื้อคลุมสีขาวเหล่านี้เท่านั้นที่มีสิทธิสัมผัสห่วงโดยตรง พวกเขาจะนำห่วงมาไว้กลางวงท่ามกลางผู้ชายถือไม้ไผ่ จากนั้นการทิ่มแทงไม้ไผ่จึงเริ่มต้นขึ้น ห่วงที่ถูกแท่นไม้ไผ่ดันขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางเสียงตะโกนโหวกเหวกจะถูกปลดลงสู่พื้นให้พอดีกับจังหวะฟ้าสาง เมื่อดวงอาทิตย์จริงขึ้นมาแทนที่ห่วงอะวะซึ่งเปรียบเหมือน "พระอาทิตย์เทียม" ผู้ร่วมงานจะเริ่มต้อนรับปีใหม่พร้อมกัน

2. งานแกะสลักไม้แฝงความสุขในรอบปี

ในช่วงเทศกาล นอกเหนือจากจะมีการสร้างสรรค์ห่วง "อะวะ" แล้ว ยังมีการสร้างเสาแกะสลักไม้ 12 เหลี่ยมที่เรียกว่า "ซะบะ" เสาไม้เหล่านี้จะถูกสร้างสรรค์ขึ้น 365 ชิ้นในแต่ละปี เชื่อกันว่าหากได้รับ จะช่วยนำพาความสุขมาให้ หลังจบพิธีแทงห่วง ผู้ดำเนินพิธีจะโยนเสาซะบะเข้าไปในกลุ่มผู้ร่วมงาน การแย่งชิงซะบะจะทำให้บรรยากาศภายในงานคึกคัก

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้ายัตซึชิโระ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าชมงานได้ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ 2 จุดบริเวณจุดขึ้นเรือ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.tobakanko.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอโทบะ
  0599-25-1157

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ที่พักมีจำนวนค่อนข้างน้อย แนะนำให้จองล่วงหน้า

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ศาลเจ้า

สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานีโทบะ
สายรถไฟ : สายซังกู, สายโทบะ, สายชิมะ

จากสถานีโทบะ (รถไฟ JR หรือคินเท็ตซึ) เดินไปท่าเรือโทบะมารีนเทอร์มินัลประมาณ 7 นาที จากนั้นขึ้นเรือโดยสารจากท่าเรือปกติประมาณ 40 นาทีหรือขึ้นจากท่าเรือคะมิชิมะประมาณ 15 นาที
*เทศกาลเกตาจัดขึ้นช่วงเช้ามืด หากต้องการเยี่ยมชม ต้องเดินทางถึงเกาะในวันก่อนหน้า

ที่อยู่ศาลเจ้ายัตซึชิโระ
1 คะมิชิมะ อำเภอโทบะ จังหวัดมิเอะ

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?