เทศกาลชิโอกะมะจินจะโฮเตะ

(帆手まつり)

มิยะกิ, อำเภอชิโอกะมะ

Over 100 Years Caution ! All Day See Tohoku

ข้อมูลเทศกาล

เมื่อถึงช่วงก้าวย่างสู่ฤดูใบไม้ผลิในเดือนมีนาคม บริเวณตำบลมินะโตะมะจิ ที่ตั้งของศาลเจ้าชิโอกะมะจะจัดเทศกาลโฮเตะเพื่อสะเดาะเคราะห์และตักเตือนให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญของไฟ ประเพณีแห่ซุ้มเทพเจ้าไปรอบเมืองจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 11.30 น. และไม่ควรพลาดพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนเนื่องจากเหล่าลูกหาบจะเริ่มต้นแบกซุ้มหนักประมาณ 1 ตันลงมาจากบันไดลาดชัน 202 ขั้น หากเกิดข้อผิดพลาด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง แต่ลูกหาบหนุ่ม 16 คนได้รับการฝึกฝนและสามัคคีกัน แบกซุ้มด้วยความระมัดระวังและกล้าหาญ ประเทศญี่ปุ่นเรียกซุ้มแห่ที่มีลักษณะมุทะลุดังกล่าวว่า "อะระมิโคชิ" และเทศกาลโฮเตะของที่นี่ถือว่ามีซุ้มอะระมิโคชิอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวนไปรอบเมืองจนครบ ขบวนแห่จะกลับมาที่ศาลเจ้า และกลับขึ้นเนินลาดชัน ไม่อยากให้พลาดไฮไลท์ทั้ง 2 ครั้งเมื่อซุ้มขึ้นและลง ไปดูความคึกคักและพลังกระตือรือร้นของหนุ่มลูกหาบด้วยกัน

146 Reh Shiogamajinzya Hotematsuri

Things to do

1. มีโอกาสชมซุ้ม "อะระมิโคชิ" 2 ครั้ง!

146 Re1 1 Shiogamajinzya Hotematsuri

บริเวณถนนด้านหน้าศาลเจ้าชิโอกะมะมีเนินลาดชันที่มีลักษณะเป็นขั้นบันได 202 ขั้น จังหวะที่ลูกหาบแบกซุ้มผ่านเนินนี้คือไฮไลท์ที่สำคัญของเทศกาล นักท่องเที่ยวมีโอกาสชม 2 ครั้ง นั่นคือเวลาที่ซุ้มเทพเจ้าเดินทางออกจากศาลเจ้าในเวลาประมาณ 11.30 น. และวนไปรอบเมืองจนกลับมาที่เดิมราว 20.00 น. จังหวะที่ได้เห็นการผสานแรงของลูกหาบและความกระตือรืนร้นคือช่วงเวลาที่ไม่อยากให้คุณพลาดด้วยประการทั้งปวง

2. จับตามองซุ้มเทพเจ้าทรงแปดเหลี่ยมหนัก 1 ตัน!

146 Re2 1 Shiogamajinzya Hotematsuri
146 Re2 2 Shiogamajinzya Hotematsuri

ซุ้มเทพเจ้ามีน้ำหนักประมาณ 1 ตัน เอกลักษณ์อยู่ที่รูปทรงแปดเหลี่ยม และมีกระจกประดับประดาอยู่รอบแปดด้าน ใช้ไม้คาน 4 ด้าม อาศัยแรงลูกหาบด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ 8 คน รวมเป็น 16 คน ซุ้มดังกล่าวถูกสร้างขึ้นราว 300 ปีก่อน ผ่านการซ่อมบำรุงหลายครั้งจนมาถึงปัจจุบัน ไฮไลท์ส่วนหนึ่งอยู่ที่เทคนิคการหาบอันทรงพลัง รวมถึงความปราณีตของงานหัตถกรรมบนตัวซุ้มด้วย

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019
  เวลาเริ่มขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้า 11.30 น.
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าชิโอกะมะและพื้นที่ภายในอำเภอชิโอกะมะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้ (เยี่ยมชมได้เท่านั้น)
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi มีให้บริการ (ใช้บริการได้บริเวณลานจอดรถริมทะเลและจุดแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอชิโอกะมะ)
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ (ภายในเขตศาลเจ้าชิวะฮิโกะและศาลเจ้าชิโอกะมะ)
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://kankoubussan.shiogama.miyagi.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอำเภอชิโอกะมะ
  022-364-1165

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามยืนกีดขวางเส้นทางขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้า

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอชิโอกะมะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟ JR สาย เซ็นเซกิ : สถานีฮอนชิโอกะมะ

จากสถานีฮอนชิโอกะมะ
เดินจากถนนด้านหน้าศาลเจ้าถึงเสาหินโทริอิประมาณ 15 นาที
เดินจากเนินด้านหลังถึงเสาหินโทริอิประมาณ 7 นาที

ในกรณีที่เดินทางด้วยรถยนต์
จากเส้นทางซันริคุ ลงริฟุนะกะ IC แล้วเดินทางอีกประมาณ 10 นาที

พื้นที่จัดงาน
1-1 อิจิโมริยะมะ อำเภอชิโอกะมะ
ศาลเจ้าชิวะฮิโกะและศาลเจ้าชิโอกะมะ

Makoto Terauchi
Writer
Born in Hyogo. My morning routing is reading MANAGA 30 min.

WHAT'S GOING ON?